Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Umut Ufuk Demirhan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Ingiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14650 .
Oluşturma
:
2015-06-11 10:36:39 .
Düzenleme
:
2018-01-04 16:05:32 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZ DİLBİLİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI İNGİLİZ DİLBİLİMİ PROGRAMI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Yüksek Lisans Tezi

1. Gel- eyleminin örüntü dilbilgisi bağlamında betimlenmesi Danışman: Dr. Sera Yeşim AKSAN, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-12-08 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2017
3. Aksan, M.; Demirhan, U. Bakmak Eylemi ve Söylem İşlevleri: Eşdizimlilik Örüntülerinin Gösterdikleri. MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF LİNGUİSTİCS AND LİTERATURE, 2017, 14, 85-107. 200 + 0
http://ded.mersindilbilim.info

2016
2. Aksan, M.; Alıcı, D.; Demirhan, U. Eylemcil Bireşim ve Sıklık. MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF LİNGUİSTİCS AND LİTERATURE (MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ), 2016, 13, 53-70. 200 + 0
http:/http://ded.mersindilbilim.info/download/article-file/286116/

Publications_001.pdf

1. Ibe akcan, P.; Demirhan, U. The Database of Cartoons and Commercials as Visually-Oriented Language Input: Motivations, The Procedure and Methodological Issues . DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI, 2016, 2016, 1-15. 200 + 0
http://dad.boun.edu.tr

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Demirhan, U.; Aksan, M. Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference, ISBN: 1443837113, Cambridge Scholars Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 9 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2012. 125
2. Aksan, Y.; Demirhan, U. Exploring (Im)politeness in Specialized and General Corpora: Converging Methodologies and Analytic Procedures, ISBN: 1443871192, Cambridge Scholars Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 51 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 125
http://www.cambridgescholars.com/exploring-impoliteness-in-specialized-and-general-corpora
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 250
1. Aksan, Y.; Aksan, M.; Mersinli, U.; Demirhan, U. A Frequency Dictionary of Turkish, ISBN: 9781138839656, Routledge, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 350 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 375
1. Mersinli, U.; Demirhan, U. Türkçe Öğretiminde Güncel Çalışmalar, ISBN: 9789756900376, Şafak Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 125
2. Ibe akcan, P.; Demirhan, U. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, ISBN: 978-605-67299-0-4, Dilbilim Derneği Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 8 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 125
http://dilbilimdernegi.org
3. Aksan, M.; Demirhan, U. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, ISBN: 978-605-67299-0-4, Dilbilim Derneği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 130

1. AKSAN, Y.; ÖZEL, S.; YILMAZER, H.; DEMİRHAN, U., The Turkish National Corpus (TNC): Comparing the Architectures of v1 and v2. 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 2016-04-03, 2016-04-09, Konya, Türkiye, 2016. 130
http://www.cicling.org/2016/turcling/

Uluslararası - Tam Metin - Poster 15

1. Aksan, Y.; Aksan, M.; Koltuksuz, A.; Sezer, T.; Mersinli, Ü., Construction of the Turkish National Corpus (TNC). 8th international conference on Language Resources and Evaluation (LREC) , 2012-05-23, 2012-05-25, İstanbul, Türkiye, 2012. 15
Scientific_Meetings_008.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. AKSAN, M.; DEMİRHAN, U.; AKSAN, Y., Corpus frequency and affix ordering in Turkish. 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 2016-04-03, 2016-04-09, Konya, Türkiye, 2016. 100
http://www.cicling.org/2016/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 340

5. Aksan, Y.; Demirhan, U., Genel Adlar: Sıklık listesinden işlevsel ulamlara. 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2014-05-08, 2014-05-09, Sakarya, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

4. Aksan, Y.; Özel, S.; Bektaş, Y.; Aksan, M.; Demirhan, U., Türkçe Tümcelerin Sonunu Belirlemede Açık Kaynak / Ücretsiz Yazılımlar ve Performans Analizleri . 16. Akademik Bilişim Konferansı, 2014-02-05, 2014-02-07, Mersin, Türkiye, 2016. 40
Scientific_Meetings_005.pdf

3. Aksan, Y.; Aksan, M.; Özel, S.; Yılmazer, H.; Demirhan, U., Web Tabanlı Türkçe Ulusal Derlemi (TUD). 16. Akademik Bilişim Konferansı, 2014-02-05, 2014-02-07, Mersin, Türkiye, 2016. 35
Scientific_Meetings_006.pdf

