İletişim Bilgileri

Adres
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Necdet Ülger Binası, Eski Otogar Yanı Zeytinlibahçe, Mersin 33070
Telefon
03243374300
Faks
03243374305
Dahili


Haberler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Anabilim dalımız 1998 yılında tıp fakültemizin kuruluşunu takiben kurulmuş olup aynı yıl poliklinik hizmetleri vermeye başlamıştır. 1999 yılında yataklı servislerin açılması ve ilk jinekolojik operasyonlar gerçekleştirimiştir. 2002 yılı anabilim dalımız için dönüm noktası olmuş ve kliniğimiz yeni binasına taşınmış, doğumhane hizmete açılmış ve jinekolojik onkoloji operasyonlarının uygulanmasına başlanmıştır. 2003 yılında ofis ve cerrahi histerokopik işlemlerin yapılmasına başlanmıştır. 2004 yılında jinekolojik onkolide laparoskopik cerrahi uygulamalarına başlanmıştır. 2005 yılı Eylülünden itibaren Poliklinik ve klinik hizmetleri Obstetrik-Prenatal Tanı ve Yüksek Riskli Gebelikler ve Jinekoloji seksiyonları olarak ayrılmıştır. 2007 yılı başı itibariyle poliklinik hizmetleri Necdet Ülger Binasında, klinik hizmetleri ise mevcut binada verilmektedir. 2007 Yılı Aralık yılı itibariyle Akademi kadro 2 profesör, 3 doçent ve 2 yardımcı doçent doktor olmak üzere 7 öğretim üyesinden oluşmakta, 9 araştırma görevlisi ise kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimini yürütmektedir. Tıp fakültesi eğitimi kapsamında 4 grup halinde dönem IV öğrencileri, 6 grup halinde ise dönem VI öğrencileri staj amacı ile bölümümüzde akademik yıl süresince çalışmaktadır. Dönem IV eğitim programı ÇEP (Çekirdek Eğitim Programı) doğrultusunda yürütülmektedir. 2007-2008 akademik yılında pazartesi günleri saat 12:30-14:30 saatleri arasında planlı eğitim programı (Seminer, aylık istatistik ve makale programları araştırma görevlisi eğitim programları) gerçekleştirilmektedir. Hizmetler Klinik hizmetleri 18 hasta yatağı ve 3 doğumhane yatağı toplam 21 yatakla yürütülmekte, haftanın 5 günü planlı ve acil cerrahi operasyonlar yürütülmektedir. 2002 yılından bu yana doğumhanemiz hizmet vermektedir. Anabilim dalımızda tüm jinekolojik cerrahi operasyonları, laparoskopi ve histeroskopik cerrahi girişimler, ürojinekoloji ve pelvik taban rekonstrüksiyon operasyonları IVF-ET ve ICSI dışında tüm infertilite (Kısırlık) tanı ve tedavi girişimleri, üremeye yardımcı yöntemler uygulanmaktadır. Yüksek riskli gebelikler ve prenatal tanı ünitesi tarafından ilk ve ikinci trimester tarama testleri, genetik ultrasonografi (Anomali taramaları), obstetrik doppler, yüksek riskli gebe izlemi, prenatal invaziv tanı işlemleri (Amniyosentez, kordosentez, koryon villüs örneklemesi) ve invaziv prenatal tedavi girişimleri (İntrauterin transfüzyon) yapılmaktadır.