Slide background
Mühendislik Fakültesi

Derslikler, A ve B Blok

Slide background
Mühendislik Fakültesi

Güney Cephe

İdari Personeller

Fakülte Sekreteri


Şube Müdürü


Mühendis


Şef


Memur


Bilgisayar İşletmeni


AYŞEGÜL BULUT

Bilgisayar İşletmeni

AYŞEGÜL BULUT

Ayniyat Birimi

| |
HACER ZEREY

Bilgisayar İşletmeni

HACER ZEREY

Tahakkuk Birimi

| |

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni


YALÇIN HACIBAYOĞLU

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

YALÇIN HACIBAYOĞLU

Yazı İşleri Birimi

| |

Kimyager


Tekniker


Teknisyen


Teknisyen Yardımcısı


Hizmetli


Sürekli İşçi


İşyeri Hekimi