Bilgisayar Mühendisliği


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 
 Vizyonumuz
  Ulusal ve uluslararası ölçekte bilgisayar mühendisliği alanında yeni teknolojilerle isim yapmış bir bölüm haline gelmek ve bu teknolojileri ulusal çıkarlar doğrultusunda uygulamaya geçirecek mühendis ve araştırmacılar yetiştirmek.

 Misyonumuz
   Bilgisayar mühendisliğini, pratik ve teorik bilgiye dayalı yeni teknolojiler ışığında dünya standartlarının üzerinde içeriklerle sürekli güncellemek,

    Aktif eğitim araçlarının kullanımını arttırarak, sorgulayan, araştıran, üreten, birikimini sosyal yararlara dönüştüren ve ahlaki değerleri koruyan mezunlar yetiştirmek,

    Zihinsel, mesleki ve etik sorunlara karşı hayat boyu öğrenmeye dayalı disiplinler arası yetiler kazandırmak.


Genel Bilgiler


 Tarihçe

    Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 1994 yılında açılmış olup, ilk öğrencilerini 1996-1997 eğitim ve öğretim döneminde almış ve ilk mezunlarını 1999-2000 eğitim ve öğretim döneminde vermiştir.


  Bölümümüz ÖSS sınavı ile 2006-2007 eğitim ve öğretim yılına kadar her yıl 30 öğrenci almıştır. Buna ek olarak, bölümümüz 2005-2006 eğitim ve öğretim yılı itibariyle üniversitemizin diğer bölümlerindeki öğrencilerin de bilgisayar eğitimi alabilmeleri için yandal ve çift anadal programları uygulamaya başlamıştır. Ancak,  YÖK Kararı ile 2007-2014 eğitim ve öğretim yılları arasında lisans programına öğrenci alınamamıştır. 2015-2016 öğretim yılından itibaren tekrar lisans programına öğrenci alımına başlayarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

 

 Eğitim Süresi ve Kazandıkları Unvan 

   Bölümün toplam eğitim süresi 4 yıl olup, hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bölüm derslerini, toplam 60 iş günlük endüstri yaz stajlarını ve bitirme projelerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği diploması ve ünvanını alırlar.
 

 Çalışma Alanları, İş Bulma İmkanları 

  Bölümden mezun olan mühendislerin hem kamu kurumlarında, hem de özel kuruluşlarda geniş iş imkanı bulunmaktadır. Mezunlar genel olarak; bilgisayar mühendisi, bilgi-işlem mühendisi/uzmanı, sistem denetleyicisi gibi değişik sıfatlarla iş imkanı bulabilmektedirler. Bilgisayar mühendisleri bulunduğu pozisyona göre aşağıda belirtilen değişik ünvanlarla da tanınabilmektedir. 
 

 • İş analisti / Sistem analisti,

 • Yazılım proje yöneticisi,

 • Yazılım tasarım mühendisi,

 • Yazılım modelleme uzmanı,

 • Sistem programcısı,

 • Yazılım uzmanı / Yazılım mühendisi,

 • Ekip lideri / Proje yöneticisi

 • Veritabanı yöneticisi,

 • Yazılım kalite uzmanı,

 • Test uzmanı / Test yöneticisi,

 • Ağ yöneticisi / Sistem yöneticisi

 • Oyun mühendisi

 • Grafiker

 • Bilgi Sistemi Uzmanı

 • Yazılım / Donanım Uzmanı

 • Web Yöneticisi

 • Bilgi Teknolojileri Yöneticisi / CIO


 • Özellikle son yıllardaki teknolojik ilerlemeler, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere endekslenmiş durumdadır. Her geçen yıl, bilgisayar ve internet kullanıcılarının sayısının katlanarak arttığını düşünürsek, bilgisayar mühendisliği mesleği günümüzde olduğu gibi ilerki yıllarda da uzun süreler revaçta kalacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Üniversite çağına gelmiş gençlerin, bu gerçeği göz önünde bulundurarak bilgisayar mühendisliği mesleğini en üst tercihleri arasına koymaları da günümüz koşullarının beklenen bir sonucudur.

