Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Meü

  Prof. Dr. Mehmet Gündoğdu
Özgeçmiş
:
Birim
:
.
DOĞUM TARİHİ
:
01 Şubat 1951 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-532-5238655 .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4670 .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-05-28 11:30:06 .
Düzenleme
:
2018-01-03 12:45:25 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1974
YÜKSEK LİSANS ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1989
DOKTORA ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1994
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-01-23 - 2018-01-23
BÖLÜM BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-01-23 - 2018-01-23
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-01-23 - 2018-01-23
BÖLÜM BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-01-23 - 2018-01-23
BÖLÜM BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-01-23 - 2018-01-23
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-01-23 - 2018-01-23
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-01-23 - 2018-01-23
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012-01-23 - 2015-01-23
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012-01-23 - 2015-01-23
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012-01-23 - 2015-01-23
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2011-12-22 - 2014-12-22
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2000
2010
2. Gundogdu, M. Life Orientations among University Students. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 2010, 35, 192-199. 1000 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
2005
1. Gundogdu, M. Reflexive constructions in German and Turkish. MUTTERSPRACHE, 2005, 115, 54-63. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2007
5. Gündogdu, M. Die Behandlung der Phraseologismen im Unterricht Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. DEUTSCH ALS ZWEİTSPRACHE, 2007, 2, 11-18. 200 + 0
2005
4. gündoğdu, M. Reflexive Konstruktionen im Deutschen und im Türkischen. MUTTERSPRACHE, 2005, 1, 54-63. 200 + 0
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/24658

2003
3. Gündogdu, M.; Dellal-akpınar, N. Zustand und Zukunftsperspektive der Fremdsprachenpolitik in der Türkei. ZEİTSCHRİFT FÜR TÜRKEİSTUDİEN, 2003, 16, 135-144. 200 + 0
2002
2. Gündogdu, M. Auswirkungen neuer Medien auf die Gestaltung des Unterrichts in DaF. JAHRBUCH FÜR İNTERNATİONALE GERMANİSTİK, 2002, Reihe A, Bd 56, 77-84. 200 + 0
2000
1. Gündogdu, M. Sprachliche und didaktische Aspekte der mehrdeutigen Verben. DEUTSCH LERNEN , 2000, 1, 59-70. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2000
2015
10. şevik, N.; Gündoğdu, M.; Tosun, M. Skopos Kuramını Yeniden Anlamak: Skopos Kuramında Amaç Kavramına Geniş Ölçekli Bir Bakış. SOSYAL VE KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (THE JOURNAL OF SOCİAL AND CULTURAL STUDİES), 2015, 1, 179-196. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/skad/

Publications_001.pdf

2013
9. Gündoğdu, M. Zur Funktion der Übersetzung in der Lehrerausbildung für Deutsch in der Türkei. DİYALOG INTERKULTURELLE ZEİTSCHRİFT FÜR GERMANİSTİK, 2013, 1, 41-54. 200 + 0
http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/diyalog/

