Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

  Yrd. Doç. Dr. Turgay Sebzecioğlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Ev Adresi
:
Mersin
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4635
Oluşturma
:
2015-10-14 06:40:49
Düzenleme
:
2017-11-21 08:51:44
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA GENEL DİL BİLİM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2008
Doktora Tezi

1. Türkçede Edilgenlik Danışman: Dr. Lütfiye Oktar, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Dil Bilimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2008.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkiye Türkçesinde Eylemsilerle Kurulan Tümcelerin Yapısı Danışman: Dr. Hürriyet Gökdayı, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2004.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001-12-26 - 2005-05-20
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2005-05-31 - 2008-10-22
DOKTOR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-10-27 - 2010-04-27
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-04-28 - 2011-07-25
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-07-26 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-08-26 - 2018-08-26
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1000
2011
1. Gokdayi, H.; Sebzecioglu, T. Türkiye Türkçesinde {-CA} Biçimbiriminin Türleri . BILIG, 2011, 58, 147-172. 1000 + 0
Publications_011.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3370
2017
18. Sebzecioğlu, T.; Aksakallı, M. {-mAk kadar} Ulacının En Üstünlük Derecesi Bakımından İşlevi. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATİON AND TEACHİNG, 2017, 5, 768-776. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.1851

Publications_015.pdf

2016
17. Sebzecioğlu, T.; Ekdi, S.; Akcan, H. IRK BİTİG’DEKİ 38’İNCİ IRK’IN ÇEVİRİSİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ VE AKTARDIĞI “KAĞAN EŞİ” ÖĞRETİSİ. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016, 9, 188-198. 200 + 0
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi45_pdf/1dil_edebiyat/sebzecioglu_turgay.pdf

16. Sebzecioğlu, T. IRK BİTİG'DE KAĞANLIK (KANLIK) ÖĞRETİSİ. THE JOURNAL OF TURK-ISLAM WORLD SOCİAL STUDİES, 2016, 3, 80-97. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.163

15. Sebzecioğlu, T. IRK BİTİG'E SEMBOLLERLE KODLANMIŞ TÜRK TÖRESİ VE BİLGELİK YOLU. THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2016, 8, 121-144. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.262

14. Sebzecioğlu, T. IRK BİTİG'DE SİMGELERLE AKTARILAN 8 ÖĞRETİ. KESİT AKADEMİ, 2016, 5, 63-79. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.18020/kesit.74

13. Sebzecioğlu, T.; Ekdi, S. ORHON TÜRKÇESİNDE TÜRKÇENİN TEMEL SÖZ SIRASININ EVRİMİNE KANIT BİR GEÇİŞ DÖNEMİ. JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2016, 6, 343-360. 200 + 3
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3524

12. Sebzecioğlu, T.; Aksakallı, M.; Dölek, H.; Ekdi, S.; Kaya, C.; şen, S. TÜRKÇENİN SIRALI TÜMCELERİNDE EŞGÖNDERİMLİ ÜYELERİN DÜŞÜMÜNE İLİŞKİN KISITLAMALAR. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 2016, 27, 147-160. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1201

11. Sebzecioğlu, T. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE DİLBİLİM TEMELLİ UYGULAMAL. KESİT AKADEMİ, 2016, 2, 97-112. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.18020/kesit.39

2015
10. Sebzecioğlu, T.; Ekdi, S. TÜRKÇEDE DEVRİK TÜMCE VE SEZGİSEL TEMELLENDİRME. THE JOURNAL OF TURK-ISLAM WORLD SOCİAL STUDİES, 2015, 2, 224-236. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.25

Publications_008.pdf

9. Sebzecioğlu, T.; Coşkun özgür, S. CİNSİYETE BAĞLI ARGO KULLANIMI ÜZERİNE BİR TWİTTER ETİKETİ ÖRNEKLEMİ . INTERNATİONAL LANGUAGE, LİTERATURE AND FOLKLORE RESEARCHERS JOURNAL, 2015, 1, 75-93. 200 + 3
http://dx.doi.org/10.12992/TURUK156

