Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı


Misyon / Vizyon

-Misyon

 

Nitelikli hekim yetiştirebilecek düzeyde eğitim, hasta haklarına saygılı, düzeyli hasta hekim ilişkisine dayanan hizmet ile  anesteziyoloji, yoğun bakım ve ağrı konularında nitelikli klinik ve deneysel araştırmalar yapan önde gelen kliniklerden biri olmak

 

-Vizyon

  • Eğitim 
  • Klinik hizmet
  • Araştırma 

 

Vizyon-Eğitim

·       Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimde yüksek kalitede, çağdaş, lider özelliklere sahip hekimler yetiştirmek

·       Hedef öğrencilerin anestezi, yoğun bakım ve ağrı, kardiyopulmoner resüsitasyon, rejyonel anestezi, ağrı tedavisi gibi konularda temel eğitimlerini  almış ve aynı zamanda bu bilgileri sürekli geliştirmeye motive olmuş olmaları

 

Vizyon- Klinik hizmet:

·        Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında görevli hekimlerin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif dönemde sürekli ve yüksek kalitede anestezi,   yoğun bakım ve ağrı hizmeti veren sorumlu hekimler olarak ön plana çıkması

·        Yoğun bakım hizmetimizin ulusal ve uluslararası düzeyde kaliteli ve seçkin olması

·        Ağrı servisimizin, akut ve kronik ağrı tedavisinde vazgeçilemez bir standart olması

·        Akreditasyon çalışmalarına departmanımızın aktif olarak katılması

 

Vizyon-Araştırma:

·        Araştırmalarımızın, genel tıp biliminin gelişimine uygun ve bu gelişmeye aktif katkıda bulunan, yaratıcı ve yeni bilgiler sağlaması, hizmet ve eğitim kalitemizi sürekli  artırması

 

Değerlerimiz

 

·        Akademik özgürlük (eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü)

·        Dürüstlük (kişisel, akademik ve mesleki)

·        Şeffaflık

·        Adalet

·        Sorumluluk bilinci

·        Yaratıcılık

·        Akademik başarı

·        Takım ruhu

·        Yenilikçilik

·        İşbirliğine açık olmak

·        Saygılı olmak

·        Sürekli eğitim-öğretim

·        Kaliteli hizmet motivasyonu

·        Toplumsal sorumluluk

·        Etik değerlere bağlılık

·        İdealist olmak

·        Kurum aidiyeti

·        Hoşgörülü olmak

 

Stratejik amaçlarımız 

 

·        Çağdaş eğitim-öğretim düzeylerine ulaşmak;

        Dersliklerde anesteziye ait simülasyon tekniklerinin kullanılması

        Farmakoloji, fizyoloji, göğüs hastalıkları, kardiyoloji vb dallara doktora öğrencisi yollanması (gerekirse üst ihtisas eğitimleri dış merkezlerde alınacak)

        Anabilim dalı bünyesinde yoğun bakım, kardiyak anestezi, ağrı, nöroanestezi, pediatrik anestezi, obstetrik analjezi/anestezi, rejyonel anestezi konularında doktora/ süper-ihtisas programları planlanması

        Anestezi, yoğun bakım ve ağrı konularında üniversite ve dekanlık bağlantılı, sürekli tıp eğitimi programlarının yılda en az 2 kere düzenlenmesi

        Döner sermaye kaynaklarının artırılması

        Mezunlarımızın çalışma alanlarında aranılır olması

        Çalışma ortamında iyi ilişkiler kurulması

        Kurum kimliği ve kültürünün geliştirilmesi

        Araştırma ortamının geliştirilmesi

        Mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi

        Bölümümüzün akreditasyonu

        Ameliyathane, yoğun bakım ve ağrı ünitelerinde kadro, teknolojik altyapı ve  donanımın  geliştirilmesi 

 

Genel anestezi uygulamaları

        Anestezi polikliniği

         6 Ameliyat salonu  

         Ameliyathane dışında;    

