Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Gülsüm Atasoy
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Faks
:
+90--
Oluşturma
:
2015-09-09 10:06:57
Düzenleme
:
2018-01-05 09:23:15
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE LİSE MERSİN ÖZEL TÜRKMEN KOLEJİ 2003
LİSANS İNGİLİZ DİL BİLİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. The Corpus-Driven Description of The Turkish Aspectual Adverbials Danışman: Dr. Yeşim Aksan, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı, Mersin , Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkçede Sözcük Türü İşaretleme ve Derlemdeki Görünümleri Danışman: Dr. Yeşim Aksan, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-01-05 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
TOPLULUK DANIŞMANI DANIŞMAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM TOPLULUĞU 2009-09-01 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2018
2. Atasoy, G. Türkçede Eşzamanlı Başlamalı Belirteçlikler (Hakemlik Sürecinde). DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2018, 15, 1-10. 200 + 0
2017
1. Atasoy, G. Türkçede Genel Adlar: Kadın ve Adam. THE JOURNAL OF THE FACULTY OF LANGUAGES AND HİSTORY-GEOGRAPHY , 2017, 57, 186-200. 200 + 0
http://www.dtcf.ankara.edu.trttp://

Uluslararası - Diğer 300
3. Atasoy, G. Türkçede Görünüş Belirteçliklerinin Öğretimi: Görünüş ve Derlem Çalışması . JOURNAL OF LANGUAGE EDUCATİON AND RESEARCH,, 2017, 3, 1-18. 100 + 0
http://dergipark.gov.tr/jlere/issue/28815/293219

Publications_001.pdf

2016
2. Atasoy, G.; Yıldız, I.; çakır, O. Köy Enstitüsü Öğretim Programının Söyleminin Derlem Temelli İncelenmesi. JOURNAL OF LANGUAGE EDUCATİON AND RESEARCH , 2016, 2, 1-31. 100 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jlere/article/view/5000179511/5000165894

2012
1. atasoy, G. Türkçe Özelleşmiş derlem kurmak. THE SZGED CONFERENCE. PROCEEDİNGS OF THE 15 TH INTERNATİONAL CONFERENCE ON TURKİSH LİNGUİSTİCS , 2012, 15, 81-91. 100 + 0
Ulusal - Diğer 100
2012
1. Atasoy, G. Türkçede Renk Terimlerinin Derlem Temelli Ulam Belirlemesi. 25. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI BİLDİRİ KİTABI, 2012, 25, 239-244. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Atasoy, G. Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics, ISBN: 978-3-447-10523-1, The Harrassowitz Verlag Publishing House, Baskı Sayısı: 100, Baskı Adet Sayısı: 103, 13 Sayfa, İngilizce, Weisbaden, Almanya, 2015. 250
Uluslararası - Tam Metin - Poster 10

1. Aksan, Y.; Aksan, M.; Koltuksuz, A.; Sezer, T.; Mersinli, Ü., Construction of the Turkish National Corpus (TNC) . 8th international conference on Language Resources and Evaluation (LREC), 2012-05-23, 2012-05-25, İstanbul, Türkiye, 2012. 10
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/papers.html

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Atasoy, G., Türkçede Görünüş Belirteçliklerinin Öğretimi: Görünüş ve Derlem Çalışması. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2016-10-06, 2016-10-08, Burdur, Türkiye, 2016. 100
http://uteok2016.mehmetakif.edu.tr

Ulusal - Özet - Poster 50

2. ATASOY, G., Dinleyici olarak katılım. Derlembilim Çalıştayı, 2017-05-04, 2017-05-05, Amasya, Türkiye, 2017. 25
http://corpus.amasya.edu.tr/

1. ATASOY, G., Oturum Başkanlığı Görevi. 10. Dilbilim Öğrenci Kurultayı, 2016-04-28, 2016-04-29, İzmir, Türkiye, 2016. 25
http://dilbilim10.deu.edu.tr/

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Türkçede Sözcük Türü İşaretleme ve Derlemdeki Görünümleri, BAP, Proje No: (BAP-SOBE İDEB (GA) 2011-5 YL, 0 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Türkçe Ulusal Derlemi Oluşturma, TÜBİTAK, Proje No: TÜBİTAK (108K242), 0 TL, Bursiyer, 2011,Tamamlandı. 0

Uluslararası 250
1. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI (MERSIN UNIVERSITY JOURNAL OF LINGUISTICS AND LITERATURE) , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-01-01 - Devam ediyor. 250
Uluslararası
1. 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Akademik Faaliyet, Mersin Üniversitesi, Prof. Dr. Mustafa Aksan ve düzenleme Kurulu, 2012-07-05-2012-07-06, 48, Mersin, Türkiye
2. The second Mediterrarean Graduate Students Meeting in Linguistics, Akademik Faaliyet, Mersin University, Mustafa Aksan ve düzenleme kurulu, 2009-03-12-2009-03-13, 48, Mersin, Türkiye
Ulusal
1. The 11th student conference in Linguistics, Akademik Faaliyet, Mersin Üniversitesi, Arş. Gör. Gülsüm Atasoy ve düzenleme kurulu, 2017-04-20-2017-04-21, 48, Mersin, Türkiye
1. Dilbilim Derneği , Üye No: 52, Türkiye, 2013-04-18-Devam ediyor.
2. Derlem Araştırmaları Merkezi Derneği , Üye No: 9, Türkiye, 2013-04-18-Devam ediyor.