Publications_003.pdf

8. Sebzecioğlu, T. YÜKLEME ÇEKİLİM İLKESİ ALTINDA EYLEMSİ EKLERİNİN YÜKLEM-İÇİ YAPIŞMA SÜRECİ. JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2015, 1, 201-210. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2649

Publications_004.pdf

7. Sebzecioğlu, T. ÖTÜKEN SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE BİR SAV: GEÇİTLER YA DA ANA KAPI. THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2015, 2, 44-52. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.41

Publications_007.pdf

6. Sebzecioğlu, Y. YAYIN TANITIM. JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH, 2015, XXXVIII, 287-293. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.17133/tubar.48183

Publications_001.pdf

5. Sebzecioğlu, T.; özdemir, E. KISA FİLM ÖZETLEMEDE CİNSİYETE BAĞLI DİL KULLANIMI. JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2015, 7, 315-330. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3001

Publications_005.pdf

4. Sebzecioğlu, T. {-(y)ErEk} ULAÇ EKİNİN YÜKLEM-İÇİ YAPIŞMA SÜRECİNE GİREMEME NEDENLERİ. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 2015, 9, 201-209. 200 + 3
http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.492

Publications_006.pdf

2013
3. Sebzecioğlu, T.; Yaman, . Kar Romanı İle Cinnet (The Shining) Filmi Arasında Mekan Odaklı Bir Karşılaştırma. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2013, 8, 1343-1355. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5703

Publications_009.pdf

2010
2. Sebzecioğlu, T.; Oktar, L. Türkçede edilgenliğin belirtililik kayması açısından bazı görünümleri. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI, 2010, 2010/II, 19-43. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/dad/

1. Sebzecioğlu, T.; Oktar, L. Eski Türkçe ile Türkiye Türkçesinde Edilgenliğin Karşılaştırmalı Olay Durumları Görünümü. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2010, Volume 5, 610-638. 200 + 3
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1682

Publications_013.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2013
4. Sebzecioğlu, T. Anlık Oluşum ve Türkçe Anlık Sözcüklerin Oluşum Süreçleri Üzerine Bir Betimleme. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2013, 10, 17-47. 200 + 0
http://www.mersin.edu.tr/edergi/?journal=ded&page=article&op=view&path[]=417

Publications_010.pdf

2012
3. Sebzecioğlu, T. Hürriyet Gökdayı: Türkçede Kalıp Sözler. İstanbul: Kriter Yayınları. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI, 2012, 2012/II, 73-77. 100 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/dad/

2010
2. Sebzecioğlu, T. Noam Chomsky: Doğa ve Dil Üzerine (Çev. Ayşe Banu Karadağ). DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI, 2010, 10/II, 75-77. 100 + 0
http://dad.boun.edu.tr/

2004
1. Sebzecioğlu, T. RUS BİÇİMCİLİĞİ VE VLADİMİR PROPP’UN KURAMINA GÖRE BİR HALK MASALI İNCELEMESİ. FOLKLOR/EDEBİYAT, 2004, XXXVII, 81-90. 200 + 3
Ulusal - Diğer 450
2015
5. Sebzecioğlu, T. Picq, Pascal; Sagart, Laurent; Dehaene, Ghislaine ve Lestienne, Cécile: Dilin En Güzel Tarihi (La Plus Belle Histoire Du Langage) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.137s., ISBN: 9786053609865. E-DİL DERGİSİ, 2015, 4, 144-151. 50 + 0
http://www.e-dil.net/2015_1_6.pdf

Publications_002.pdf

2011
4. Sebzecioğlu, T. Türkçede Özne Yükleme. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2011, 8, 15-40. 100 + 0
http://mersin.edu.tr/edergi/?journal=ded&page=article&op=view&path[]=231

