Isletme Bilgi Yönetimi


Isletme Bilgi Yönetimi


Bölümümüzün amacı İşletme Bilgi Yönetimi alanında kariyer hedefleyen, temel işletmecilik konularına hakim, bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen, güçlü iletişim becerileri olan yönetici adaylarını geleceğe hazırlamaktır.

 

İşletme Bilgi Yönetimi giderek artan ve çeşitlenen rekabetin yaşandığı ve koşulların sürekli olarak değiştiği bir ortamda işletmelerin değişen ortam ve şartlara uyum sağlamasını varlığını sürdürmesini ve mevcut yeteneklerini geliştirebilmesi için ortak aklın kullanıldığı süreçleri içermektedir.

 

Günümüzde bilgi işletmelerin en önemli varlığı ve stratejik bir değer kaynağı haline dönüşmüştür. Bu çerçevede işletmelerin yeni zenginliği ve değer kaynağı sahip olunan bilgi birikimi ve bu potansiyeli uygulamaya dönüştürebilme yeteneği olmaktadır.

 

İşletme Bilgi Yönetimi Bölümünde eğitim programı klasik işletme bölümlerinde yer alan derslerin yanı sıra bilgisayar teknolojisi, iletişim teknikleri ve yazılım konularını içeren dersleri de kapsamaktadır.

 

İşletme Bilgi Yönetimi bölümünden mezun olacak öğrenciler bilişim teknolojileri ve bilgi yönetimi konularında donanımlı, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, güçlü işletmecilik bilgisi ve donanımına sahip olacaklardır.

 

İşletme Bilgi Yönetimi mezunlarının sahip olacağı kariyer olanakları şunlardır: İşletme Bilgi Yönetimi mezunları, 4 yıllık İşletme Bilgi Yönetimi lisans diplomalarını aldıklarında pek çok sektörde ve değişik alanlarda çalışabilmelerini sağlayacak bilgi ve becerilerle donanmış olmaktadırlar. İşletme Bilgi Yönetimi ortaya koyduğu bu geniş kapsamıyla öğrencilere muhasebe, pazarlama, bilgi işlem, finans, satış, insan kaynakları yönetimi, bilgi teknolojileri, halkla ilişkiler gibi alanlarda istihdam olanakları yaratmaktadır. Bölümümüzde ayrıca İşletme Bilgi Yönetimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Programı eğitim ve öğretim faaliyetine devam etmektedir.


Yrd. Doç. Dr. Ercan ÇİÇEK
İşletme Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı