Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Meü

  Prof. Dr. Sera Yeşim Aksan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Oluşturma
:
2015-05-25 07:56:41 .
Düzenleme
:
2018-01-04 14:40:38 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZ DİL BİLİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1985
YÜKSEK LİSANS BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1988
DOKTORA İNGİLİZ DİL BİLİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1995
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-01-14 - 2017-01-14
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 0
2008
1. Aksan, Y.; Kantar, D. No wellness feels better than this sickness: Love metaphors from a cross-cultural perspective. METAPHOR AND SYMBOL, 2008, 23, 262-291. 0 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2017
6. özcan, G.; Aksan, Y. Sözlü Türkçede Evet'in Görünümleri: Sözlü Türkçe Derlemi’nden Bulgular. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2017, 14, 15-35. 0 + 0
2016
5. Asaman, E.; çakır, .; Aksan, Y. Seeing Darkness, Hearing Silence: Student and Teacher Metaphors in the Context of Visually and Hearing Impaired. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2016, 8, 22-34. 0 + 0
2015
4. Aksan, M.; Aksan, Y. Tür Özelliklerinin Belirlenmesinde Çoksözcüklü Birimler. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2015, 12, 1-42. 0 + 0
http://ded.mersindilbilim.info

Publications_001.pdf

2009
3. Aksan, M.; Aksan, Y. Olay Yapı Çoğulluğunun Anlambilimi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2009, 6, 1-13. 0 + 6
http://ded.mersindilbilim.info

2. Aksan, Y. Building a national corpus of Turkish: Design and implementation. ORKİNG PAPERS İN CORPUS-BASED LİNGUİSTİCS AND LANGUAGE, 2009, 3, 299-231. 0 + 0
2003
1. Aksan, Y. Türkçe de durum değişikliği eylemlerinin kılınış özellikleri. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI, 2003, 2003, 1-14. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
1992
2. çakır, .; Aksan, Y. Yabancı dil öğretmeni yetiştirmede mikroöğretimin rolü: Bir model. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1992, 7, 313-320. 0 + 0
1991
1. Aksan, M.; Aksan, Y. Metin Kavramı ve Tanımlar. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1991, 2, 90-104. 0 + 3
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/dad/

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1125
1. Aksan, Y.; Demirhan, U. Exploring (im)politeness in specialized and general corpora: Converging methodologies and analytic procedures, ISBN: 9781443871198, Cambridge Scholar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 44 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 250
http://www.cambridgescholars.com/
2. Aksan, Y.; Kantar, D. Current Trends in Pragmatics, ISBN: 1-84718-207-0, Cambridge Scholars Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 16 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2007. 250
http://cambridgeschlars.co
3. Aksan, Y. Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler, ISBN: 3892060088, Die Blaue Eule, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 246 Sayfa, Türkçe, Essen, Türkiye, 2002. 250
4. Ruhi, .; Aksan, Y. Exploring (im)politeness in specialized and general corpora: Converging methodologies and analytic procedures-Introduction, ISBN: 9781443871198, Cambridge Scholar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 10 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 250
http://www.cambridgescholars.com/
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 1125
1. Ruhi, S.; Aksan, Y. Exploring (im)politeness in specialized and general corpora: Converging methodologies and analytic procedures, ISBN: 9781443871198, Cambridge Scholar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 263 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 125
http://www.cambridgescholars.com
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1125
1. Aksan, S.; Aksan, M.; Mersinli, .; Demirhan, U. A Frequency Dictonary of Turkish, ISBN: 9781138839656, Routledge, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 350 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 0
http://www.routledge.com
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 333
1. Aksan, Y.; Mersinli, . 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, ISBN: 978-605-67299-0-4, Dilbilim Derneği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 125
2. Aksan, Y.; Uçar, A. Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, ISBN: 9789756900376, Şafak matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 125
3. Aksan, Y.; Mersinli, .; Yaldır, Y. Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar,, ISBN: 958, Dokuz Eylü Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 10 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2011. 83
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 390

7. AKSAN, M.; AKSAN, Y., Alanlararası Ortak Terimler: Sözlükbilim ve Derlem Dilbilim. III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, 2017-11-03, 2017-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2017. 0

6. Aksan, Y.; Aksan, M., Tükçenin Derlem-Temelli Sıklık Sözlüğü: Temel İlkeler ve Uygulama . II. Uluslarası Sözlük Bilim Sempozyumu , 2016-11-03, 2016-11-04, İstanbul, Türkiye, 2016. 0
http://wwwsozluksempozyumu.istanbul.edu.tr

5. AKSAN, S.; ÖZEL, S.; YILMAZER, H.; DEMİRHAN, U., The Turkish National Corpus (TNC): Comparing the Architectures of v1 and v2 . 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 2016-04-03, 2016-04-09, Konya, Türkiye, 2016. 190
http://www.cicling.org

4. MERSİNLİ, Ü.; AKSAN, S., A Methodology for Multi-word Unit Extraction in Turkish . 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 2016-04-03, 2016-04-09, Konya, Türkiye, 2016. 200
http://www.cicling.org

3. Aksan, M.; Aksan, Y., Multi-word units in imaginative and informative domains. ICTL 2012, 2012-09-18, 2012-09-21, Ankara, Türkiye, 2015. 0
http://www.ictl2012.metu.edu.tr

2. AKSAN, Y.; YALDIR, Y., A corpus based word frequency list of Turkish Evidence from the Turkish National Corpus. ICTL 15, 2010-08-08, 2010-08-09, Szeged, Türkiye, 2012. 0