Publications_012.pdf

2006
3. Gökdayı, H.; Sebzecioğlu, T. Geçiş Aşamasında Olan +cA Ekinin Türü. TÜRK DİLİ, 2006, 649, 61-72. 100 + 3
http://www.tdk.gov.tr/images/css/TDD/2006s649/2006s649_10_H_GOKDAYI-T_SEBZECIGLU.pdf

2003
2. Sebzecioğlu, T. Türkçedeki Adlara Dizim, Biçim ve Anlam Açılarından Bir Bakış. TÜRK DİLİ, 2003, 621, 230-236. 100 + 0
https://books.google.com.tr/books?id=4wQIAQAAMAAJ&q=SR+230+%28CA%29&dq=SR+230+%28CA%29&hl=tr&sa=X&ei=BUF6VNnaD4bhywPcyoDIDw

1966
1. Sebzecioğlu, T. TÜRKÇEDE KİP KATEGORİSİ VE -YOR BİÇİMBİRİMİNİN KİPSEL DEĞERİ (MOOD CATEGORY IN TURKISH AND -YOR AS A MODAL MORPHEME). ANKARA UNİVERSİTY, 1966, 124, 18-33. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1501/Dilder_0000000013

Publications_014.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Sebzecioğlu, T. Dilbilim Çeviribilim Yazıları, ISBN: 978-605-170-157-8, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 150, 248 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 500
1. Sebzecioğlu, T. Dilbilim Kavramlarıyla Türkçe Dilbilgisi, ISBN: 9786059408134, Kesit Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 438 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 500
http://www.kesityayinlari.com/vitrin/prddet.php?pid=261
Ulusal - Araştırmacı 50

1. Türk Çocuk Yazın Derlemi, TÜBİTAK, Proje No: 112K479, 316 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50
http://turkcederlem.mersin.edu.tr/cocuk/

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Yasemin Polat, Cinsiyet Değişkeni Bağlamında 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin Dil Kullanımı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE206 Eski Anadolu Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 550 Evrensel Dilbilgisi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE205 Eski Anadolu Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE 563 Bilim Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE 549 Evrensel Dilbilgisi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE206 Eski Anadolu Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 550 Evrensel Dilbilgisi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE205 Eski Anadolu Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 549 Evrensel Dilbilgisi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz TDE 563 Bilim Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE206 Eski Anadolu Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE114 Bilgisayara Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar TDE 550 Evrensel Dilbilgisi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yü... 3-0-3
Güz TDE113 Bilgisayara Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Güz TDE205 Eski Anadolu Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-0-1
Güz TDE 549 Evrensel Dilbilgisi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 549 Evrensel Dilbilgisi I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dışardan 3-0-3
Güz TDE 559 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Yaz TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE206 Eski Anadolu Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE114 Bilgisayara Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Bahar TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 550 Evrensel Dilbilgisi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE113 Bilgisayara Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Güz TDE205 Eski Anadolu Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 559 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Yaz TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE206 Eski Anadolu Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE114 Bilgisayara Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Bahar TDE 550 Evrensel Dilbilgisi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE113 Bilgisayara Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE205 Eski Anadolu Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 549 Evrensel Dilbilgisi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Yaz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE205 Eski Anadolu Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE206 Eski Anadolu Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE114 Bilgisayara Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Bahar TDE326 Sözlü Anlatım Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE113 Bilgisayara Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE325 Sözlü Anlatım Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE326 Sözlü Anlatım Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE204 Eski Türkçe II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE114 Bilgisayara Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE113 Bilgisayara Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Güz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE325 Sözlü Anlatım Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE203 Eski Türkçe I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE106 Türkçe Kompozisyon II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE326 Sözlü Anlatım Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE114 Bilgisayara Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Güz TDE105 Türkçe Kompozisyon I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE113 Bilgisayara Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-2-2
Güz TDE325 Sözlü Anlatım Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-0-1
Yaz TDE105 Türkçe Kompozisyon I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE104 Türkiye Türkçesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE103 Türkiye Türkçesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4