Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

  Yrd. Doç. Dr. Metin Topuz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Felsefe Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
URL
:
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-10-26 11:25:09
Düzenleme
:
2017-08-01 16:27:56
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FELSEFE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS FELSEFE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA FELSEFE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. KÖTÜLÜK KAVRAMI HAKKINDA ÜÇ PERSPEKTİF: AUGUSTİNUS, KANT VE NİETZSCHE Danışman: Dr. Taşkıner Ketenci, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2017.

Yüksek Lisans Tezi

1. Kant ve Nietzsche'de İsteme Kavramı Danışman: Dr. Taşkıner Ketenci, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1200
2017
6. Gül topuz, A.; Uca, O.; Topuz, M. Adil Dünya İnancı Üzerine Bir Polemos. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 10, 1-15. 200 + 0
2016
5. Topuz, M. Kötülüğü Kavranabilir Kılmak: Kant'ın Teodise Üzerine Düşünceleri. BEYTÜLHİKME FELSEFE DERGİSİ, 2016, 6, 245-271. 200 + 0
www.beytulhikme.org/DergiTamDetay.aspx?ID=263&Detay=Ozet

2015
4. Topuz, M. Gri Bölgede İki Yitik Özne: Muselmann ve Sonderkommando. KAYGI ULUDAĞ FELSEFE BÖLÜMÜ DERGİSİ, 2015, 25, 43-59. 200 + 0
2014
3. Ketenci, T.; Topuz, M. Platon'da Beden ve Yasa İlişkisi. KAYGI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ DERGİSİ, 2014, 22, 30-46. 200 + 0
2013
2. Ketenci, T.; Topuz, M. Aristoteles ve Augustinus’un ve İnsan Anlayışları Üzerine. KAYGI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FELSEFE DERGİSİ, 2013, 20, 1-20. 200 + 0
2010
1. Ketenci, T.; Topuz, M. Kant ve Nietzsche’de İsteme Kavramı. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ DERGİSİ, 2010, 8, 1-16. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2017
2. Topuz, M. Bütün Şeylerin Sonu (Çeviri). KUTADGUBİLİG FELSEFE-BİLİM ARAŞTIRMALARI, 2017, 34, 1-20. 100 + 0
1. Topuz, M. Kant - Mektuplaşmalar (640 ve 642 numaralı Mektuplar) (Çeviri). BEYTÜLHİKME AN INTERNATİONAL JOURNAL OF PHİLOSOPHY, 2017, 7, 361-365. 100 + 0
http://www.beytulhikme.org/Makaleler/1248916251_15_Kant_(361-365).pdf

Ulusal - Diğer 100
2. Topuz, M. Teodise Dahilindeki Bütün Felsefi Girişimlerin Başarısızlığı Üzerine (Çeviri). ASOS JOURNAL, 2017, 50, 543-553. 50 + 0
http://asosjournal.com/Makaleler/633185642_12363%20Metin%20TOPUZ.pdf

1. Topuz , M. Felsefi Teoloji Üzerine Dersler: [Kötülük Problemi] (Çeviri). ASOS JOURNAL, 2017, 47, 678-682. 50 + 0
http://asosjournal.com/Makaleler/1874271695_12362%20Metin%20TOPUZ.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 350
1. Topuz, M. Antik Yunan'da Felsefe ve Çağımıza Etkileri, ISBN: 978-975-8717-75-0, Doğu-Batı Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 12 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2011. 250
Ulusal - Kitap Çevirme 350
1. Topuz, M. Özgür İStencin Tercihi Üzerine, ISBN: 978-605-02-0482-7, Say Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 176 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2015. 100
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Topuz, M., Kant'ın Radikal Kötülük Tezi. 2. uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, Antalya, Türkiye, 2017. 200
http://www.asoscongress.com/index.php

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Kıral , K.; Uca, O.; Topuz , M., Düşünme Üzerine Bir Rapsodi . 21. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2017-08-05, 2017-08-08, Mersin, Türkiye, 2017. 100

1. Topuz, M., Antik Yunan Felsefesinin Günümüze Etkileri: Nietzscheci Bir Bakış. Antik Yunan'da Felsefe ve Çağımıza Etkileri, 2010-04-14, 2010-04-16, AyDın, Türkiye, 2010. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Kötülük Kavramı Hakkında Üç Perspektif: Augustinus, Kant ve Nietzsche, BAP, Proje No: 2016-1-TP3-1395, 4135 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Ulusal 250
1. KİLİKYA FELSEFE DERGİSİ , ASSOCİATE EDİTOR, E-ISSN : 2148-7898, 2015-10-26 - Devam ediyor. 250
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL201 Platon Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL210 Platon Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL112 Klasik Grek Felsefesi I: Doğa Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL 514 Felsefe Tarihinde Diyalektik K Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz FEL105 Metin Çözümleme ve Yorumlama Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL153 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL245 Felsefe Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz PSI241 Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL211 Klasik Grek Felsefesi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL211 Klasik Grek Felsefe Tarihi Iı: Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2