2010
8. Akalın, R.; Gündogdu, M. Akademik Çeviri Eğitiminin Temel İlkeleri Üzerine Düşünceler . MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 79-93. 200 + 0
2005
7. Gündogdu, M. Avrupa Birliği Yolunda Türkiye’nin Yabancı Dil Politikası. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2005, 2, 120-127. 200 + 0
1997
6. Gündogdu, M. Türkçe Düz ve Dolaylı Tümleçlerin Almancaya Çeviri Olanakları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1997, 1, 54-70. 200 + 0
5. Gündogdu, M. Linguistischer Fachtermini aus kontrastiver Sicht . DİYALOG- INTERKULTURELLE ZEİTSCHRİFT FÜR GERMANİSTİK, 1997, 1, 175-187. 200 + 0
1996
4. Gündogdu, M. Idiomatische Verwendungsweisen der Wortgruppe mit dem Verb "nehmen" und ihre Äquıvalenzen im Türkischen . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1996, 1, 15-20. 200 + 0
1994
3. Gündogdu, M. Türkçe İlgeçli ve Belirteç Tümleçlerinde Çeviri Sorunları. TÜRKÇE İLGEÇLİ VE BELİRTEÇ TÜMLEÇLERİNDE ÇEVİRİ SORUNLARI”. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ADANA 1994, SAYI 10, S. 94–104, 1994, 1, 94-104. 200 + 0
2. Gündogdu, M. Türkçe Düz ve Dolaylı Tümleçlerin Almancaya Çeviri Olanakları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1994, 1, 54-70. 200 + 0
1993
1. Gündogdu, M. Die Entsprechungen des hochpolysemen Verbs ‘nehmen’ im Türkischen. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 1993, 1, 31-44. 200 + 0
Ulusal - Diğer 400
2000
4. Gündogdu, M. Funktionsverbgefüge als sprachliches und didaktisches Problem. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. DİL BİLİMİ VE DİL ÖĞRETİMİ ÖZEL SAYI, 2000, 1, 276-293. 100 + 0
1999
3. Gündogdu, M. Cumhuriyet Dönemi Çeviri Etkinlikleri. ÇEVİRİ BÜLTENİ, 1999, 1, 8-9. 100 + 0
1998
2. Gündogdu, M. Almanca Öğretiminde Öğretici Etkinlikleri . MERSİN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMBİLİM VE GÜZEL SANATLAR DERGİSİ, 1998, 1, 117-122. 100 + 0
1997
1. Gündogdu, M.; Balcı, T. Çeviri Etkinliği ve Türkçenin Kullanımı . ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER DİL DERGİSİ, 1997, 1, 40-47. 100 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 1750
1. Gündogdu, M. Übersetzbarkeit und Vermittlungsmöglichkeiten der deutschen linguistischen Fachsprache, ISBN: 978-3-8300-3215-1, Dr. Kovac Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 155 Sayfa, Almanca, Hamburg, Almanya, 2007. 1000
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1750
1. Gündogdu, M. Germanistische Untersuchungen aus türkischer Perspektive, ISBN: 3–8322–2222–02007 , Shaker Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 10 Sayfa, Türkçe, Aachen, Almanya, 2007. 500
http://shaker.de
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 1750
1. Gündogdu, M.; ülkü, C. Germanistische Untersuchungen aus türkischer Perspektive, ISBN: 2003 3–8322–2222–02007 , Shaker Verlag,, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 500, 241 Sayfa, Almanca, Aachen, Almanya, 2007. 250
http://www.shaker.de
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 850
1. Gündogdu, M. Almanca Öğretiminin Temel İlkeleri, ISBN: 978–9–7589–8092, Kare, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 180 Sayfa, Türkçe, Istanbul, Türkiye, 2007. 500
http://www.kareyayincilik.com
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 850
1. Gündogdu, M. Türkiye'de Çeviri Eğitimi. Nereden Nereye?, ISBN: 975–570–038–2, Sel Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 2 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 1997. 250
http://www.selyayincilik.com
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 850
1. Gündoğdu, M. Çeviribilimin Paradigmaları, ISBN: 978-605-62590-2-9, Çanakkale Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 227 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2013. 50
http://www.canakkalekitapligi.com
2. Gündoğdu, M. ÇEVİRİBİLİM PARADİGMALARI II, ISBN: 978-605-9143-28-8, HİPERLINK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 186 Sayfa, Türkçe, ISTANBUL, Türkiye, 2016. 50
http://hiperlink.com.tr
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1400

7. Boz, M.; Gündoğdu, M., YENİDEN YAZIM KAVRAMI BAĞLAMINDA YAZIN ÇEVİRİSİ ARAŞTIRMALARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM. VI. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ KONGRESİ , 2016-10-12, 2016-10-14, KONYA, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

6. Sevik, N.; GÜNDOĞDU, M., ÇEVİRİ EĞİTİMİNİN TEMEL BECERİLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ; BİR ÜST BAKIŞ. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ ‘’Gelenekten Geleceğe Eğitim ‘’, 2016-09-28, 2016-10-02, MUĞLA, Türkiye, 2016. 200

5. Boz, M.; Gündoğdu, M., ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE ELEŞTİREL ÇEVİRİBİLİM YAKLAŞIMLARININ YANSIMALARI. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ ‘’Gelenekten Geleceğe Eğitim ‘’, 2016-09-28, 2016-10-02, MUĞLA, Türkiye, 2016. 200

4. Gündoğdu, M.; Boz, M., Postmodern Çağda Çeviri ve Çevirmenin Rolü. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2014-10-15, 2015-06-17, Mersin, Türkiye, 2015. 200

3. Gündogdu, M., Übersetzung im DaF-Unterricht. IX. Internationales Türkisches Germanistensymposium ‘Wissen-Kultur-Sprache und Europa’ Neue Konstruktionen und Neue Tendenzen, 2005-05-03, 2005-05-07, Eskişehir, Türkiye, 2005. 200

2. Gündogdu, M., Çeviribilimde Yöntem Sorunu. Uluslararası Çeviri Sempozyumu-Günümüzde Çeviri ve Çevirmen Sorunları, 2004-10-11, 2004-10-12, Sakarya, Türkiye, 2004. 200

