Matematik


Matematik

 
Kısa Tarihçe - Misyon -Vizyon


 

      Bölümümüz 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizin kurulmasıyla birlikte Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılmıştır. 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Lisans Programı, 1994 yılında Yüksek Lisans Programı ve 2004 yılında Doktora programına öğrenci alarak faaliyetlerine devam etmiştir. Bölümümüz Eğitim Öğretim dışında ulusal ve uluslararası sempozyumlar ile ulusal Matematik olimpiyatları düzenlemektedir.

      Matematik Bölümünün misyonu Eğitim-Öğretim ve Bilimsel açıdan olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir. Eğitim-Öğretim ile ilgili misyonu; teorik matematik bilgisi ile donatılmış ve teorik bilgisini uygulamaya koyma becerisiyle birlikte sorunların çözümünde matematiksel yöntemleri temel alan, Matematik biliminin günümüzde geldiği noktayı bilen, Matematiğin güncel problemleri hakkında bilgi sahibi olan, bağımsız proje tasarlayıp yürütebilme becerisine sahip lisans ve lisansüstü düzeyde bireyler yetiştirmektir. Bilimsel açıdan misyonu; Matematikle uğraşmayı sadece bir meslek olarak değil aynı zamanda bir yaşam tarzı olarak belirlemiş, üzerinde çalıştığı konuda literatür taraması yapabilen, verilmiş problemi çabuk algılayan ve çözüm üretebilen, ürettiği bilimsel çalışmalar ile bölgesinde ve daha sonra ülkesi ve Dünya'da saygınlığı olan bir konuma gelmektir. Yukarıda belirtilen misyon ile; uygun çalışma ortamları, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane ve seminer solonu ile bölümümüzde ideal bir ortam bulunmaktadır.


 


BÖLÜM SEMİNERİ


 

Tarih: 16 Aralık 2015 Çarşamba günü Saat:16:00

Yer: Matematik Bölümü Seminer Salonu
Başlık: Çift İndisli Diziler için Deferred Cesaro Ortalaması

Konuşmacı: Şeyda Sezgek

 


2015-2016 Matematik Bölümü Seminerleri programının tamamına DUYURULAR kısmından ulaşabilirsiniz.