§         (Pediyatrik anjio, endoskopi, ESWL, MR için anestezi uygulamaları)

 

Yoğun Bakım Ünitesi

-8 yataklı ünite

o             İleri teknoloji ile çalışan cihazlar ve tam donanım

o             Tecrübeli ekip


Ağrı Polikliniği

 

1.      Kronik ağrı

          Çağdaş ekipman

 

2.Akut ağrı ekibi

          Ağrı hemşiresi

          Servis hemşirelerinin eğitim ve etkin katılımı

 

Performans göstergeleri

 

        TUS puanları

        Makale sayısı

        Atıf sayısı

        Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı

        Yayınların ‘impact faktörü’

        Kongre sayısı

        Sunum yapılarak katılınan kongre sayısı

        Düzenlenen bilimsel toplantı sayısı, planlanan proje sayısı, sosyal etkinlik sayısı

        Alınan ödül sayısı

        Öğrenci memnuniyeti

        Hasta/hasta yakını memnuniyeti

        Asistan başına düşen internet   bağlantılı bilgisayar sayısı

        Anestezi web sayfası ziyaretçi sayısı

        Çalışan memnuniyeti

        Ders saati sayısı

        Bir yılda verilen ders sayısı

        Bir yılda poliklinikte (anestezi/ağrı) bakılan hasta sayısı

        Bir yılda yoğun bakım ünitesinde yatan hasta sayısı

        Yıllık mortalite oranı

        Yıllık komplikasyon oranı

        Yıllık ameliyathane doluluk oranı

        Yıllık döner sermaye katkısı

        Akreditasyon çalışmalarında bölüm katkısı

        Birimin gereksiz işlem istatistikleri

        Mezunların iş bulma oranları

 

Altyapı

 

        Profesör: 1

        Doçent:6

        Yardımcı Doçent: 1

        Araştırma görevlisi: 15

        Tekniker:  11

 


Eğitim;

        Haftada 3 gün araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri için ders ve makale saati

        Stajer öğrencilerin olduğu dönemlerde hergün teorik ders

        Tıp Fakültesi I ve III. sınıflara dersler

        Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu Anestezi, Cerrahi teknikerlik, Acil- Ambulans ve Laboratuvar programlarına dersler

 

Projeler

 

1. Propofol ve allerjik reaksiyonlar

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma fonu,6,2001

 

2. İskemi reperfüzyon hasarının önlenmesinde levosimendanın etkinliği

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma fonu, TF.ctb (UO) 2006

 

 

 

Yayınlar

 

                  

                            SCI            diğer                     ulusal

                                            uluslararası            

 

2001                     2                                             13               

2002                     8               -                             15             

2003                     6                                             5                 

2004                     5                                             7               

2005                     5                                             8                                                                                 48                                           26            

 

 

 

Kongreler-Bildiri ile katılım;

                   

                Uluslararası          Ulusal         

 

2001-        7                                 21

2002-        8                                 11

2003-        2                                 10

2004-        4                                 11       

2005-        3                                 17 

 


Kongreler-Oturum başkanlığı ve konuşmacı olarak katılım;

 

2001 :1

2002 :1

2003 :1

2004:1

2005:1

 

 

 

Ödüller

           

           

-2005 TARK sözlü sunu ödülü: birincilik

 

Hizmet

 

Anestezi polikliniği hasta sayıları

 

·        2001: 459

·        2002: 2139

·        2003: 2342

·        2004: 2395

·        2005: 4931

 

Yoğun bakım ünitesi hasta sayıları

 

·        -2001: 173

·        -2002: 321

·        -2003: 469

·        -2004: 494

·        -2005: 640

 

Yıllık ameliyat sayıları:

 

·        2001:   845

·        2002: 3979

·        2003: 4969

·        2004: 5815

·        2005: 7266

 

Yıllık döner sermaye gelirleri:

 

