Doç.Dr. Cemile ÇELİK

Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecılık Yüksekokulu/ İşletme Yönetimi Programı


Yönetilen Tez Çalışmaları
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlananlar
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedings) basılan bildiriler.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Diğer yayınlar
Özet / Öz
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
Teknik Raporlar
Bilimsel
Sanayi
Projeler
Projeler
Makale Hakemlikleri
Makale Hakemlikleri
Toplantı Kurulu Üyelikleri
Toplantı Kurulu Üyelikleri
Ödüller
Ödüller
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Dersler
Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Katıldığı Bilimsel Toplantılar
Sempozyum,Konferans ve Kongreler
Aktif Görev Aldığı Sempozyum,Konferans Ve Kongreler
Kurslar
Tez Çalışmaları
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Patentler
Patentler