Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

  Doç. Dr. Tarık Tolga Gümüş
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Tarih Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/mersin
Telefon
:
+90-324-3610000
Dahili
:
4694
URL
:
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-07-15 08:38:55
Düzenleme
:
2017-07-18 13:24:26
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FELSEFE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS TARİH BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA TARİH BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 2007
Doktora Tezi

1. Court Chivalry and Politics: Nominations and Elections to the Order of the Garter: 1461-83 Danışman: Dr. David Ewan Thornton, Bilkent Üniversitesi, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Tie ties That Bind: Patronage and Marriage in Fifteenth-Century Gentry Letter Collections Danışman: Dr. David Ewan Thornton, Bilkent Üniversitesi, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1000
2006
1. Gümüş, T. A Tale of Two Codices: The Medieval Registers of the Order of the Garter. COMİTATUS: A JOURNAL OF MEDİEVAL AND RENAİSSENCE STUDİES, 2006, 37, 86-110. 1000 + 0
Publications_007.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2014
5. Gumus, T. Caen'li Ralph'ın Gözünden Türkler: Birinci Haçlı Seferi. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2014, 5, 110-123. 200 + 0
Publications_002.pdf

2013
4. Gumus, T. Medieval Perspectives: Jean de Waurin and his perceptions of the Turks in Anatolia in the Late Middle ages. INTERNATİONAL JOURNAL OF BUSİNESS AND SOCİAL SCİENCE, 2013, 4, 163-171. 200 + 0
Publications_001.pdf

2011
3. Gumus, T. AVRUPA’DA KARA ÖLÜM VE DÖNEM KRONİKLERİ. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2011, 20, 139-164. 200 + 0
Publications_004.pdf

2010
2. Gumus, T. Ortaçağ'dan Erken Modern Döneme Batı Avrupa'da Eğitim tarihi Yeni Yaklaşımlar. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 25-40. 200 + 0
Publications_003.pdf

1. Gumus, T. Feodalizm: Avrupa Tarihinde Yeni Yaklaşımlar. TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2010, 39, 39-64. 200 + 0
Publications_005.pdf

Ulusal - Diğer 700
2008
7. Gumus, T. Ortaçağ Avrupasında Şİddet: Toplumsal değişim ve Şiddetin Yeniden Yapılanışı. DOĞU BATI, 2008, 43, 31-50. 100 + 0
Publications_006.pdf

2004
6. Gümüş, T. Feodalizmin İcadı ve Ortaçağ Tarihçiliği. TOPLUMSAL TARİH, 2004, 121, 48-51. 100 + 0
Publications_010.pdf

2003
5. Gümüş, T. Bede: Tarih Yazımı ve Politica. TOPLUMSAL TARİH, 2003, 111, 62-65. 100 + 0
Publications_012.pdf

4. Gümüş, T. York Dönemi İngiltere Tarihi. TOPLUMSAL TARİH, 2003, 112, 46-49. 100 + 0
Publications_008.pdf

3. Gümüş, T. John Wycliff ve Lollardy: Prematüre reformasyon. TOPLUMSAL TARİH, 2003, 114, 32-35. 100 + 0
Publications_009.pdf

2002
2. Gümüş, T. İngiliz iç Savaşı: Burjuva Devrimi, Parlamentonun Zaferi veya Rebellio Puritanica. TOPLUMSAL TARİH, 2002, 103, 26-29. 100 + 0
Publications_011.pdf

1. Gümüş, T. En Güzeli Benim Olmalı!. TOPLUMSAL TARİH, 2002, 101, 30-31. 100 + 0
Publications_007.pdf

Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 500
1. Gümüş, T. Treason and War: English Gentry Families: Sir Thomas Kiriel 1400-1480, ISBN: 978-1-940366-54-8, Science Publishing Group, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 105 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Gümüş, T., Mersin ve Haçlı Seferleri: Mersin, William Burckhardt Barker ve Haçlı Seferleri Tarihçiliği . Mersin Sempozyumu, 2015-07-15, 2015-07-15, Mersin, Türkiye, 2008. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Gümüş, T., Domenico Trevisan'ın Venedik'ten Mısır'a Akdeniz Yolculuğu. Türk Deniz Tİcareti Tarihi Sempozyumu, 2015-07-07, 2015-08-07, Mersin, Türkiye, 2011. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