2. Aksan, Y.; Demirhan, U., Türkçe Ulusal Derlemi (TUD) arayüz özellikleri: Tanıtım ve uygulama. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2013-05-02, 2013-05-04, Antalya, Türkiye, 2013. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Aksan, Y.; Mersinli, Ü.; Yaldır, Y.; Demirhan, U., Türkçe Ulusal Dil Derlemi projesi biçimbirim çalışmalarında belirsizliklerin sınıflandırılması ve dağılımı. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 2011-05-05, 2011-05-07, Adana, Türkiye, 2012. 65
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. AKSAN, M.; DEMİRHAN, U., BAKMAK Eylemi ve Söylem İşlevleri: Eşdizimlilik Örüntülerinin Gösterdikleri. Derlem Dilbilim ve Edimbilim Çalıştayı: Prof. Dr. Şükriye Ruhi'nin Anısına, 2016-05-06, 2016-05-06, Mersin, Türkiye, 2016. 50
http://www.dam.org.tr

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Dil ediniminde görsel destekli dil girdisi: Reklamlar ve çizgi filmler, BAP, Proje No: 2015-AP2-1238, 7000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

2. ÖSYS sözel alt testlerinde yer alan maddelerin derlem temelli incelenmesi, BAP, Proje No: BAP-EF EÖDB (DA) 2012-6 A, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

1. Türkçede çok anlamlı eylemlerin örüntü dilbilgisi bağlamında betimlenmesi, BAP, Proje No: BAP-SOBE İDEB (UUD) 2012-1 YL, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

3. Türkçe'de Çok Sözcüklü Birimler: Derlem-Temelli Yöntem Ile Çıkarılmaları, Sayısal Dağılımlarının Hesaplanması, Yapı Ve İşlev Özelliklerinin Saptanması, Sözlüğünün Oluşturulması, TÜBİTAK, Proje No: 115K135, 0 TL, Bursiyer, 2016,Tamamlandı. 0

2. Türkçe için Derlem-Temelli Morfolojik İşaretleyici ve Sözcük-Ek Sıklığı Sözlüğü Oluşturma, TÜBİTAK, Proje No: 113K039, 0 TL, Bursiyer, 2015,Tamamlandı. 0

1. Türkçe Ulusal Derlemi Oluşturma, TÜBİTAK, Proje No: 108K242, 0 TL, Bursiyer, 2011,Tamamlandı. 0
http://www.tnc.org.tr

Uluslararası 4250
1. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI (MERSIN UNIVERSITY JOURNAL OF LINGUISTICS AND LITERATURE) , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-07-01 - 2017-12-31. 2000
2. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI (MERSIN UNIVERSITY JOURNAL OF LINGUISTICS AND LITERATURE) , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-01-01 - 2017-05-31. 2000
3. DILBILIM ARASTIRMALARI DERGISI , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : 1300-8552, E-ISSN : 1300-8552, 2017-05-15 - Devam ediyor. 250
Uluslararası
1. Derlem Araştırmaları Merkezi Çalıştayı - Derlem Temelli Sözcük Sıklığı: Yöntem ve Uygulamalar, Workshop, Mersin Üniversitesi, Philip Durrant Michal Kren B. Taner Dinçer Senem Kumova-Metin S.Ayşe Özel Yasin Bektaş Hakan Yılmazer Mustafa Aksan Devrim Alıcı Umut Ufuk Demirhan Yeşim Aksan Ümit Mersinli Serap Altunay , 2015-02-19-2015-02-20, 48, Mersin, Türkiye
Ulusal
1. Derlem Dilbilim ve Edimbilim: Prof. Dr. Şükriye Ruhi'nin Anısına, Workshop, Mersin Üniversitesi, Güneş Acar Hatice Çelebi Ümit Mersinli Hale Işık Güler Betil Eröz-Tuğa Mustafa Aksan Umut Ufuk Demirhan Güner Özcan Yeşim Aksan, 2016-05-06-2016-05-06, 24, Mersin, Türkiye
Uluslararası 50
1. Award presentation: Corpus Frequency and Affix Ordering in Turkish, Mustafa Aksan, Umut Demirhan and Yeşim Aksan CICLing 2016 düzenleme kurulu, 2016-04-05, Konya, Türkiye. 50
1. Derlem Araştırmaları Merkezi Derneği , Üye No: 5, Türkiye, 2015-06-12-Devam ediyor.