Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Mehtap Ergenoğlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14823 .
Oluşturma
:
2015-11-27 15:35:54 .
Düzenleme
:
2018-05-16 12:57:39 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARİH ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1993
YÜKSEK LİSANS TARİH ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1996
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2016
4. Ergenoğlu, M.; Knüppel, M. Die Orientalischen Handschriften der Fürstlich Waldeckschen Hofbibbliothek zu Arolsen. ZEİTSCHRİFT FÜR BALKANOLOGİE, 2016, 51, 175-196. 200 + 0
3. Sofracı, . Devletin Mültezimlerle Uzlaşma Yöntemleri: XVIII. Yüzyılda Adana Sancağı. MKÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 16/35, 384-401. 0 + 0
2014
2. Kayam, M. Kuzey Afrika ve Orta Doğu da Girit Müslümanları. HİSTORY STUDİES INTERNATİONAL JOURNAL OF HİSTORY, 2014, 2, 91-101. 0 + 0
2010
1. Ergenoğlu, M.; Knüppel, M. Eine Inthronisation-Bekanntgabe“ Sultan Mahmuts II. an das Königreich Westphalen in den Beständen der Kasseler Universitätsbibliothek. JOURNAL OF ORİENTAL AND AFRİCAN STUDİES, 2010, 19, 26-32. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2016
2. Ergenoğlu, M. Osmanlı Mâlî Sisteminde Bir Gelir. Tahsilâtı Yöntemi Olarak Mâlikâne Uygulaması: XVIII. Yüzyılın İlk Yıllarında Adana. Sancağı Örneği. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 3(2), 181-198. 200 + 0
1. Yorulmaz, . Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Çukurova’da Fransızların Toprak Tasarrufu Girişimi: Çukurova Çiftliği I. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 3, 107-114. 0 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 23250
1. Selvi ünlü, T.; çelik, M. M. Kuşaklar Deneyimler Tanıklıklar Türkiye'de Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı, ISBN: ISBN: 975-8813-35-8, Tarih Vakfı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 406 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2006. 10000
2. Ergenoğlu, 5. Mersin Kültür Envanteri, ISBN: ISBN: 975-6900-18-0, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 239 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2005. 2000
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 23250
1. Ergenoğlu, M. Özer Ergenç'e Armağan Kitabı, ISBN: ISBN: 9786055261849, Bilge Kültür Sanat, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 496 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2013. 8250
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 23250
1. Ergenoğlu, 1. Çağdaş Türkiye Tarihi, ISBN: ISBN:975-6900-11-3, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 322 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2002. 3000
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

2. Sofracı, İ., The Negotiation Methods Between The Tax Farmer And The Public Authorities From XVI to XVIII Centuries: The Example Of Adana Sanjak. IV. Eurasian Forum of Social Sciences, 2017-04-20, 2017-04-22, , 2017.. IV. Eurasian Forum of Social Sciences, 2017-04-20, 2017-04-22, Bishkek, Kırgızistan, 2017. 0

1. Çelik, M., Kafkaslar’dan Anadolu’ya Uzanan Bir Göç Öyküsü. Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi "THE CAUCASIAN MIGRATION OF 1864 / 1864 KAFKAS GÖÇÜ, 2010-01-09, 2010-01-11, istanbul, Türkiye, 2010. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Ergenoğlu, M., XVIII. Yüzyılda Taşrada Ayanların Devlet ve Toplum İlişkilerine Bir Örnek: Adana Sancağı. I. Uluslararası “Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, 2015-04-17, 2015-04-18, Adana, Türkiye, 2015. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 75

1. Uçar, M.; Naycı, N.; ergenoğlu, M.; Selvi Ünlü, T., Mersin Tarihi Kent Merkezi Kentsel Kültür Varlıkları Belgeleme Pilot Çalışmas. Tarihİçinde Mersin Kolokyum v e Sergisi II, 2018-03-09, 2018-03-09, Mersin, Türkiye, 2004. 75

Ulusal - Yürütücü 100

1. Osmanlı Devletinde Maden Mukâta’alarında Yönetim ve Örgütlenme: XVIII. Yüzyılda Adana Sancağı, BAP, Proje No: 2018-2-AP1-2943, 25000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 250

6. “ Vakıfların Kentsel Mekan Organizasyonundaki Yeri”, BAP, Proje No: BAP:BAP-MF MB (TA) , 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

5. Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programı, “Ben Bir Kaşifim Yaşadığım Kenti Keşfediyorum", TÜBİTAK, Proje No: TÜBİTAK-4004, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

4. 19. Yüzyılda İçel (İç-il) Sancağında Nüfus, Yerleşim ve Ekonomi, BAP, Proje No: BAP-FEF TB (ŞY), 0 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

3. 18. Yüzyıla Ait Midilli Şer'iyye Sicillerinin Yaygın Kullanıma Kazandırılması, , TÜBİTAK, Proje No: 107K057, 0 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

2. Uluslararası Tarih İçinde Mersin Kolokyum ve Sergisi II, Mersin Kent Merkezi Kentsel Kültür Varlıklarını Belgeleme Projesi I-II”, , BAP, Proje No: -, 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

1. Mübadele Sürecinde Göç Eden Arşiv (Taşınabilir Kültür Varlıkları Olarak Göçmenlere Ait Belgeler), Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: -, 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. MERSIN ÜNIVERSITESI TıP FAKüLTESI LOKMAN HEKIM TıP TARIHI VE FOLKLORIK TıP DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
2. MERSIN ÜNIVERSITESI TıP FAKüLTESI LOKMAN HEKIM TıP TARIHI VE FOLKLORIK TıP DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR232 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR232 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar TAR228 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR 540 Xvııı. Yüzyıl'da Kuzey ve Batı Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR227 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR227 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR223 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR 551 Klasik Dönemde Osmanlı'da Devl Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR228 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz TAR223 Os. Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR223 Os. Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR223 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR228 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar OSD Osmanlı Türkçesi II Rektörlük 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR223 Os. Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR223 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz OSD Osmanlı Türkçesi I Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR228 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar OSD Osmanlı Türkçesi I Rektörlük 2-0-2
Güz TAR223 Os. Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR223 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR228 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR223 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz TAR223 Os. Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR228 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR223 Os. Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz TAR223 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR228 Osmanlıca Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz TAR223 Osmanlıca Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR223 Os. Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR228 Osmanlıcada Tarih Metinleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR108 Osmanlıca II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar OSD Osmanlı Türkçesi II Rektörlük 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR105 İslam Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 4-0-4
Güz TAR107 Osmanlıca I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz TAR223 Os. Tarih Metinleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz OSD Osmanlı Türkçesi I Rektörlük 2-0-2