Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Murat Erbek
Özgeçmiş
:
Birim
:
.
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14819 .
Oluşturma
:
2017-01-30 12:37:43 .
Düzenleme
:
2018-01-03 22:48:55 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA) MARMARA ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013
YÜKSEK LİSANS ALMANCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016
Yüksek Lisans Tezi

1. Der Einfluss interlingualer Strukturunterschiede auf den literarischen Übersetzungsprozess am Beispiel von Halid Ziya Uşaklıgils Roman Aşk-ı Memnu Danışman: Dr. Mustafa ÇAKIR, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, 2016.

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 550
2017
3. Erbek, M. Çeviri Araştırmaları'nda Tümevarıma Dayalı Akıl Yürütme Üzerine Düşünceler. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, 10, 113-121. 200 + 0
10.17719/jisr.2017.1876

2016
2. Erbek, M. Almancadan Türkçeye Kısa Öykü Çevirisinde Karşılaşılan Çeviri Sorunları. TURKİSH STUDİES - INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2016, 11, 681-696. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11282

1. Serpil, H.; Durmuşoğlu-köse, G.; Erbek, M.; öztürk, Y. Employing Computer-assisted Translation Tools to Achieve Terminology Standardization in Institutional Translation: Making a Case for Higher Education. PROCEDİA - SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2016, 231, 76-83. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.074

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 500
1. Erbek, M. Interlinguale Asymmetrien und Literarisches Übersetzen: Eine problemorientierte Übersetzungsanalyse am Beispiel von Halid Ziya Uşaklıgils Aşk-ı Memnu, ISBN: 978-3-639-49940-7, Akademikerverlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 152 Sayfa, Almanca, Saarbrücken, Almanya, 2017. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. GÜLMÜŞ, Z.; ERBEK, M., Yükseköğretim Kurumlarında Terminoloji Yönetimi: Türkçe-Almanca Dil Çiftine Yönelik Bir Çalışma. III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, 2017-05-05, 2017-05-05, Eskişehir, Türkiye, 2017. 200
http://sozluksempozyumu.ogu.edu.tr/

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Anadolu Üniversitesi Kurumsal Çevirilerinde Standardizasyonu Sağlama Odaklı Üç Dilli (Türkçe-İngilizce-Almanca) Terim Belleği Oluşturma Projesi, BAP, Proje No: 1409E397, 50493 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. Diller Arasındaki Yapısal Farkların Edebî Çeviri Sürecindeki Rolü, BAP, Proje No: 1503E102, 7423 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50