  • Derslik / Laboratuvar


 • Dersler mühendislik fakültesinin ortak derslikleri kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca 100 tane son teknolojik donanıma sahip bilgisayarlarla güncel bir bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur. Ayrıca, sayısal mantık devreleri ve mikroişlemciler ve gömülü sistemler için planlanan genel bir donanım laboratuvarı planlanmıştır. Çok sayıda seçmeli derslerle uzmanlık alanlarına katkı sunacak network laboratuvarı, multimedia laboratuvarı ve  yapay zeka laboratuvarı  gibi özelleşmiş laboratuvarlar planlanmıştır. 

  • Diğer fiziki koşullar: Çiftlikköy kampüsü içerisinde bulunan Mersin Teknopark, öğrencilerimize staj ve iş olanakları sağlayacak potansiyele sahiptir. MEITAM (Mersin İleri Teknoloji Araştırma Merkezi), disiplinler arası çalışmalarda kullanılabilecek bir çok imkana sahiptir.  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün, Mikro-denetleyiciler ve Elektronik laboratuvarları gibi imkanlarından da istifade edilebilecektir.  Merkez Kütüphane, bilgisayar mühendisliği alanında güncel durumda çok sayıda kaynak barındırmaktadır.


  • Neden Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü


  Geçirmiş olduğumuz 10 yıllık bir eğitim-öğretim tecrübesiyle eksik ve zayıf yanlarımızı keşfetme imkanı bulmuş durumdayız. Şimdi, yeniden açılıyor olmak güçlü ve güncel bir başlangıç yapma fırsatı sunmuştur. Gelişmiş üniversitelerin güçlü yanlarını dikkate alarak dünya stardartlarında  güncel bir içerik planlamış durumdayız. İçeriklerimiz YÖK’ün temel standartları yanında  Bologna stardardlarına uyumlu olmasıyla güçlendirilmiştir. Hızla gelişen ve değişen bilgi ve iletişim teknolojinde güncel kalmayı sağlayacak bir alt-yapı planlamış durumdayız. Bu güncelliği sağlamak, ingilizce diline tam hakim olmayı gerektirdiğinden, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası dil sıkıntısı çekmemelerini önemsedik. Gerek uluslararası ölçekte  tanınabilirliği arttırmak ve gerekse bu güncelliği başarmak için bir yıl içinde  %30 ingilizce eğitime geçme planımız bulunmaktadır. Bu amaca katkı sunması için yabancı uyruklu 2 öğretim elemanıyla, hem bölümde çeşitlilik sağlamaya çalıştık hem de yazılım alanında gelişmiş ülkelerle (Pakistan gibi) işbirliği planladık. Eğitimde temel felsefemiz klasik eğitimle birlikte aktif-öğrenmeye dayalı eğitimi birleştirerek öğrenme yeteneklerini, sorumluluk ve girişimcilik yeteneklerini geliştirmeyi hedefledik. Bu sebeplerle ders içerikleri daha çok proje tabanlı ve araştırma-geliştirme gerektiren bileşenlerle oluşturduk. Temel mühendislik bilgilerini önemsemekle birlikte Bilgisayar Mühendisliği alanına diğer üniversitelere kıyasla daha çok yer açtık. Seçmeleri ders sayısını arttırarak, Yazılım Mühendisliği, Donanım Mühendisliği (Mikroişlemciler, Gömülü Sistemler, ), Oyun ve Grafik Mühendisliği, Web Teknolojileri, Mobil Sistemler v.b. alanlarda uzmanlaşmayı sağlayacak alt-yapı hazırladık. Özellikle, teknik olmayan, Bilişim hukuku, Girişimcilik, Ekonomi ve Yönetim gibi derslerle öğrencilerimizin Girişimci ve Yönetimsel (CEO v.b) yönlerini güçlendirmeye çalıştık.