İletişim Bilgileri

Adres
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 33343, Çiftlikköy, Mersin-Türkiye
Telefon
0.324 3610001
Faks

Dahili
4690

Haberler

Tarih


TARİH
1996-1997 eğitim-öğretim yılında, lisans programına öğrenci alarak Fakültemizin eğitim öğretim sürecine katılan Bölümümüz 2 Profesör, 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent unvanlı öğretim üyesi, 6 Araştırma Görevlisi (2'si Ankara Üniversitesi’nde,1’i Hacettepe Üniversitesi’nde, 3'ü Mersin Üniversitesi'nde doktoralarını sürdürmekte) ve 1 Öğretim Görevlisinden (Uzman kadrosu karşılık gösterilmek üzere) oluşan akademik kadrosu ile lisans, lisans ikinci öğretim, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerini yürütmektedir.
Bölümümüz lisans programından mezun olan öğrencilerimiz ilgili pedagojik formasyon derslerini aldıkları takdirde öğretmen olarak çalışabilmekte, ayrıca arşiv ve müzelerde araştırmacı olarak iş bulabilmektedir. Ayrıca tarih araştırmacısı olarak kendi alanlarıyla ilgili kuruluşlarda; gazetelerde çalışabilmekte ve bağımsız olarak yazarlıkla uğraşabilmektedir. Bundan başka üniversite mezunlarının yararlandıkları olanaklardan yararlanabilmektedir.

  Bölümümüz tarihçilikte çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda programını oluşturmuş ve gelişmeler ışığında güncelleştirmeyi de sürdürmektedir. Tarihsel aktörlerin çeşitliliği gerçeğinden ve uzun dönemli bir bakış açısının gerekliliğinden yola çıkarak sosyal bilimlerin tüm disiplinlerine açık bir yaklaşım içinde yerel, ulusal ve evrensel tarihe ilişkin doğru bilgilere ulaşmak görev anlayışının temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede tarihsel aktörler olarak sadece bireyleri ve örneğin büyük adamları görmek yerine, aynı zamanda grup çıkarlarını ve ekolojiyi (mekân, çevre) de hesaba katan bir sosyo-ekonomik tarihçilik vizyonumuzdur. Bilimsel gerçeklerin ışığından içinde yaşadığımız toplumun bilgisine ve yararına sunmak temel önceliğimizdir.

Özgüveni gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, analiz ve sentez yapabilen, demokratik tutum ve davranışlar sergileyen, ulusal ve toplumsal duyarlılığa sahip, bir kaynak dilini (Osmanlıca) kullanabilen, ideolojik saplantıları olmayan, yeteneğini ve sınırlarını bilen, yapacağı araştırma ve çalışmalarda yerel, ulusal ve evrensel dengesini kurabilen mezunlar yetiştirmek bölümümüzün temel vizyon ve misyonunu oluşturmaktadır.

Özellikle “Tarih Eğitiminin” amaçlarıyla bağlantılı olması açısından, “Mezunlarımıza ülke sorunları karşısında duyarlı, yetenekleriyle içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen”, “insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumsal barış ve uzlaşmanın esas tutulduğu bir sevgi ve hoşgörü ortamı yaratmak”, bölümümüz vizyon ve misyonuyla paralellik göstermektedir.

Öğretim Elemanlarımız:

1- Prof. Dr. Şerife YORULMAZ (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) Bölüm Başkanı,
2-   Prof. Dr. Fevzi DEMİR (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı),
3-   Doç. Dr. Efrumiye ERTEKİN (İlkçağ Tarihi Anabilim Dalı),
4-  Yrd Doç. Dr. Şenay ÖZDEMİR GÜMÜŞ (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı),
5- Yrd. Doç. Dr. Tarık Tolga GÜMÜŞ (Ortaçağ Anabilim Dalı),
6- Yrd.Doç.Dr. Doğan GÜN (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı),
7-  Yrd.Doç.Dr. İbrahim BOZKURT (Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı),
8- Yrd. Doç. Dr. Birgül BOZKURT (Cumhuriyet Tarihi Anabilin Dalı)
9-   Okutman Mehtap ÇELİK (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı),
10- Arş. Gör. Fahriye EMGİLİ (Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı),
11- Arş. Gör. Filiz YAŞAR (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı),
12- Arş Gör. Özlem KARSANDIK (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı),
13- Arş.Gör. Emrah YILDIZ (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

Tarih A.B.D. Yüksek Lisans: http://www.mersin.edu.tr/bolumler.php?fid=22&id=157

Tarih A.B.D. Doktora: http://www.mersin.edu.tr/bolumler.php?fid=22&id=255