İletişim Bilgileri

Adres
Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Çiftlikköy Merkez Kampusu 33342
Mezitli/MERSİN
Telefon
3243610001
Faks
3243610056
Dahili
5286

Haberler

İktisat


İKTİSAT

Günümüz modern toplumlarında, kurumların ve iktisadi düşüncelerin gelişiminin yeniden incelenmesiyle, ekonomik teori ve politika analizlerinin zenginlik kazanacağı açıktır. Bununla birlikte, uygulamalı çalışmaların hem teorik modellerin hem de bu modellerin politika sonuçlarının sınanmasında kullanılması gerekliliği de tartışma götürmez bir gerçektir. Mersin Üniversitesi İktisat Bölümü olarak teorik ve ampirik çalışmaların birbirinin tamamlayıcısı olduğuna inanmaktayız. Bu bakış açısı, akademik personelimizin çalışmalarında, lisans ve yüksek lisans programlarımızda kendini göstermektedir. Bölümümüz, bu perpektifte iktisadi hayatın farklı alanlarında iktisadi araştırma ve uygulamalar yapacaklar ile kamu ve özel sektörde çalışacak bireylere, analitik düşünme kabiliyeti kazandırmaya, iktisatçıların düşünce tarzını öğretmeye ve bir iktisadi formasyon vermeye çalışmaktadır. Öğrencilerimiz ilk iki yıldaki zorunlu ve genelde teorik olan dersleri aldıktan sonra üçüncü ve dördüncü sınıfta mezuniyet sonrası çalışmayı planladıkları alanlara odaklanmalarına, pratik bilgi ve becerilerini arttırmalarına olanak sağlayan geniş bir seçmeli ders yelpazesinden ders seçimlerini yapmaları sağlanmakta; böylelikle, güçlü bir eğitim altyapısıyla mezun olmalarına çalışılmaktadır.