Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 
 
 GENEL BİLGİLER
 

       Enstitümüz 2547 sayılı Kanuna uygun olarak 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Enstitümüze bağlı 18 ana bilim dalı altında toplam 22 lisansüstü programda (tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim yoluyla) yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim-öğretim faaliyeti sürdürülmektedir. Enstitü Müdürlüğü bünyesinde Kadın Araştırmaları ve Uzaktan Eğitim Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi olmak üzere iki interdisipliner yüksek lisans programı bulunmaktadır. Arkeoloji, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İşletme, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Felsefe ve Tarih olmak üzere 7 ana bilim dalında doktora programı yürütülmektedir. Enstitümüzün kuruluşundan  Mayıs 2012 tarihine kadar 9 doktora, 505 tezli yüksek lisans, 14 tezsiz yüksek lisans ve 77 Uzaktan Eğitim tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 603 öğrencimiz mezun olmuştur. Mayıs 2012 tarihi itibariyle toplam 639 lisansüstü öğrencimiz bulunmaktadır.

 

 MİSYONUMUZ

Sosyal, insani, bilimsel ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslar arası düzeyde evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmak.

 

                                                                          VİZYONUMUZ

Enstitümüzün vizyonu Ülkemizin ihtiyaçlarını bilen, çağın gereklerinin farkında, problem temelli ve eleştirel düşünme becerilerine sahip, alanında bilgi üretim süreçlerini en iyi şekilde uygulayabilen lisansüstü öğrencileri yetiştirmektedir.