·        2001:  3.646 YTL

·        2002:  359.225 YTL

·        2003:  538.860 YTL

·        2004:  956.967 YTL

·        2005:  769.509 YTL

 

Akreditasyon çalışmaları

 

Hastanemizin akreditasyon çalışmalarına aktif olarak katılan anabilim dalımızın akredite olması için gerekenlerin yapılması stratejik amaç ve hedeflerimiz arasında yer almaktadır

 

Uzmanlık eğitimi

·        Tez konusu asistan eğitiminin 4. senesinde belirlenmektedir

·        Medikal, cerrahi, etik, legal yetkiler ve sorumluluklar konusunda bilgilendirilmektedir

·        Asistan eğitim programı belirlenmiştir

·        Asistanların eğitim programlarında başvurulacak kaynaklar belirlenmiştir

·        Rotasyon süreleri ve bu rotasyonda edinmeleri gerekli bilgi ve beceri içeriği ve sayısı konusunda bilgilendirilmiştir

·        Kongre, kurs ve seminerlere aktif olarak katılmaktadır 

·        Bilimsel literatüre ulaşma, makale yazma, sunum yapma konusunda aktif eğitim almaktadır

·        Değerlendirme sınavları yapılmaktadır  (yılda 2 kez)

·        Eğitim programlarının yapılandırılmasında görev almaktadırlar

·        Düzenli eğitim toplantıları yapılmaktadır

 

Öz değerlendirme (SWOT)

 

Güçlü yanlar;

•       Etik değerlere saygı

•       Takım ruhu

•       Özverili çalışma

•       Diğer anabilim dallarıyla ilişkiler

•       Hasta haklarının korunması

•       Disiplinli bölüm içi eğitim

•       Demokratik oluş

•       Güncel gelişmeleri yakın takip

•       Usta-çırak ilişkisindeki örnek tutum

•       Aile havası ve dayanışması

•       Yardımseverlik

•       Multidisipliner, hızlı konsültasyon yaklaşımı ve uygulama

•       Stajyer ve internlere doktorluk mesleğini sevdirmek için gayret

•       Mezunların yüksek başarısı

 

Geliştirilmesi gereken yanlar;

 

•       Deneysel araştırmalar için daha iyi laboratuvar koşulları

•       Yurtdışı ve yurt içinde daha çok sayıda kongre ve sempozyuma katılabilme

•       Ameliyathanenin daha çok sayıda ameliyat yapılabilecek şekilde geliştirilmesi gereği 

 

 

Tehditler;

 

•       Çalışma şartlarının uzun ve yorucu

            olması

•       Yoğunluk nedeniyle araştırma için

            zamanın az olması

•       Kapalı ortamda çalışma

 

 

Hedefler

 

•       Altyapı

 

-Anesteziyoloji, yoğun bakım ve ağrı birimlerinin birbirinden bağımsız bilim dalları olarak yapılandırılması

-20 Ameliyathane, 20 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 5 yataklı ağrı ünitesi oluşturulması

 

Kadrolar ;

 

Profesör: 4

Doçent: 8

Yrd. Doçent: 15

Araştırma görevlisi : 40

 

 

•       Eğitim;

 

Kısa vadeli dönem

 

·        Mevcut uygulamaların devamının sağlanması

·        Araştırma görevlilerinin farklı fakültelerdeki kliniklerde de rotasyonlarının sağlanması 

 

Orta vadeli dönem

 

Halen inşaatı sürmekte olan hastanenin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte;

·        Araştırma görevlilerinin sayılarının arttırılması

·        Öğrenci staj sürelerinin uzatılması

·        Öğrenci ve araştırma görevlilerine mesleki İngilizce eğitiminin verilmesi

·        Eğitimde simülasyon tekniklerinin kullanılması

·        Doktora ve süper-ihtisas programlarının planlanması

 

Uzun vadeli dönem

·        Yurtdışında eğitim olanaklarının sağlanması