1. Gündogdu, M., Çeviride Kuram-Uygulama İlişkisi. IV Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu , 2004-06-17, 2004-06-19, Çanakkale, Türkiye, 2004. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Çakmak, F.; Hedmark, G.; Gündoğdu, M., A Teacher Profile for Teaching Native Language as a Foreign Language: Turkish and Norwegian Cases. XIV World Congress World Council of Comparative Education Societies , 2010-09-08, 2010-09-09, İstanbul, Türkiye, 2010. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 500

5. Gündogdu, M., Yazın Çevirisinde Biçem Çözümlemesinin Önemi ve İşlevi. III. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 2003-05-07, 2003-05-09, Eskişehir, Türkiye, 2003. 100

4. Gündogdu, M., İkinci Bir Dil Üzerinden Yapılan Çeviriler Özgün Metinle Ne kadar Eşdeğerdir?. Çeviri Eleştirisi 4-5 Haziran 1999, 1999-06-04, 1999-06-09, Bursa, Türkiye, 1999. 100

3. Gündoğdu, M., Einige kritische Gedanken zur Lehrerausbildung für Deutsch in der Türkei. Uluslararası "Almanca Öğretmenleri Yetiştirilmesi. Hedefler ve Beklentiler" Sempozyumu, 1997-11-20, 1997-11-21, Ankara, Türkiye, 1997. 100

2. Gündoğdu, M., Almanca Dilbilgisi Dersleri ve Uygulamaya Yönelik Bir Öneri. 6. Germanistik-Symposium- Perspektiven, Ziele und Erwartungen, 1997-10-27, 1997-10-28, Mersin, Türkiye, 1997. 100

1. Gündoğdu, M., Uzmanlık Dili Olarak Dilbilim Dili ve Öğretim Sorunları. Tagungsbeiträge des V. türkischen Germanistik- Symposium, 1995-06-01, 1995-06-02, Eskişehir, Türkiye, 1995. 100

Ulusal - Yürütücü 500

5. Çeviribilim Araştırmalarında 'Normatif Tutum' ve Postmodern Bilim Anlayışı Açısından Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 2015-TP2-1376, 4100 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

4. Film Altyazı Çevirilerinde Dilsel-Kültürel Öğelerin Kuşaklar ve Kültürlerarası İletişim Açısından Aktarım Olanakları ve Sınırları, BAP, Proje No: BAP-SOBE ÇB (GÖ) 2014-4 YL, 7059 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

3. Postmodern Bilim Anlayışının Çeviribilim Araştırmalarına Yansımaları, BAP, Proje No: BAP-SOBE ÇB (MB) 2013-2 YL, 2000 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

2. Kültür Odaklı Çeviri Etkinliği ve Postmodern Çeviri Anlayışı., BAP, Proje No: BAP-SOBE ÇB (EK) 2013-2 YL, 2000 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

1. Çeviribilim Araştırmalarının Çeviri Eğitimindeki Yeri ve İşlevi - Kuram Temelinde Akademik Çeviri Eğitiminin Temel İlkelerini Belirleme Denencesi, BAP, Proje No: BAP-SOBE ÇB (RA) 2012-4 DR, 8527 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2600

13. Sevda Bekar, Çeviribilimde Disiplinlerarasılık, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

12. İlker Göçtü, Die Übersetzungsproblematik der juristischen Texte aus dem Deutschen ins Türkische, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

11. Gizem Kahte, Çeviribilimde Kuram-Uygulama İlişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

10. Cansı Külekçi, Yönetimlerin Olusturdugu Semt Sahalarının Spor-Saglıklı Yasam Iliskisi Üzerine Etkileri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Hacer Kılgı-Keskin, Die reflexiven Verben im Deutschen und ihre Entsprechungen im Türkischen, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Meriç BOZ, Postmodern yaklaşımın çeviribilime yansımaları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Ezgi Koç- Şahismailoğlu, Kültür Odaklı Çeviribilim Araştırmaları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

6. Yasin Gökdağ, Ortaögretim Kurumlarında Spor Ögretmenlerin e Yönelik Psikolojik Yıldırma Tutumları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

5. Ceren Akay, Çeviribilim Araştırmalarında Normatif Tutum, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Emel Yigit, Die Wirkungsbereite der Übersetzungsrelevanten Textanalyse von Christiane Nord, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Gülkan Çavus, Kaynak Dil ve Erek Dil-Odaklı Ceviri Yaklasımlarında Esdegerlik, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Feray Fennibilek, Almanca Olarak Yabancı Dil Ögretiminde Præposition'lardan Kaynaklanan Sorunlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Filiz Aslan, Die Schwierigkeiten bei der Übersetzung wirtschaftlicher Texte, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 1600