Yönetilen Lisans Tezleri 0

17. Fatma Birben, Fransız İhtilali, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

16. Veysel Yeşil, Fransız Devrimi, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

15. Eyyüp Kara, Ortaçağda Şovalyelik Ruhu, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

14. Muhsin Oktan, Fransız İhtilali ve ihtilalin Osmanlı İmparatorluğuna Etkileri, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

13. Lütfü Turus, Selahhaddin Eyyubi Devri, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

12. Kadir Koçyiğit, Haçlı Seferleri, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

11. Erdal Aşantayrul, Haçlı Seferlerine genel Bakış, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

10. Özkan Yalçın, Avrupa Bütünleşmesinin Tarihsel Gelişimi, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

9. Faruk Aydın, Haçlı İttifakı ve Müslüman Türk Dünyası, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

8. Hakan Altun, I. Haçlı Seferi, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

7. Sedat Özcan, III. Haçlı Seferleri, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

6. Dilek Ayyıldız, Ortaçağda Feodalite, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

5. İbrahim Halil Yüzgüllü, Vebanın Ortaçağdaki Etkileri, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

4. Heybet Mahir Toman, Haçlı Seferleri'nin Genel Yapısı, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 0

3. Sabiha Türkoğlu, Avrupa'da Rönesans ve Reform Hareketleri, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

2. Abdulkahar Akbaş, Rönesans ve Hümanizm, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

1. Mahmut Yücedağ, I. Haçlı Seferi, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Aziz Kılıç, Türkiye'de Meşrutiyetten Cumhuriyete Geçiş Sürecinde Çukurova'lı Yakın Bir Tanık: Ali Münif Yeğena, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Serkan Baya, Tudor'lar Dönemi İngiltere'nin Deniz Siyaseti, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 44
1. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES , [ 2015 : 2 ] . 8
2. SOCIOLOGY AND ANTROPOLOGY , [ 2014 : 2 ] . 8
3. SOCIOLOGY AND ANTROPOLOGY , [ 2015 : 2 ] . 8
4. SOCIOLOGY AND ANTROPOLOGY , [ 2016 : 2 ] . 8
5. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE/ , [ 2016 : 1 ] . 4
6. TURKISH STUDIES INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC , [ 2013 : 2 ] . 8
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR 519 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Yüksek Lisans Programı 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR 526 İngilizce Tarih Metinleri Çevi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Yüksek Lisans Programı 3-0-3
Bahar TAR 516 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Yüksek Lisans Programı 3-0-3
Bahar TAR 606 İngilizce Tarih Metinleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Doktora Programı 3-0-3
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TAR 519 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Yüksek Lisans Programı 3-0-3
Güz TAR533 İngilizce Tarihsel Metin Çevir Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Yüksek Lisans Programı 3-0-3
Güz TAR 605 İngilizce Tarih Metinleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Doktora Programı 3-0-3
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 526 İngilizce Tarih Metinleri Çevi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Yüksek Lisans Programı 3-0-3
Bahar TAR 516 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Yüksek Lisans Programı 3-0-3
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR 519 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR533 İngilizce Tarihsel Metin Çevir Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR 526 İngilizce Tarih Metinleri Çevi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 516 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 1-0-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 1-0-1
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR533 İngilizce Tarihsel Metin Çevir Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR 519 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR 516 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 606 İngilizce Tarih Metinleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 528 Ortaçağ Fransızcası:Tarihsel M Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 526 İngilizce Tarih Metinleri Çevi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR 535 Ortaçağ Fransızcası:Tarihsel M Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR533 İngilizce Tarihsel Metin Çevir Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR 519 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR 526 İngilizce Tarih Metinleri Çevi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 516 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 519 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 519 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR102 Tarih Bilimine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR102 Tarih Bilimine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR 606 İngilizce Tarih Metinleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 516 Avrupa Düşünce Tarihi ve Tarih Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 605 İngilizce Tarih Metinleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR428 Ortaçağ Fransızcası IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR102 Tarih Bilimine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR230 Ortaçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR308 Yakınçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR102 Tarih Bilimine Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR340 Ortaçağ Fransızcası II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR323 Yeniçağ Avrupa Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR421 Ortaçağ Fransızcası III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR339 Ortaçağ Fransızcası Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3