Kamu Yönetimi


KAMU YÖNETİMİ

1993 yılında kurulan ve 1997-1998 eğitim - öğretim yılından bu yana öğrenci almakta olan Kamu Yönetimi Bölümü, yönetim bilimi, hukuk, siyaset ile kentleşme ve çevre politikaları ana bilim dallarını kapsayan bir yüksek eğitim programı sunar. Programın ana amacı, kamu ya da özel sektörün her düzeyinde sorumluluk sahibi olacak yöneticilerin ihtiyaç duyacakları teknik ve kültürel donanımı kazanmalarına yardımcı olmak olarak özetlenebilir. Buna karşın, üniversite öğretiminin sadece mesleki bir formasyondan ibaret olamayacağına inandığımız için bölümümüz mezunlarının iyi birer yönetici olabilmelerinin ötesinde bilgili yurttaşlar ve sorumlu aydınlar olabilmesi hedeflenmektedir.

 

Bunun için ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri yakından takipedip, bunları özgürce ve özgün biçimde yorumlayabilecek birikime sahip; duyduklarını, okuduklarını sorgulama alışkanlığını kazanmış, analiz ve sentez yeteneğine sahip, siyaseti kural tanımayan bir iktidar kavgasının ötesinde algılayan mezunlar verebilmek bölümümüzün gerçek amacını oluşturur. Bu amaçla, bölümün ders programı kamu yönetiminin temel boyutlarına (anayasa hukuku, yönetim hukuku, yönetsel yargı, kamu maliyesi, yerel yönetimler, Türk yönetim tarihi vb.) eğilmekle kalmaz, yönetim alanının teknik konularını da (muhasebe, personel yönetimi, ekonomik ve mali yönetim, vergi sistemi vb.) ele alır. Bunlara ek olarak ana hukuk dallarının (medeni hukuk, borçlar hukuku, iş hukuku, icra-iflas hukuku, uluslararası (özel ve kamu) hukuku) yanısıra siyaset bilimi (siyaset bilimine giriş, siyasal düşünceler tarihi, Türkiye’nin toplumsal yapısı, çağdaş devlet düzenleri, siyaset sosyolojisi, Türk siyasal yaşamı vb.) açısından da zengin ve disiplinlerarası bir program sunulmaktadır.

 

Yukarıda vurguladığımız amaçlar adına çok önemsediğimiz Erasmus değişim programına 2008 itibarıyla katılmış bulunuyoruz. Programdaki ilk senemizde 2., 3. ve son sınıf öğrencilerimizden üçü gelecek sene Polonya'nın PWSZ Konin Üniversitesi'nde bir dönem öğrenim göreceklerdir. Bu imkandan faydalanacak öğrencilerimizin sayısını artırmak için bütün öğretim üyelerimiz ellerinden gelen tüm çabayı sarf etmektedirler. Öğrencilerimizin bu programdan daha etkin olarak faydalanabilmesi amacıyla programımızdaki İngilizce derslerin sayısını artırmaya çalışıyoruz. Mesleki İngilizceyle başladığımız bu süreç İngilizce hazırlık yılının tesis edilmesiyle daha da hızlanacaktır.

 

Bölümümüz öğretim elemanları da genç akademisyenlerden oluşmakta ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin ötesinde yürütmekte oldukları bilimsel çalışmalar ile daha mazisi pek de eski olmayan bölümümüzün şimdiden geleceğin sayılı kamu yönetimi bölümlerinden biri olarak görülmesini sağlamaktadırlar. Nitekim bölümümüz tarafından sunulan iki ayrı yüksek lisans programı (yönetim bilimleri ile kentleşme ve çevre) çerçevesinde akademik uzmanlaşmaya dönük daha bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bölümümüz öğretim üyelerinin akademik çalışmalarını yandaki menüdeki ilgili başlıktan takip edebilirsiniz.

 

Sonsöz olarak, mezunlarımızın gelecek ve profesyonel kaygılarını tamamen paylaşsak da, Bölümümüzü Kamu Personeli Seçme Sınavına aday hazırlayan bir dershane olarak görmekten özellikle kaçınıyoruz. Bir sınavdan ziyade, mesleğe odaklı eğitim anlayışımız, üniversite eğitimini öncelikle bir sosyo-kültürel ve teknik gelişim süreci olarak kabul eder. Bu anlayışımızın doğal sonucu olarak öğrencilerimizin disiplin ve ülke dışındaki gelişmelere ilgili ve aşina olarak mezun olmasına büyük öncelik veriyoruz.

 

Her ne kadar, mezunlarımızın KPSS'deki başarılarını bir hedef olarak koymasak da, öğrencilerimizin bu sınavdaki başarıları da küçümsenemez. Nitekim, kısa mazisine rağmen, bölümümüz Kamu Yönetimi Bölümleri arasında ilk altıdaki yerini almıştır. Bununla ilgili tabloyu yandaki menüdeki KPSS başlığından ulaşabilirsiniz.