Slide background
Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Meü

Slide background
Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Meü

Slide background
Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Meü

Faaliyetler

Genel Görünüm

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

KURULUŞ AMACI

a) Üniversite kapsamında yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetlerinin niteliğini artırmak için etkinlikler düzenlemek ve ürün oluşturmak,

b) Üniversite adına düzenlenecek olan sınav etkinliklerinin koordinasyonunu ve kontrolünü üstlenmek,

c) Üniversite geneline uygulanacak olan veri toplama araçlarının kontrolünü ve koordinasyonunu sağlamak,

ç) İç ve dış paydaşlara ölçme değerlendirme konusunda danışmanlık hizmeti vermek,

d) İç ve dış paydaşların veri toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve rapor edilmesine yönelik ihtiyaçları için hizmet ve ürün sağlamak,

e) Ölçme ve değerlendirme kapsamında ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek.

f) Optik form taleplerinin karşılanması, optik formların okunması, puanlanması ve analiz edilmesi hizmetlerinin sağlanması.

 

FAALİYETLER

Üniversite Kapsamında

  • Optik Form Hizmetleri
  • Sınav Basım Hizmetleri
  • Kalite Süreçleri Memnuniyet Anketleri
  • Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)
  • Bilgisayar Destekli Sınav Merkezi (Elektronik Sınav Salonu)

Üniversite Dışında

  • ÖSYM
  • MEM
  • MEB