Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Hakkımızda

Mersin Üniveristesi yenişehir kampüsü foto       Mersin Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1999 yılında faaliyete geçmiş ve bu tarihten itibaren hızlı bir gelişme göstermiştir. Enstitümüzde 2011 yılı sonu itibariyle 21 anabilim dalında,  21 yüksek lisans, 13 doktora ve Gazi Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü ile ortak Eczacılık Toksikoloji yüksek lisans programı  yürütülmektedir. Bu programlarda  140 yüksek lisans, 34 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 174  lisansüstü öğrenci bulunmaktadır. 50 ğrencilerimiz araştırma görevlisi kadrosundadır. Enstitümüzde bir müdür iki müdür yardımcısı ve   5 idari personel  ile lisans üstü   eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz sürdürülmektedir.

      Enstitümüz  5 yıllık stratejik planı 10.12.2003 tarihli 5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmış ve 2007 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda, değerlerimiz ışığında hazırlanan stratejik planda  hedefimiz; çağdaş, araştırmacı, insan haklarına saygılı, dürüst, etik ve ahlaki değerlere sahip, bilime ve analitik düşünceye inanan, bilimsel özgürlüğü yücelten, iletişime açık ve uzlaşmacı, kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip, sorumluluk sahibi bilim insanı yetiştirmek olarak belirlenmiştir.

      Lisansüstü eğitimin, bir üniversitenin ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilmesini sağlayan önemli bir  aşama olduğu  bilincinden yola çıkılarak  hizmet sunduğumuz kitlenin memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak uygulamalar  aralıksız  sürdürülmekte,  Enstitümüz  stratejik plan, amaç ve hedefleri bu yönde takip edilerek, öngörülen  hedeflere  adım, adım yaklaşılmaktadır.