Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

 


 


DUYURULAR:
Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü Duyurusu
Öğretim Elemanlarının Dikkatine:
Seminer: Mesleki İngilizce Derslerinde Materyal Seçimi
Tarih: 04 Mart 2015
Saat: 13:30
Yer: YDYO - 301 No.lu Derslik

___________________________________________________________________________

Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü  Duyurusu
Öğretim elemanlarının dikkatine:


Çukurova International ELT Teachers Conference (CUELT)


 

Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası

08.11.2001 tarih ve 2001 / 3299 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 24.01.2002 tarihinde faaliyete geçen Yüksekokulumuz; haftada (düzeylere göre) 20-23 saat yoğun yabancı dil eğitimi içeren Hazırlık Programının yanı sıra Fakülte ve Yüksekokulların Ortak Zorunlu Yabancı Dil derslerini de yürütmekedir. Kadrosunda bulunan toplam 81 Öğretim Elemanından 30’si 13/b maddesiyle Üniversitemizin diğer birimlerinde, 51'i ise Yüksekokulumuzda görev yapmaktadır
 

MİSYONUMUZ
 

Yabancı Dil Hazırlık programına kayıtlı öğrenciler ile Üniversitemizin Fakülte ve Yüksekokullarında Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri alan öğrencilerimize nitelikli bir yabancı dil eğitimi vermek, onları akademik ve iş yaşamlarında gereksinim duyacakları yabancı dil becerileriyle donatmak; bilgiye ulaşma konusunda kendilerine rehberlik ederek, Atatürkçü, bilimsel düşünen, yaratıcı, ülke sorunlarına duyarlı, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. 

VİZYONUMUZ
 

Modern fiziki yapılanması, eksiksiz teknik altyapısı ve yetkin akademisyen kadrosu ile yüksek öğretimde toplam kaliteyi yakalamak, dil öğrenimindeki çağdaş yaklaşımları, yöntem ve teknikleri hedef ve amaçlarımızla birleştirmek, öğrencilerimizin her an ulaşabilecekleri yeni ders kaynakları oluşturmak ve akademik nitelikleri gelişmiş yüksekokullardan biri olmaktır.