Matematik


Matematik

 Kısa Tarihçe

 

Bölümümüz 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizin kurulmasıyla birlikte Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılmıştır. 1993-1994 eğitim-öğretim yılında  Lisans Programı, 1994 yılında  Yüksek Lisans Programı ve 2004 yılında Doktora programına öğrenci alarak faaliyetlerine devam etmiştir. Bölümümüz Eğitim Öğretim dışında ulusal ve uluslararası sempozyumlar ile ulusal Matematik olimpiyatları düzenlemektedir.


Misyon-Vizyon
Matematik Bölümünün
 misyonu Eğitim-Öğretim ve Bilimsel açıdan olmak üzere iki ana başlık altında  toplanabilir. 
Eğitim-Öğretim ile ilgili misyonu;  teorik matematik bilgisi ile donatılmış ve teorik bilgisini uygulamaya koyma becerisiylebirlikte sorunların çözümünde matematiksel  yöntemleri temel alan, Matematik biliminin günümüzde geldiği noktayı bilen,
Matematiğin güncel problemleri hakkında bilgi sahibi olan, bağımsız proje tasarlayıp yürütebilme becerisine sahip lisans ve
 lisansüstü düzeyde bireyler  yetiştirmektir.

Bilimsel açıdan misyonu; Matematikle uğraşmayı sadece bir meslek olarak değil aynı zamanda bir yaşam tarzı olarak belirlemiş, üzerinde çalıştığı konuda literatür taraması yapabilen, verilmiş problemi çabuk algılayan ve çözüm üretebilen, ürettiği bilimsel çalışmalar ile bölgesinde ve daha sonra ülkesi ve Dünya'da saygınlığı olan bir konuma gelmektir.
 

Yukarıda belirtilen misyon ile; uygun çalışma ortamları, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane ve seminer solonu ile bölümümüzde ideal bir ortam bulunmaktadır.

 


ETKİNLİKLER
**   MERSİN MATEMATİK OLİMPİYATLARI (MMO)
**   ÇARŞAMBA SEMİNERLERİ
**   ULUSLARARASI MATEMATİK SEMPOZYUMU (MADEA)PANO
* 2014-2015 Öğretim yılı Güz Dönemi Haftalık ders programlarına Duyurular Bölümünden ulaşabilirsiniz. (İlan: 22 Ekim 2014)
*  2014-2015 Öğretim yılı Güz Dönemi ARASINAV programlarına Duyurular Bölümünden ulaşabilirsiniz. (İlan: 07 KASIM 2014)
*  
Çarşamba semimerleri: 19 Kasım 2014 tarihinde saat 15:00'da Prof. Dr. Oleksiy DOVGOSHEY "MINIMALITY OF UNIVERSAL METRIC SPACES" başlıklı bir seminer suncakatır. Seminer programı için tıklayınız.