1. AKSAN, Y., A typology of pluractional forms in Turkish. ICTL, 2008-08-03, 2008-08-05, Antalya, Türkiye, 2009. 0

Uluslararası - Tam Metin - Poster 0

1. Aksan, Y.; Aksan, M.; Koltuksuz, A.; Sezer, T.; Mersinli, Ü., Construction of the Turkish National Corpus (TNC). 8th International Conference on Language Resources and Evalution (LREC 2012), 2012-05-21, 2012-05-27, İstanbul, Türkiye, 2012. 0
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/991_Paper.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

3. AKSAN, M.; AKSAN, S., Alanlararası Ortak Terimler: Sözlükbilim ve Derlem Dilbilim. III. Uluslararası Sözlük Bilim Sempozyumu, 2016-11-03, 2016-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100
http://www.sozluksempozyumu.ogu.edu.tr

2. AKSAN, M.; DEMİRHAN, U.; AKSAN, S., Corpus frequency and affix ordering in Turkish. 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 2016-04-03, 2016-04-09, Konya, Türkiye, 2016. 100
http://www.cicling.org

1. Aksan, Y.; Mersinli, Ü.; Altunay, S., Colligational Patterns of Turkish Multi-Word Units. Corpus-Based Word Frequency, 2015-02-19, 2015-02-20, Mersin, Türkiye, 2015. 0
http://www.dam.orgtr

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

5. Aksan, Y.; Aksan, M.; Özel, S.; Yılmazer, H.; Demirhan, U., Web Tabanlı Türkçe Ulusal Derlemi (TUD). 16. Akademik Bilişim Kongresi, 2015-02-05, 2015-02-07, Mersin, Türkiye, 2016. 0

4. AKSAN, Y., Genel Adlar: Sıklık Listesinden İşlevsel Ulamlara. 28. UDK, 2014-05-08, 2014-05-09, Sakarya, Türkiye, 2015. 0

3. Aksan, Y.; Yaldır, Y., Türkçe sözvarlığının nicel görünümleri. 24. Ulusal Dilbilim Konferansı, 2010-05-12, 2015-05-14, Ankara, Türkiye, 2011. 0

2. AKSAN, Y., Türkçede yakın anlamlı sözcükler: Bir derlem çalışması. XXIIth National Linguistics Conference, 2008-04-06, 2008-04-07, Van, Türkiye, 2009. 0

1. AKSAN, S.; ÇAKIR, O., Ilkokul öğrencilerinin yazılı anlatımlarının metinsellik ölçütleri ve metin konusu oluşumu açısından değerlendirilmesi. 11.Ulusal Dilbilim Kurultayı, 1997-05-22, 1997-05-23, Ankara, Türkiye, 1997. 100

Ulusal - Yürütücü 200

2. Türkçe'de Çok Sözcüklü Birimler: Derlem-Temelli Yöntem ile Çıkarılmaları, Sayısal Dağılımlarının Hesaplanması, Yapı ve İşlev Özelliklerinin Saptanması, Sözlüğünün Oluşturulması , TÜBİTAK, Proje No: 115K135, 11863000 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100
http://www.tudfrekans.org.tr

1. Türkçe için Derlem-Temelli Morfolojik İşaretleyici ve Sözcük-Ek Sıklığı Sözlüğü Oluşturma , TÜBİTAK, Proje No: 113K039, 11293500 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100
http://www.tuddfrekans.org.tr

Uluslararası 8000
1. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-07-01 - 2017-12-31. 2000
2. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-01-01 - 2017-06-30. 2000
3. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2016-07-01 - 2016-12-31. 2000
4. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2016-01-01 - 2016-06-30. 2000
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 36
1. DILBILIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2016 : 3 ] . 12
2. DILBILIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
3. GAUN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 4
4. MERSIN ÜNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
5. MERSIN ÜNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. DİLBİLİM DERGİSİ , [ 2017 : 4 ] . 0
Ulusal
1. Ankara Üniversitesi , 2017-06-01 - 2017-09-01, Ankara, Türkiye.
2. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak. İngiliz Dilbilimi Bl. Beytepe-Ankara , 2015-03-01 - 2015-12-29, Ankara, Türkiye.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 322 Derlem Dilbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Bahar DB 530 Dilbilim Semineri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek ... 3-0-3
Güz IDB 323 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB 323 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 427 Dil - Kültür Bağlantısı Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz İDB 707 Dilbilim İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz İDB 605 Görünüş Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar IDB 322 Derlem Dilbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar İDB 616 Derlem Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 427 Dil - Kültür Bağlantısı Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 323 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz İDB 603 Türkçede Kılınış ve Görünüş Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 525 Derlem Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz İDB 707 Dilbilim İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 322 Derlem Dilbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar DB 530 Dilbilim Semineri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar İDB 614 Bilişsel Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB 323 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 427 Dil - Kültür Bağlantısı Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz İDB 603 Türkçede Kılınış ve Görünüş Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 525 Derlem Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 517 Söylem Çözümlemesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 426 Bilişsel Dilbilim Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB314 Derlem Dilbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar İDB 707 Dilbilim İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar DB 530 Dilbilim Semineri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB 427 Dil - Kültür Bağlantısı Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB313 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz DB 525 Derlem Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz İDB 603 Türkçede Kılınış ve Görünüş Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 517 Söylem Çözümlemesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB304 Türkçenin Yapısı II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB404 Biçembilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB314 Derlem Dilbilimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB313 Derlem Dilbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB403 Metin Dilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB303 Türkçenin Yapısı I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1