NULL Mersin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Hakkımızda |

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Hakkımızda

KISA ÖZGEÇMİŞ

       Mersin Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 1999 yılında üç yüksek lisans programı ile faaliyete geçmiş ve bu tarihten itibaren hızlı bir gelişme göstermiştir. Enstitümüzde 2014 yılı sonu itibariyle 22 anabilim dalında,  22 yüksek lisans, 15 doktora programı, Gazi Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü ile Farmasötik Toksikoloji alanında ortak yüksek lisans programı, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim alanında ortak doktora programı yürütmektedir. Lisansüstü programlarda  198 yüksek lisans, 46 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 244  öğrenci bulunmaktadır. 41 öğrencimiz araştırma görevlisi kadrosundadır. Enstitümüzde; Enstitü müdürü, iki müdür yardımcısı, Enstitü Sekreteri ve   4 idari personel  ile lisans üstü   eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz sürdürülmektedir.

      Enstitümüz    5 yıllık stratejik planı; "10.12.2003 tarihli 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmış ve 2007 yılında uygulanmaya başlanmıştır. İkinci 5 yıllık Stratejik Plan 2013 yılından bu yana uygulanmaktadır. Amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda, değerlerimiz ışığında hazırlanan stratejik planda  hedefimiz; çağdaş, araştırmacı, insan haklarına saygılı, dürüst, etik ve ahlaki değerlere sahip, bilime ve analitik düşünceye inanan, bilimsel özgürlüğü yücelten, iletişime açık ve uzlaşmacı, kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip, sorumluluk sahibi bilim insanı yetiştirmek olarak belirlenmiştir.

      Lisansüstü eğitimin, bir üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmesini sağlayan önemli bir  aşama olduğu  bilincinden yola çıkılarak  hizmet sunduğumuz kitlenin memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak uygulamalar  aralıksız  sürdürülmekte,  Üniversitemiz  stratejik planında belilenen, amaç ve hedefleri bu yönde takip edilerek, öngörülen  hedeflere  adım, adım yaklaşılmaktadır.