Psikiyatri Anabilim Dalı


Psikiyatri Anabilim Dalı

Anabilim Dalımızda hafta içi her gün ayaktan başvuran hastalarımıza poliklinik hizmeti verilmektedir. İlk başvuruda randevusuz çalışılmakta, başvuru günü hastamız muayene edilmektedir.  Kontroller için randevu verilmektedir.
İşleyişimizle ilgili 2410000-1476 numaralı telefonu arayarak bilgi alınabilir. 

TARİHÇEMİZ
Psikiyatri Anabilim Dalı 09.10.1998 tarihinde Dr. M. Kemal Yazıcı'nın Yrd. Doç. kadrosuna atanması ile kurulmuştur. İlk araştırma görevlisini 1999'da alan Anabilim Dalımız, eğitim faaliyetlerini ve hastane hizmetlerini 6 öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisi ile sürdürmektedir.
 
 

ÖĞRETİM ÜYELERI

Prof.Dr. M. Kemal Yazıcı (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Şenel Tot Acar

Prof.Dr. Aylin Ertekin Yazıcı

Doç.Dr. Ayşe Devrim Başterzi

Doç.Dr. Gamze Özçürümez Bilgili

Yrd. Doç. Dr. Eda Aslan Üçkardeş
 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

Dr. Seda Türkili

Dr. Özge Eriş Davul

Dr. Merve Göksu Şahin

Dr. Esin Öksüz Levent

Dr. Nadya Şimşek

Dr. Pelin Dağ

Dr. Fatih Sağlam

Dr. Sema  Kaynak 

 

Vizyon:

    Psikiyatrinin her alanında uzmanlaşmış alt birimlere sahip bir merkez olarak, tıp öğrencilerine en iyi psikiyatri eğitimini veren, öğrencilerin bilimsel araştırmalara katıldığı, tercih edilen önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmak
 

Misyon:

        Çağdaş psikiyatri kavramları, hastalıkların oluş mekanizmaları ve tedavileri konusunda bilgi sahibi, ruhsal rahatsızlıkları birinci basamakta en iyi şekilde ele alabilecek yeterlikte tıp doktorları yetiştirmek;

            Araştırma görevlilerinin eğilim ve niteliklerine göre en üst düzeyde gelişimine fırsat verecek, esnek bir eğitim planı sağlayarak; psikopatoloji, psikoterapiler, psikofarmakoloji ve nörobilim alanlarında temel ve en yeni bilgilerle donanmış, üstün niteliklere sahip psikiyatri uzmanları yetiştirmek;

            Dünya merkezleriyle işbirliği içinde psikiyatrik araştırmalar yapan, bilime ve toplum sağlığına katkıda bulunan bilim adamları yetiştirmek,

            Uzmanlaşmış alt birimler oluşturarak üretilen bilgi ve hizmetin niteliğini arttırmak,Hizmet verilen bölgedeki halkın ruhsal sağlık ve ruhsal hastalıklar konusundaki bilgisini arttırmak.
 

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİMİZİN İŞLEYİŞİ:

Psikiyatri polikliniği Hastanemizin poliklinik binasının -2. katında yer almaktadır.

Hafta-içi hergün 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında, aynı anda üç poliklinik odasında hizmet verilmektedir.

1. ve 2. poliklinik odalarımız rutin poliklinik olarak çalışmaktadır. Bu polikliniklerin işleyişi şu şekildedir:

İlk kez başvuran hastaların ilk muayeneleri, öğleden önceki saatlerde, direkt başvuru sırasında ya da randevu alınarak gelindiğinde yapılmaktadır.

Daha sonraki görüşmeler için ilk muayenesi yapılan hastamıza kontrol randevusu verilmektedir.

İlk muayene için, direkt başvuru ya da 2410000-1476 numaralı telefonu arayarak sekreterimizden randevu alınabilmektedir. Daha önce ilk muayenesi yapılan hastaların kontrolleri öğleden sonra yapılmaktadır.

3. polikliniğimiz dal polikliniği olarak çalışmaktadır. Bu polikliniğimizde, daha önce rutin poliklinikte değerlendirilmiş ve belli tanılar konmuş hastalarımızın, ilgili günlere randevu verilerek ayrıca takibi yapılmaktadır. 
 

PSİKİYATRİ SERVİSİ 

            Psikiyatri servisimiz, ikişer kişilik 11 odada, toplam 22 yatak ile yatan hastalarımıza hizmet vermektedir. Polikliniğimizde ya da acil servisimizde değerlendirilen ve yatırılarak tedavisi uygun bulunan hastalarımız servisimize yatırılmaktadır.

            Servisimizde bilimsel verilere dayalı güncel tedaviler uygulanmaktadır. Gerekli durumlarda Elektro Konvülsif Tedavi (EKT) de uygulanabilmektedir.
 

ÖZEL MUAYENE

            Özel muayene yapan öğretim üyelerimiz ile ilgili bilgi ve randevu,  2410000-1476 ya da 2410063 (direkt hat) numaralı telefonları aranarak poliklinik sekreterimizden alınabilmektedir.
 

Mezunlarımız

İlk kez Nisan 1999'da Tıpta Uzmanlık Sınavı ile araştırma görevlisi alınan bölümümüzden bugüne kadar 14 psikiyatri uzmanı yetişmiştir. 
Dr. Özmen Metin,
Dr. Nilgün Bal,
Dr. Pervin Erdem,
Dr. Visal Buturak,
Dr. Yavuz Okyay,
Dr. Yıldırım Şimşek,
Dr. Fırat Çelik,
Dr. Eda Aslan Üçkardeş,
Dr. Engin Ayyıldız,
Dr. Ramazan Köksal,
Dr. Cevahir Özkan,
Dr. Fatih Yılmaz,
Dr. Elçin Özsin,
Dr. Akif Camkurt.