Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Ozan Arslan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Tarih Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü, Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14691 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-19 11:42:42 .
Düzenleme
:
2018-07-05 15:36:19 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARİH ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010
YÜKSEK LİSANS TARİH MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Yüksek Lisans Tezi

1. Eskişehir'in Elektrifikasyon Tarihi (1916-1944) Danışman: Dr. Zafer KOYLU, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2015
1. Arslan, O. 1927-1928 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesine Göre Türkiye'deki Üretim Tesislerinin Güç Kaynakları Üzerine Kantitatif Bir Çalışma. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC , 2015, 10/9 Summer 2015, 43-58. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2017
1. Arslan, O. İbn-i Haldûn ve Jared Diamond'da Uygarlıkların Farklı Hızda Gelişmesinin İncelenmesi. AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 4, 283-298. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
1. Arslan, O. Tarsus Elektrik Altyapısı Tarihine Bir Bakış (1906-1938). TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ, 2017, 32, 1-16. 0 + 0
Ulusal - Diğer 100
2018
1. Arslan, O. Modernleşen Bir Liman Kent: Elektrikli Mersin(1914-1939). ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 4, 27-41. 100 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. Arslan, O., Mersin'de Kamu Hizmeti Veren Bir Özel Girişimcilik: Elektrik Şirketi (1924-1939). 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

2. Arslan, O., İbn-i Haldûn ve Jared Diamond'da Uygarlıkların Farklı Hızda Gelişmesinin İncelenmesi. ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-10-21, 2017-10-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100

1. Koylu, Z.; Arslan, O., I. Dünya Savaşı Sürecinde Bazı Osmanlı Kentlerinde Elektrikle Aydınlatma Girişimleri. Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu, 2014-11-12, 2014-11-15, Antalya, Türkiye, 2014. 100

Ulusal - Yürütücü 100

1. 19. Yüzyıldan Günümüze Çukurova Örneğinde Mesafenin Değişimi, BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2881, 10000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100