Slide background
Maliye

Maliye

Mersin Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, fakültemizle beraber 1992 yılında kurulmuş, 2005-2006 akademik yılında 30 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 2015-2016 akademik yılında kontenjanı 63'e yükselen bölümümüz Bütçe ve Mali Planlama, Mali İktisat, Maliye Teorisi ve Mali Hukuk anabilim dallarına sahiptir. Bölümümüzün amacı maliye disiplinine kuramsal açıdan katkıda bulunmak; çeşitli kamu kurumları ve özel kuruluşlara yüksek kalitede personel yetiştirmektir. Bu bağlamda bölümümüzün misyonu (özgörevi) toplumsal sorumluluk sahibi, akılcı düşünme yeteneğini kullanan, özgün bilimsel çalışmalarla bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi toplumun hizmetine sunarak toplumsal kazanımların arttırılmasına katkıda bulunan, kendisini geliştirebilen, Atatürk İlke ve Devrimlerini kendisine rehber edinerek çevresine önderlik edebilecek kapasitede bireyler yetiştirmektir. Vizyonumuz ise, uluslararası düzeyde tanınan ve kabul gören saygın bir bölüm haline gelmek ve akademik çalışmaların niteliği ile öğretim kalitesinin geliştirilmesi açısından alanında en iyilerden birisi olmaktır. Maliye Bölümü ders içeriği iktisat, işletme, muhasebe, vergi,  kamu yönetimi ve hukuk dersleriyle zenginleştirildiğinden, mezunlarımıza daha geniş bir iş alanı yelpazesi sunulmaktadır. Bölümümüzden mezun olanlar başta Maliye Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda, Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kurumlarında ve çeşitli kamu bankaları ve özel bankalarda iş olanaklarına sahip olmakla birlikte, serbest muhasebeci ve mali müşavir de olabilmektedirler. Bu hedefler doğrultusunda düzenlenen sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler ile de bölümümüz öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır.