Slide background
Mersin Üniversitesi

  Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Asker
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14696 .
Oluşturma
:
2015-06-12 11:46:38 .
Düzenleme
:
2018-09-06 10:04:06 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARİH GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS TARİH DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA TARİH MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-05-08 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-05-08 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017-06-19 - 2020-06-16
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2015-12-01 - 2018-10-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2015-12-01 - 2018-10-23
MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCILIĞI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-04-26 - 2014-09-01
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1100
2017
7. Asker, A. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİYASET-TİCARET-MEDYA ÜÇGENİNDE BİR GAZETECİ: MEHMED ZEKİ BEY . ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, 2017, 32, 49-93. 200 + 0
http://www.atam.gov.tr/atam-dergisi

Publications_006.pdf

6. Asker, A. SAVAŞ YILLARINDA AKHİSAR’DA BİR ZİRAAT OKULU: OR YEHUDA. MCBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 2017, 15, 49-69. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/345939

Publications_009.pdf

2016
5. Asker, A. I. Dünya Savaşında İttihat ve Terakki’nin Siyonistler ile Uzlaşma Çabası: Osmanlı-İsrail Birliği Projesi. AKADEMİK İNCELEMELER DERGİSİ (JOURNAL OF ACADEMİC INQUİRİES) , 2016, 11, 97-115. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/akademikincelemeler/article/view/5000205644/5000175297

Publications_005.pdf

2014
4. Asker, A. Aşar Vergisi’nin Son Yıllarında Niğde Ve Civarındaki Suistimaller Üzerine Bazı Gözlemler. TURKİSH STUDİES - INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC , 2014, 9, 177-192. 200 + 0
http://www.turkishstudies.net/Makaleler/392872035_12AskerAhmet-vd-trh_S-177-192.pdf

Publications_003.pdf

2013
3. Asker, A. Nazi Irk Tasnifinde Türkler ve Ortadoğu Halkları. ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 12, 79-99. 200 + 0
http://web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/ai/uploaded_files/file/dergi%2025/04_Ahmet_%20Asker.pdf

Publications_004.pdf

2012
2. Ahmet, A. Nazi Almanyası’ndan Kemalist Türkiye’ye Bakışlar. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK YOLU DERGİSİ, 2012, 13, 265-298. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1501/Tite_0000000359

Publications_002.pdf

1. Asker, A. Mısır’da rüşvetin gelişimi: Muhammed Ali Paşa’dan Hidiv İsmail’e kadar. ANKARA ÜNİVERSİTESİ OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DERGİSİ, 2012, Güz / 2010, 215-243. 100 + 0
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1664/17763.pdf

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 100
2017
1. Asker, A. Misak-i Milli'den Anavatan'a: Sancak Meselesi ve Çözümü. YENİ TÜRKİYE, 2017, 23, 1105-1116. 100 + 0
http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=0931

Publications_008.pdf

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 1000
1. Asker, A. Kemalist Türkiye'den Nazi Almanyası'na Karşılaştırmalı Bakışlar ve Algılar, ISBN: 978-605-4326-91-4, Libra, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 349 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2014. 500
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 1000
1. Asker, A. I. Dünya Savaşı'nda Filistinde Siyonizm ve Yahudiler, ISBN: 978-3-330-06486-7, Lambert, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 110 Sayfa, Türkçe, Mannheim, Almanya, 2017. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. ASKER, A., I. Dünya Savaşında Osmanlı Devletin'de Alman Kültür Propagandası. I. Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu (Alman-Fransız Penceresi), 2017-12-06, 2017-12-09, İstanbul, Türkiye, 2017. 200

2. ASKER, A., I. Dünya Savaşında İngiliz Ordusunda Siyonist Faktör: Yahudi Lejyonu. Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozymu, 2016-12-07, 2016-12-10, Antalya, Türkiye, 2016. 200
http://sempozyum.ttk.gov.tr/2016-tr-sempozyum4.html

1. ASKER, A., Filistin'de Dil Kavgası (1913). Uluslararası 1. Dünya Savaşı Sempozyumu, 2015-11-12, 2015-11-14, İZMİR, Türkiye, 2015. 200
http://sempozyum.ttk.gov.tr/2015-tr-sempozyum2.html

