Slide background
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Meü

Faaliyetler

                                         KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (MERKAM)

Kuruluş ve Kısa Tarihçe

Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM), 8 Nisan 1997 tarih ve 22958 sayılı Resmi Gazetede yönetmeliğinin yayınlanması ile faaliyetlerine başlamıştır.

MERKAM Yönetim Kurulu, 1 müdür, 2 müdür yardımcısı ve 2 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktadır.

MERKAM, Mersin Üniversitesi bünyesinde, Kadın Sorunlarını Araştırma ve Geliştirme hizmetleri veren MERKAM, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir hizmet birimdir.

FAALİYET VE HİZMETLER

     MERKAM, Üniversitemiz bünyesinde görev yapan öğretim elemanları ile ortak çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturmuştur. Bu çalışma gruplarında farklı birimlerden alan ile ilgili çalışmalar yapan öğretim elemanları bulunmaktadır. Çalışma Grupları  Konu başlıkları;

   Kadın ve Çocuk  Eğitimi, Evlilik, Aile,Geleneksel Cinsiyet Rolleri ve Kadın Sağlığı(Kadına Yönelik Şiddet),Yasal Düzenlemede Kadın Hakları, Siyaset ve Karar Mekanizmaları, Ekonomik Yaşamda Kadın, Göç ve Yoksulluk, Kadın ve Medya, Felsefe Bilim ve Kadın,Mobbing ve Cinsel Taciz, Kent ve Mekan

 Hizmetler

Kanuni Hakları Danışma

MERKAM Kadının Kanuni Haklarını araştırmak ve kanuni olarak sorun yaşayan kadınları doğru yönlendirmek üzere gönüllü, alanında uzman Avukatlardan destek alınması için gerekli her türlü danışmanlık hizmetini verir.

Bireysel Danışma

Bireysel görüşmelerle, kişinin kendi gelişimini ilgilendiren bireysel, sosyal, eğitimsel, mesleki konu ve sorunlarını, bu konularda uzman olan yetkin kişilerle gizlilik temelinde ve güvenli bir ortamda konuşma fırsatı sunuyoruz. Bize başvuran herkesle kişisel sorunlarını belirlemek ve birlikte saptadığımız hedeflere ulaşmak için ortak bir çalışma yürütüyoruz. Gerekirse, psikiyatrik, tıbbi, kanuni ya da sosyal hizmetlerden yararlanmaları konusunda üniversite içindeki bir başka uzman ya da birime yönlendiriyoruz.

Psikiyatrik Yardım

Bilindiği üzere, psikolojik rahatsızlıkların tanı, tedavi ve takibi psikiyatri uzmanları tarafından yapılmaktadır. Merkezimizde bir psikiyatrist bulunmamakla birlikte gerektiğinde, psikiyatrik yardım sağlanabilmesi amacıyla, danışmanlarımızı ilgili ruh sağlığı birimi ya da kurumuna yönlendiriyoruz.

Araştırma ve Geliştirme

Merkezimizde  gerçekleştirilen tüm çalışmaların etkiliğini değerlendirmek ve geliştirmek üzere bilimsel ve akademik çalışmalar yapmaktayız. Aynı zamanda, belirli sürelerde üniversitemiz öğrencilerinin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini belirlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirerek, güncel bilgiler ışığında, hizmetlerimizi sürekli olarak yenilemekteyiz. Bu konularda yapılan tüm bilimsel çalışmalarımızı yayınlayarak ilgili alanlara katkı sunmaya çalışmaktayız.

Yönlendirme

Bilindiği üzere, psikolojik rahatsızlıkların tanı, tedavi ve takibi psikiyatri uzmanları tarafından yapılmaktadır. Merkezimizde bir psikiyatrist bulunmamakla birlikte gerektiğinde, psikiyatrik yardım sağlanabilmesi amacıyla, danışanlarımızı Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı'na yönlendiriyoruz.
Merkezimiz, bize başvuran herkesin bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki gelişimleri için mümkün olan en uygun üniversite ortamının sağlanmasına yönelik hizmetleri sunmayı hedeflemektedir. Buna bağlı olarak, öğrencilerimizin var olan ihtiyaçlarının belirlenmesi ve öğrencilerimizin gelişimine engel olabilecek çevresel koşullar ve problemlerin üniversitemizdeki ilgili akademik ve idari birimlere aktarılması amaçlanmaktadır.