İletişim Bilgileri

Adres
MEÜ. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü/ MERSİN
Telefon
2347723
Faks
2346410
Dahili
-

Haberler

Otopsi Yardımcılığı


Otopsi Yardımcılığı

 
OTOPSİ YARDIMCILIĞI PROGRAMI 
 
Program Koordinatörü ve Öğrenci Danışmanı
Doç. Dr. Halis DOKGÖZ
 
MEÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
 
Otopsi Yardımcılığı Programının amacı; adli vaka raporlarının yazılması, otopsi yapılması, postmortem örneklerin alınması, örneklerin gönderilmesi ve/veya adli patoloji laboratuarında çalışarak adli tıp uzmanlarına yardımcı olabilecek ara personel yetiştirmektir.


  

Eğitimin esası; öğrencilerin adli olgularda rapor yazabilmek için bilgisayar kullanmada, dosya ve kayıt işlemleri için evrak takibinde, adli otopsilerin diseksiyonunda, organlardan histopatolojik ve toksik örneklerin alınmasında ve gönderilmesinde, adlipatoloji laboratuarında örneklerin doku takibi ve boyanmasında, otopsi salonunun ve aletlerin dezenfeksiyonu ve temizliğinde adli tıp uzmanlarına yardımcı olabilecek birer personel olarak eğitilmelerine dayanmaktadır.

Öğrencilerin tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.

Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Adli Tıp Teknikeri Unvanı ile mezun olacaklar öğrencilerimiz, mezuniyet sonrası Adli Tıp Anabilim Dallarında, Adli Tıp Enstitüleri, Adli Tıp Kurum ve buna bağlı Grup Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ile Adliyelerde otopsi yardımcıları olarak yer bulabileceklerdir.

Otopsi Yardımcılığı programında öğrenim görecek öğrencilerin başta Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere, Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu Mersin Şube Müdürlüğü ve Adli Tıp Enstitülerinde staj ve uygulama imkanları sağlanmaktadır.

 

Bu programa meslek liselerinin aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun olan öğrenciler Ortaöğretim Başarı Puanları dikkate alınarak sınavsız olarak girebilmektedir.

1. Acil Tıp Teknisyenliği

2. İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği

 

Ayrıca boş kalan kontenjanlara düz liselerden mezun olan öğrenciler ÖSYM puanları ile başvurabilmektedir.