Ulusal - Yürütücü 100

1. 19. Yüzyıldan Günümüze Çukurova Örneğinde Mesafenin Değişimi, BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2881, 10000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Hasan GÜRKAN, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İlköğretim’de Tarih Öğretiminin Dönüşümü: Tarih Ders Kitapları Örneği (1869-1950), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TAR 601 Ortadoğu Tarihinde Modernleşme Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 509 Modernleşme: Kuramlar, Uygulam Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 541 Ulusal Bellek İnşasının Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR 342 Almanca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR 434 Almanca IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar RTS 126 Türkiye'nin Siyasi Tarihi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar TAR434 Almanca IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR306 Xıx. Yüzyılda Osmanlı İmparato Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR306 Xıx. Yüzyılda Osmanlı İmparato Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR 610 Osmanlı İmparatorluğu'nda Meşr Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Bahar TAR 534 Ulusal Bellek Üzerine Özel Oku Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 622 Modern Diktatörlükler ve Türki Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz TAR401 Çağdaş Dünya Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR401 Çağdaş Dünya Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR437 Almanca III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR425 Almanca III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR113 İnsanlık Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR419 Avrupa Birliği ve Türkiye Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR419 Avrupa Birliği ve Türkiye Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR341 Almanca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR341 Almanca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR113 İnsanlık Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 509 Modernleşme: Kuramlar, Uygulam Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 623 Modernleşme, Uluslaşma ve Mill Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz TAR 541 Ulusal Bellek İnşasının Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 601 Ortadoğu Tarihinde Modernleşme Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR342 Almanca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR 342 Almanca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR402 Çağdaş Dünya Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR402 Çağdaş Dünya Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR 434 Almanca IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR306 Xıx. Yüzyılda Osmanlı İmparato Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR434 Almanca IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR306 Xıx. Yüzyılda Osmanlı İmparato Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 622 Modern Diktatörlükler ve Türki Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Bahar TAR 534 Ulusal Bellek Üzerine Özel Oku Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR419 Avrupa Birliği ve Türkiye Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR419 Avrupa Birliği ve Türkiye Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR341 Almanca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR341 Almanca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR425 Almanca III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR437 Almanca III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR 541 Ulusal Bellek İnşasının Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TAR 623 Modernleşme, Uluslaşma ve Mill Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR306 Xıx. Yüzyılda Osmanlı İmparato Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR434 Almanca IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR 342 Almanca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar ULS-104 Dünya Tarihi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Uluslararası İlişkiler 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR 434 Almanca IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR306 Xıx. Yüzyılda Osmanlı İmparato Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TEB310 Uygarlık Tarihi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TAR342 Almanca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 534 Ulusal Bellek Üzerine Özel Oku Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ULS-103 Dünya Tarihi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Uluslararası İlişkiler 3-0-3
Güz TAR419 Avrupa Birliği ve Türkiye Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR419 Avrupa Birliği ve Türkiye Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR341 Almanca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR425 Almanca III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR341 Almanca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR437 Almanca III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR 541 Ulusal Bellek İnşaasının Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR306 Xıx. Yüzyılda Osmanlı İmparato Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR348 Almanca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR434 Almanca IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR432 Almanca IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR342 Almanca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR306 Xıx. Yüzyılda Osmanlı İmparato Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR 534 Ulusal Bellek Üzerine Özel Oku Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR341 Almanca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR341 Almanca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR419 Avrupa Birliği ve Türkiye Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR437 Almanca III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR425 Almanca III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR419 Avrupa Birliği ve Türkiye Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 623 Modernleşme,Uluslaşma ve Milli Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR 541 Ulusal Bellek İnşaasının Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz EKAL-505 Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR306 Xıx. Yüzyılda Osmanlı İmparato Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR342 Almanca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR434 Almanca IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR306 Xıx. Yüzyılda Osmanlı İmparato Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR348 Almanca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 1-0-1
Güz TAR419 Avrupa Birliği ve Türkiye Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR419 Avrupa Birliği ve Türkiye Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR425 Almanca III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR341 Almanca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz EKAL-505 Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi 3-0-3