Sosyal Bilimler Enstitüsü

UZAKTAN EĞİTİM İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NEDİR?

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

UZAKTAN EĞİTİM  İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim, eğitimin zamandan ve mekândan bağımsız olarak yürütüldüğü, bilgisayarın öğrenim, sunum ve iletişim aracı olarak kullanıldığı, öğretmen ve öğrencinin aynı zamanda etkileşimli olup olmamalarına göre eş zamanlı veya eş zamansız olarak yürütüldüğü eğitim modelidir. Uzaktan eğitim yeni bir öğretim anlayış ve uygulaması değildir. Uzaktan eğitim, yüzyılı aşkın bir süreden beri mektupla öğretim, açık öğretim, telekonferans uygulamaları ve son yıllarda da internet teknolojilerini kullanarak yapılmaktadır

Uzaktan Eğitim İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı Nedir?

İşletme yüksek lisansı öğrencilere, iş dünyasının stratejik ve rekabetçi alanlardaki gereksinimlerine uygun, iş idaresi konularında daha iyi analiz ve karar verme yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlayan bir yüksek lisans programıdır. Genelde finans ve muhasebe, pazarlama, lojistik, insan kaynakları yönetimi, organizasyon ve stratejik yönetim alanlarında dersler sunulmaktadır. e-İşletme aynı yüksek lisans derecesini bilişim teknolojilerinin sunduğu farklı eğitim imkânlarından faydalanarak uzaktan öğretim tekniği ile zamandan ve mekandan bağımsız olarak sunmaktadır. Programın zaman ve mekândan bağımsız bir yapıda olması, iş saatleri veya çalışma mekânı nedeni ile yüksek lisans eğitimine olanak bulamayan pek çok kişi için uygun bir alternatif sunmakta ve talep yaratmaktadır.

Neden Uzaktan Eğitim?

İşletme alanında yüksek lisans eğitimine olan talep hızla artarken, mevcut programların kapasitesi artan talebi karşılamada gittikçe yetersiz kalmaktadır. Bununla beraber, işletme alanında yüksek lisans yapmak isteyenlerin büyük bir bölümü yüksek lisans programının sunulduğu ilden uzak bir yerde yaşamakta veya halihazirda bir işte çalışmakta ve kariyerlerine iki veya üç yıl ara verip klasik tarzda eğitim veren bir programa başlamayi tercih etmemektedirler. Öte yandan, bilgi işlem ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler kaliteden ödün vermeden ve kariyere ara vermeden uzaktan eğitimi mümkün kılmaktadır. Uzaktan eğitimi tercih edenler aldıkları derslerin materyaline istedikleri gün ve saatte ulaşabilme esnekliğine kavuşabilmektedirler.

Uzaktan Eğitim İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Uzaktan Eğitim İşletme tezsiz yüksek lisans  programı YÖK tarafından onaylanmış akredite bir programdır. Uzaktan Eğitm İşletme mezunları tezli veya tezsiz işletme yüksek lisans programı mezunlarının sahip oldukları bütün yasal haklara ve iş olanaklarına kavuşurlar. İsteyenler bir doktora programına devam edebilir veya alternatif olarak kamu ya da özel sektördeki iş imkanlarından yararlanabilir. 

 Programda Dersler Nasıl İşlenmektedir?

Programa kayıt yaptıran her bir öğrenci bir kullanıcı adı ve şifreye sahip olacaktır. Öğrenciler, aldıkları dersler ile ilgili tüm materyale kullanıcı adı ve şifreler yardımıyla elektronik ortamda ulaşabileceklerdir. Ders materyali genelde haftalık ders notları, konu anlatım videoları, power point sunumları, çalışma soruları, ve diğer okuma materyalinden oluşmaktadır. Dersi yürüten öğretim üyeleri her hafta önceden belirlenecek uygun bir saatte öğrencilerle elektronik ortamda buluşup dersle ilgili bütün soruları yanıtlayacaklardır. Bütün ders materyalleri, yayımlandıktan sonra dönem sonuna kadar erişime açık kalacaktır. Ders materyaline erişim ile ilgili bilgiler kesin kayıt esnasında öğrencilere verilecektir.  

f) Programın Süresi, Ders Yükü ve Ders İçerikleri Nelerdir?

Programdan yüksek lisans derecesi almak için toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az on adet seçmeli ders ve son yarıyılda kredisiz dönem projesi dersi alınması gereklidir. Öğrenciler alacakları tüm seçmeli dersleri (açıldığı takdirde) kendi ilgi ve çalışma alanlarına göre belirleyebilecektir. Öğrencilere, alacakları seçmeli dersleri belirleme konusunda, kendilerine atanacak akademik danışmanlar yardımcı olacaktır. Programın toplam süresi güz, bahar ve güz olmak üzere 3 yarıyıldır. Programın tamamlanabilmesi için 1. yarıyılda  en az  3 seçmeli ders, 2. yarıyılda en az 4 seçmeli ders ve 3. yarıyılda ise en az 3 seçmeli ders ve kredisiz dönem projesi alınacaktır. İşletme Ana Bilim Dalı her yarıyıl için açılacak seçmeli dersleri belirleyerek yarıyıl başında ilan edecektir. Bir öğrencinin herhangi bir dersi tekrar amaçlı olarak (başarısız olma veya diğer nedenler) birden fazla kez alması durumunda o dersin kredisi toplam kredi içerisinde yalnızca bir kez sayılacaktır Sunulan bütün derslerin listesine ve içeriğine

http://uzak.mersin.edu.tr/e-İşletme/index.php adresinden ulaşılabilmektedir.