Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Meü

  Doç. Dr. Nazik Göktaş
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Fransızca Mütercim - Tercümanlık Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4686 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-20 16:13:33 .
Düzenleme
:
2018-06-22 11:52:34 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1988
YÜKSEK LİSANS FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2005
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1996-10-27 - 1999-11-23
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1999-10-26 - 2005-04-10
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-03-13 - 2017-10-05
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-10-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖL.BŞK.YRD. BÖL.BŞK.YRD. 2012-06-13 - 2015-11-25
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1800
2014
10. Göktaş, . Yorumlayıcı Çeviri Kuramı’ndan Çeviri Eğitimine: Yorumlayıcı Çeviri Yöntemi . DİYALOG INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FÜR GERMANISTIK, 2014, 2, 46-60. 200 + 0
http://Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER (e-dergi)

Publications_011.pdf

2013
9. Göktaş, N. La Théorie Interprètative de la Traduction (La TIT) Sous Ses Différents Aspects . LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI DERGİSİ ÇEVİRİBİLİM ÖZEL BÖLÜMÜ, 2013, 32, 167-178. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/

Publications_010.pdf

8. Göktaş, N. Yorumlayıcı Anlam Kuramı Işığında Çeviride Anlam -Yorumlayıcı Anlam Kuramı Işığında Bir Sorunsallaştırma ve Gerekçelendirme Denemesi . FRANKOFONİ DERGİSİ, 2013, 25, 329-341. 200 + 0
http://www.frankofoni.hacettepe.edu.tr/

Publications_009.pdf

2012
7. Göktaş, N. Nurullah Ataç: “Madame Bovary ve Kızıl ile Kara Çevirileri" . LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI DERGİSİ, 2012, 30, 197-204. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/

Publications_008.pdf

2011
6. Göktaş, N. Alain-Fournier’nin Le Grand Meaulnes Romanının Çevirisinin Yorumlayıcı Anlam Kuramı Açısından İncelenmesi . FRANKOFONİ DERGİSİ, 2011, 23, 193-204. 200 + 0
http://www.frankofoni.hacettepe.edu.tr/turkish/turkish.html

Publications_007.pdf

2009
5. Göktaş , N. Camus: Yabancı’nın Dört Çevirisi ve Mizahi Öğelerin Çevrilebilirliği. FRANKOFONİ DERGİSİ, 2009, 21, 335-351. 200 + 0
http://www.frankofoni.hacettepe.edu.tr/turkish/turkish.html

Publications_006.pdf

2008
4. Göktaş , N. Paris ve Osmanlı Aydını, Ahmet Altan’ın Kılıç Yarası Gibi (1998) ve İsyan Günlerinde Aşk (2001) Romanları Örneğinde . FRANKOFONİ DERGİSİ, 2008, 20, 453-468. 200 + 0
http://www.frankofoni.hacettepe.edu.tr/turkish/turkish.html

Publications_005.pdf

2005
3. Göktaş, N. Alain Robbe-Grillet’de Roman Estetiği . ME.Ü. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2005, 2, 39-54. 200 + 0
http://mersin.edu.tr/edergi/?journal=ded

Publications_002.pdf

2. Göktaş, N. Fransa’da Yazınsal Çeviri Yaklaşımları (Bir Tarihçelendirme Denemesi). Ç.Ü., EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 2, 51-62. 200 + 0
http://http://egitim.cukurova.edu.tr/efdergi/

Publications_004.pdf

2000
1. Gülbeyaz, N. La littérature objective à travers Les Gommes, Le Voyeur, La Jalousie: Trois Romans d’Alain Robbe-Grillet . Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2000, 6, 82-99. 0 + 0
http://mersin.edu.tr/edergi/?journal=ded

Publications_003.pdf

Ulusal - Diğer 300
2017
4. Göktaş, N. Henri Meschonnic, Fragments d'une critique du rythme/Henri Meshonnic, Bir Ritm Eleştirisinden Parçalar - 1 Çev: Dr.Nazik GÖKTAŞ/Metin CENGİZ. ŞİİRDEN DERGİSİ, 2017, 7 , 41-45. 50 + 0
Publications_012.pdf

