Bilgisayar Mühendisliği


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 
 Vizyonumuz
  Ulusal ve uluslararası ölçekte bilgisayar mühendisliği alanında yeni teknolojilerle isim yapmış bir bölüm haline gelmek ve bu teknolojileri ulusal çıkarlar doğrultusunda uygulamaya geçirecek mühendis ve araştırmacılar yetiştirmek.

 Misyonumuz
   Bilgisayar mühendisliğini, pratik ve teorik bilgiye dayalı yeni teknolojiler ışığında dünya standartlarının üzerinde içeriklerle sürekli güncellemek,

    Aktif eğitim araçlarının kullanımını arttırarak, sorgulayan, araştıran, üreten, birikimini sosyal yararlara dönüştüren ve ahlaki değerleri koruyan mezunlar yetiştirmek,

    Zihinsel, mesleki ve etik sorunlara karşı hayat boyu öğrenmeye dayalı disiplinler arası yetiler kazandırmak.


Genel Bilgiler


 Tarihçe

    Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 1994 yılında açılmış olup, ilk öğrencilerini 1996-1997 eğitim ve öğretim döneminda almıştır.  Mersin Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği bölümü, ilk mezunlarını 1999-2000 eğitim ve öğretim döneminde toplam 5 kişi olarak vermiştir.


       Bölümümüz ÖSS sınavı ile 2006-2007 eğitim ve öğretim yılına kadar her yıl 30 öğrenci almıştır. Buna ek olarak, bölümümüz 2005-2006 eğitim ve öğretim yılı itibariyle üniversitemizin diğer bölümlerindeki öğrencilerin de bilgisayar eğitimi alabilmeleri için yandal ve çift anadal programları uygulamaya başlamıştır. 


  Ancak YÖK Kararı ile bölüme 2007-2008 eğitim ve öğretim yılından itibaren lisans programına öğrenci alınamamaktadır. Bölümümüzde 2009-10 eğitim ve öğretim döneminde Yüksek Lisans Programı açılmış olup, aynı yıl bahar yarıyılında 6 öğrenci ile öğretime başlanmıştır.
 

 Eğitim Süresi ve Kazandıkları Unvan 

   Bölümün toplam eğitim süresi 4 yıl olup, hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bölüm derslerini, toplam 60 iş günlük endüstri yaz stajlarını ve bitirme projelerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği diploması ve ünvanını alırlar.
 

 Çalışma Alanları, İş Bulma İmkanları 

  Bölümden mezun olan mühendislerin hem kamu kurumlarında, hem de özel kuruluşlarda geniş iş imkanı bulunmaktadır. Mezunlar genel olarak; bilgisayar mühendisi, bilgi-işlem mühendisi/uzmanı, sistem denetleyicisi gibi değişik sıfatlarla iş imkanı bulabilmektedirler. Özellikle son yıllardaki teknolojik ilerlemeler, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere endekslenmiş durumdadır. Her geçen yıl, bilgisayar ve internet kullanıcılarının sayısının katlanarak arttığını düşünürsek, bilgisayar mühendisliği mesleği günümüzde olduğu gibi ilerki yıllarda da uzun süreler revaçta kalacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Üniversite çağına gelmiş gençlerin, bu gerçeği göz önünde bulundurarak bilgisayar mühendisliği mesleğini en üst tercihleri arasına koymaları da günümüz koşullarının beklenen bir sonucudur.