Slide background
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Slide background
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İdari Personeller

Bilgisayar İşletmeni


Şef


Bilgisayar İşletmeni


Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni


Tekniker


Teknisyen


Hizmetli


Sürekli İşçi


İşyeri Hekimi