3. Göktaş, N. Meschonnic Henri. Fragments d une critique du rythme/Henri Meshonnic, Bir Ritm Eleştirisinden Parçalar -2 Çev: Nazik GÖKTAŞ/Metin CENGİZ . ŞİİRDEN DERGİSİ, 2017, 7 , 38-44. 100 + 0
2. Göktaş, N. Henri Meschonnic, Fragments d'une critique du rythme/Henri Meshonnic, Bir Ritm Eleştirisinden Parçalar -3 Çev: Dr.Nazik GÖKTAŞ/Metin CENGİZ. ŞİİRDEN DERGİSİ, 2017, 7 , 36-41. 100 + 0
1. Göktaş, N. Sur la semiotique de l obscurite en poesie: Promontoire de Rimbaud par Michael Riffaterre /Şiirde Kapalılığın Semiyotiği Üzerine: Rimbeau nun Promontoire'ı Çev: Nazik GÖKTAŞ . ŞİİRDEN DERGİSİ, 2017, 7, 35-43. 50 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 500
1. Göktaş, N. Batı'da Kadın Çevirmenler ve Çeviri Serüvenleri, ISBN: 978:-605-4938-83-4, Ürün yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 223 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 500
http://www.urunyayinlari.com/
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. GÖKTAŞ, N., Fransız Çeviri Tarihinde Kadın Çevirmenler . V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Bildiriler kitabı, 2015-06-16, 2015-06-16, Mersin, Türkiye, 2015. 200
http://www.mersin.edu.tr/uploads/907/UKEK_B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0LER.pdf

1. GÖKTAŞ, N., Türk Çeviri Tarihinde Önemli Bir İsim: Nurullah Ataç . 10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 2011-11-03, 2011-11-05, Ankara, Türkiye, 2011. 200
http://www.deyişbilim.gazi.edu.tr

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

3. GÖKTAŞ, N., Nurullah Ataç ve Le Grand Meaulnes Çevirisi: Anlamı üretme ve aktarmada metne bağlılık mı anlama bağlılık mı? . VI. Ulusal Frankofoni Kongresi (Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Frankofoni), 2010-05-20, 2010-05-22, Kars, Türkiye, 2010. 100

2. GÖKTAŞ (Gülbeyaz), N., Türkiye’de Roman İncelemelerine Toplu Bakış . II. Ulusal Frankofoni Kongresi, 2001-05-17, 2001-05-18, Sivas, Türkiye, 2001. 0

1. Gülbeyaz, N., İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda yabancı dil öğretimi . XII. Dilbilim Kurultayı, 1998-05-14, 1998-05-16, Ankara , Türkiye, 1999. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Gülçehre Batur Yılmaz, Antoine Berman ve çeviri eleştirisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CFM140 Yazılı Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM366 Yazışma / Basın / Diplomasi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM130 Çeviriye Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM240 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 3-0-3
Bahar ÇFM382 Çeviri Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM364 Uzmanlık Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar ÇEV 560 Çeviribilimde Araştırma Yöneli Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ÇFM381 Ceviri Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM125 Yazılı Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM365 Yazışma / Basın / Diplomasi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM129 Çeviriye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM239 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CFM140 Yazılı Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM364 Uzmanlık Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM430 Roman Çevirisi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar CFM240 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 3-0-3
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM130 Çeviriye Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM382 Çeviri Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz CFM129 Çeviriye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM125 Yazılı Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM239 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 3-0-3
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM381 Ceviri Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM407 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM435 Ruhdilbilim ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM421 2. Yabancı Dilde Çeviri ( İngi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM132 Metin Okuma ve İnceleme II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM382 Çeviri Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM240 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 3-0-3
Bahar ÇFM366 Yazışma / Basın / Diplomasi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM430 Roman Çevirisi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM131 Metin Okuma ve İnceleme I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM367 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM405 Çeviri Eleştirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM127 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM239 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 3-0-3
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM363 Uzmanlık Metinleri Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM407 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇFM368 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz CFM127 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM367 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CFM138 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM444 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM432 Ekonomi Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇFM430 Roman Çevirisi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar CFM408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM368 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM427 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz CFM407 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM138 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM382 Çeviri Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM444 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇFM432 Ekonomi Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM368 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM428 Basın ve Medya Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇFM430 Roman Çevirisi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz ÇFM431 Ekonomi Metinleri Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz ÇFM381 Ceviri Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM127 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM429 Fransız Edebiyatı’ndan Seçme M Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM443 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM427 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz ÇFM367 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM407 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM432 Ekonomi Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM444 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇFM382 Çeviri Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM368 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM138 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM430 Roman Çevirisi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz ÇFM381 Ceviri Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM427 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-0-1
Güz ÇFM429 Fransız Edebiyatı’ndan Seçme M Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz ÇFM431 Ekonomi Metinleri Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz ÇFM443 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-1-2
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM127 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CFM138 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM364 Uzmanlık Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM368 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Bahar CFM414 Yazılı Çeviri II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 4-0-4
Güz ÇFM363 Uzmanlık Metinleri Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 1-0-1
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CFM413 Yazılı Çeviri I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 4-0-4
Güz CFM231 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Fran Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 3-0-3
Güz CFM127 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2