Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

 

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI 
21.02.2014 

 

 DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ  DOKÜMANLARIDenizcilik Meslek Yüksekokulu’nun yerleşkesi Mersin’in Mezitli İlçesinin Tece beldesinde yer almaktadır. Meslek Yüksekokulumuz şehir merkezine 20 km mesafede, deniz kenarında 3000 m2 kapalı alana, 9000 m2 açık alana ve 200 m sahil şeridine sahiptir. Meslek Yüksekokulumuz bulunduğu yer itibari ile, Uluslararası Mersin Limanına, Mersin Serbest Bölgesine, yat limanına, Denizcilik Müsteşarlığı Mersin Bölge Müdürlüğüne, Mersin Deniz Ticaret Odasına ve diğer sosyal ihtiyaçlara yönelik hizmet veren devlet ve özel kurum ve kuruluşlarına çok yakın bir konumda bulunmaktadır.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Programından mezun olan öğrenciler 12 ay açık deniz stajı yapmak ve Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan ilgili sınavlarda başarılı olmak koşuluyla Vardiya Zabiti olarak çalışabilmektedir.

          

Gemi Makineleri İşletme Programından mezun olan öğrenciler 6 ay açık deniz 6 ay atölye olmak üzere toplam 12 ay staj yapmak ve Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan ilgili sınavlarda başarılı olmak koşuluyla Makine Zabiti olarak çalışabilmektedir.

 

Deniz ve Liman İşletmeciliği Programından mezun olan öğrenciler ise 6 ay deniz stajı yapmak ve Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan ilgili sınavlarda başarılı olmak koşuluyla Yat Kaptanı yeterliliğine sahip olmaktadır. Deniz ve Liman İşletmeciliğinden mezun olan öğrenciler ayrıca deniz acentelerinde, brokering, lojistik firmaları vb. firmalarda çalışabilmektedir. Mersin; bölgesel olarak denizciliğin odaklandığı, lojistik bir merkez olması yönünde faaliyetlerin başladığı ve Türkiye konteyner elleçlemesinin beşte birini gerçekleştiren ve tüm genel kargo elleçlemesinin onda birini karşılayan bir şehirdir.

Mersin; uluslararası limanı, serbest bölgesi, denizcilik ve lojistik işletmeleri, 321 km sahil şeridi ve mevsimsel avantajları ile denizcilik sektöründe bir çok istihdam alanı yaratmakla birlikte; uluslararası standartlarda bilgi ve beceri sahibi, Denizciliği seven ileri derecede yabancı dil hakimiyeti olan nitelikli ve tam donanımlı denizci personele de gereksinim duyulmaktadır.

Araştırmalar, dünya deniz ticaret filolarında halen yaklaşık 500 bin zabitin çalıştığını, bununla birlikte zabit açığının %2-%5 seviyesinde, yani 10000 ile 25000 arasında olduğunu göstermektedir.

Kurulmuş olan Mersin Lojistik Platformu çalışmalarını hızlandırmaktadır. 2008 yılı çalışmalarına göre Mersin Bölgesinde kurulacak olan “Lojistik Köy” projesinin hayata geçirilmesi bölgede denizcilik faaliyetlerini artıracaktır. Denizcilik faaliyetlerinin artmasının ve Mersin’in bir “Lojistik Üs” konuma gelmesinin mevcut şirketlerin daha fazla personel istihdam etmesine ve yeni firmaların kurulmasına neden olması beklenmektedir.

Türkiye’de kurulan ilk ve kendi rıhtımlarına sahip tek serbest bölge Mersin Serbest Bölgesidir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın ulusal kalkınma plan ve programlarında Mersin için Türkiye ve Doğu Akdeniz’in lojistik merkezi olması hedeflenmektedir. Avrupa Birliği Ulaştırma Ağı genişleme planında Deniz Otobanları Projesi’ne Türkiye’den sadece Mersin ve Samsun Limanları kabul edilmiştir. Türkiye genelinde C2 yetki belgesine sahip olan firmaların %25’i Mersin’de bulunmaktadır.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Programından mezun olacak öğrencilerimiz 12 ay açık deniz stajı yapmak ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla “Vardiya Zabiti” olarak çalışabileceklerdir.

Gemi Makineleri İşletme Programından mezun olacak öğrencilerimiz de 6 ay açık deniz staj yapmak ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla “Makine Zabiti” olarak çalışabileceklerdir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Programından mezun olacak öğrencilerimiz ise sınavlarda başarılı olmak kaydıyla “Yat Kaptanı” yeterliğine sahip olacaklardır. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ayrıca deniz acentelerinde, brokering, forwarding, armatörlük ve lojistik firmalarında çalışabileceklerdir.

                                                        

MİSYONUMUZ

Yurt içi ve yurt dışı denizlerde ve işletmelerde görev alacak öğrencilerimizi; Türk denizciliğine katma değer katacak araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmeye hevesli, pratik çözümler üretebilen, mesleğine saygılı, insan haklarına ve çevreye duyarlı, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünebilen, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ilke ve devrimlerini kendisine ilke edinmiş, Türk denizciliğine hizmet vermek isteyen bireyler olarak yetiştirmektir.

  

VİZYONUMUZ

Türkiye'de öncü, denizcilik sektöründe saygın bir eğitim kurumu olmak; araştırma-geliştirme ve iyileştirme çalışmalarımızla Türk denizcilik sektörüne katkılarda bulunmak Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulunun vizyonunu oluşturmaktadır.

                                                      Dersler