4. MERİÇ BOZ, ÇEVİRİBİLİMDE TEMSİL SORUNU - KÜLTÜREL DÖNÜŞ SONRASI ÇEVİRİ ARAŞTIRMALARI BAĞLAMINDA BİR İNCELEME-, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

3. Murat Erbek, , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

2. Rahman AKALIN, Çeviribilim Arastırmalarını n Çeviri Egitimindeki Yeri ve Islevi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

1. Tülin ARSLAN, Ikinci Yabancı Dil Olarak Almanca Ögretiminde Web Destekli Ögrenme Modeli "Moodle"un Kullanımı ve Ögrenme Sürecine Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 40
1. TARIH OKULU DERGISI (JOURNAL OF HISTORY SCHOOL) , [ 2016 : 1 ] . 4
2. DIYALOG. INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FüR GERMANISTIK , [ 2014 : 3 ] . 12
3. DIYALOG. INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FüR GERMANISTIK , [ 2013 : 2 ] . 8
4. DIYALOG. INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FüR GERMANISTIK , [ 2015 : 1 ] . 4
5. DİYALOG. INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FüR GERMANISTIK , [ 2016 : 1 ] . 4
6. DİYALOG. INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FüR GERMANISTIK , [ 2017 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 4
1. EGE ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2006 : 1 ] . 1
2. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2007 : 1 ] . 1
3. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2005 : 2 ] . 2
Uluslararası
1. IDS , 2012-07-01 - 2012-08-31, Mannheim, Almanya.
2. IDS , 2002-07-01 - 2002-08-31, Mannheim, Almanya.
1. IVG , Üye No: 1215, Almanya, 2000-06-06-Devam ediyor.
2. GER-DER , Üye No: 2, Türkiye, 2000-06-06-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇAM453 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM357 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz ÇEV 511 Çeviri Bilimi ve Çeviri Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM244 Kültür ve Düşünce Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM454 Basın ve Medya Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ADE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 602 Çeviribilim Araştırmalarında P Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Doktora ) 3-0-3
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz ÇAM453 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM243 Kültür ve Düşünce Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM357 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 601 Çeviribilim Araştırmalarında P Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Doktora ) 3-0-3
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz ÇEV 531 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ADE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇAM454 Basın ve Medya Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar CAM244 Kültür ve Düşünce Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar CAM226 Çeviri Kuram ve Yöntemleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇEV 604 Çeviribilimde Kuram Uygulama İ Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Doktora ) 3-0-3
Bahar ÇEV 532 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-0-1
Güz CAM235 Dilbilim ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM139 Almanya Ülke Bilgisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM349 İngilizce Yazışma Örnekleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM103 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM425 2. Yabancı Dilde Çeviri I ( İn Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CFM401 Bitirme Tezi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Güz CAM225 Çeviri Kuram ve Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM303 Uzmanlık Metinleri Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM329 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM357 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM453 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz ÇEV-603 Çeviribilimda Kuram Uygulama İ Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz ÇEV 531 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM454 Basın ve Medya Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar CAM350 İngilizce Yazışma Örnekleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM248 İngilizce Yazılı ve Sözlü Anla Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM302 Edebi Metinlere Yönelik Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar ÇEV 512 Çeviri Bilimi ve Çeviri Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Bahar ÇEV 532 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Bahar ÇEV 602 Çeviribilim Araştırmalarında P Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz ÇAM453 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM357 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CFM401 Bitirme Tezi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Güz CAM131 Yabancı Dil I ( İngilizce ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-0-1
Güz ÇEV 531 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz ÇEV-601 Çeviribilim Araştırmalarında P Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇAM454 Basın ve Medya Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar CFM402 Bitirme Tezi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Bahar ÇEV 512 Çeviri Bilimi ve Çeviri Eğitim Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Bahar ÇEV 604 Çeviribilimde Kuram Uygulama İ Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Bahar ÇEV 532 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz CFM401 Bitirme Tezi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Güz CAM357 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM455 Avrupa Birliği Metinleri Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-0-1
Güz ÇAM453 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz ÇEV 531 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CFM402 Bitirme Tezi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar TDE-546 Bilim Tarihi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar ÇEV 532 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz CAM357 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz CFM401 Bitirme Tezi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-0-1
Güz ÇEV 531 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz TDE 545 Bilim Tarihi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM238 Genel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar CFM402 Bitirme Tezi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Bahar TDE-546 Bilim Tarihi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar ÇEV 532 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz CFM401 Bitirme Tezi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Güz CAM237 Genel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM357 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-0-1
Güz ÇAM453 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz TDE 545 Bilim Tarihi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz ÇEV 531 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM446 Seçmeli ( Yazılı ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM238 Genel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz CAM445 Seçmeli ( Yazılı ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CFM401 Bitirme Tezi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Güz CAM357 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2