Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Emra Durukan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Almanca Mütercim - Tercümanlık Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Fen-Edebiyat Fak. Çeviri Bölümü 33343 Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14837 .
Faks
:
+90-324-3610043 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-02 11:05:38 .
Düzenleme
:
2018-05-21 14:23:26 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS ÇEVİRİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. Çeviribilim Gölgesinde Sözlü Çeviri Danışman: Dr. İsmail İşcen, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2009.

http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Politik Metinlerde Terim Çevirisi (A-T) -Sorunlar ve Olanaklar Danışman: Dr. Aytekin Keskin, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mütercim-Tercümanlık (ALMANCA) Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2003.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YRD. DOÇ. DR. BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-12-26 - Devam ediyor
MÜDÜR YARDIMCISI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2015-01-06 - 2017-12-18
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2015-01-06 - 2017-12-18
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2015-01-06 - 2017-12-18
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1930
2017
10. Durukan, E. Ardıl Çeviri Eğitiminde Not Almanın Önemi ve Not Alma Duyarlılığının Pekiştirilmesi. DİYALOG DERGİSİ - INTERKULTURELLE ZEİTSCHRİFT FÜR GERMANİSTİK, 2017, 1, 102-112. 200 + 0
http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2017_1/08_Emra_Durukan1.pdf

Publications_002.pdf

9. Durukan, E. Tarihe Yön Veren Çeviriler -Septuaginta ve Reşid Taşı (Rosetta)- . DİYALOG INTERKULTURELLE ZEİTSCHRİFT FÜR GERMANİSTİK, 2017, 1, 113-130. 200 + 0
http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2017_1/09_Emra_Durukan2.pdf

Publications_003.pdf

8. Durukan, E. ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN TEMELİ OLARAK HEDEF DAVRANIŞ BELİRLEME. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 4, 234-248. 200 + 0
http://www.sobider.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3555&Detay=Ozet

Publications_004.pdf

2016
7. Durukan, E. Çeviri Odaklı Karşılaştırmalı Dilbilgisinin Temel Çeviri Becerisi Edinimindeki Önemi. JOURNAL OF LANGUAGE EDUCATİON AND RESEARCH, 2016, 2, 41-52. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jlere/article/view/5000192026

Publications_001.pdf

2013
6. Durukan, E. Dioskurides Pedanios'un "De Materia Medica" adlı Eseri. LOKMAN HEKİM JOURNAL OF HİSTORY OF MEDİCİNE AND FOLK MEDİCİNE, 2013, 3, 55-60. 200 + 0
http://lokmanhekim.mersin.edu.tr/index.php/lokmanHekim

2010
5. Büyüknisan, E.; Akalın, R. DİSİPLİNLERARASI KISKAÇTAN ÖZSEL BİR TARTIŞMAYA DOĞRU: ÇEVİRİBİLİMSEL DÜŞÜNME DÜZLEMİ OLARAK ‘ÇEVRİM KURAMI’. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2010, 26, 183-190. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/26_cilt/17.pdf

4. Durukan, E. ÇOĞULDİZGE KURAMINDA KONUM VE ÖZNE ALGISI. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2010, 27, 173-181. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/27_cilt/15.pdf

2009
3. Durukan, E. Reiß Ve Vermeer’in ‘Genel Bir Çeviri Kuramının Temeli’ - Çeviribilimde ‘Yapısalcı’ Eğilime Karşı ‘Bütünleyici’ Bir Çözüm mü?. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 1, 71-78. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001329

2. Durukan, E. ANA HATLARIYLA ÇEVRİM KURAMI -Katmanlı Çeviribilimsel Araştırma Düzeneğinde ilk Safha Olarak Betim. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2009, 25, 231-243. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/25_cilt/19.pdf

2008
1. Durukan, E.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A. Çeviribilimde Kavram Örgüsü – Bilimkuramsal Ölçütler Temelinde Bir Sorunsal mı?. LİTTERA EDEBİYAT, 2008, 23, 133-141. 130 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/23_cilt/buyukinsan_13.pdf

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 1835
1. Durukan, E. Politik Dil Kullanımı ve Çeviri, ISBN: 978-3-639-67311-1, Türkiye Alim Kitapları, Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 0, 140 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 500
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com/catalog/details//store/tr/book/978-3-639-67311-1/politik-dil-kullan%C4%B1m%C4%B1-ve-%C3%87eviri
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1835
1. Bakıner, E.; Büyüknisan, E. Yükseköğretimde Yabancı Dil Öğrenimi III: Güncel Eğilimler, ISBN: 9789606619687, Dionikos Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, İngilizce, Atina, Yunanistan, 2011. 875
http://epublishing.ekt.gr/sites/ektpublishing/files/proceedings/praktika%20tei%20ipirou-teliko%202009-1.pdf
2. Durukan, E. Übersetzungsaequivalenzen in Textsorten, ISBN: 978-3-8325-4600-7, Logos Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 21 Sayfa, Almanca, Berlin, Almanya, 2017. 250
http://www.logos-verlag.de/
Uluslararası - Kitap Çevirme 1835
1. Durukan, E.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A. Mersin'den Tarsus'a Kilikia Kıyılarındaki Kayıp Kentler, ISBN: 9786053963486, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 100 Sayfa, Almanca, Mersin, Türkiye, 2015. 10
http://www.arkeolojisanat.com/shop/urun/mersinden-tarsusa-kilikia-kiyilarindaki-kayip-kentler_11_12762.html#tab-2
2. Durukan, E. Çeviri Kuramları, ISBN: 978-605-4031-89-4, değişim yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 358 Sayfa, Türkçe, Sakarya, Türkiye, 2013. 100
http://www.degisimkitap.com/pinfo.asp?pid=324
3. Durukan, E. Kappadokia'da, Argaios Dağı Çevresinde Hellenistik-Roma Dönemi Mezarları ve Ölü Kültü, ISBN: 978-605-396-183-3, arkeoloji sanat yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 100 Sayfa, Almanca, İstanbul, Türkiye, 2012. 100
http://www.arkeolojisanat.com/shop/urun/kappadokiada-argaios-dagi-cevresinde-hellenistik-roma-donemi-mezarlari-ve-olu-kultu-graber-und-totenkult-in-der-hellenistich-romischen-zeit-in-der-umgebung-des-argaios-in-kappadokien_11_112.html
Uluslararası - Kitapta Bölüm Çevirme 1835
1. Durukan, E. Entellektüeller ve toplumsal muhalefet, ISBN: 9752862195, felsefelogos Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 14 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2006. 0
http://www.felsefelogos.com/SonSayi.aspx
2. Durukan, E. Emperyalizm ve Küreselleşme, ISBN: 9789752861732, felsefelogos Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 19 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2005. 0
http://www.felsefelogos.com/SonSayi.aspx
1. Durukan, E. Çeviribilim Paradigmaları II, ISBN: 9786059143288, hiperlink yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 186 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 350
http://www.idefix.com/Kitap/Ceviribilim-Paradigmalari-2-Ceviri-Seckisi/Kolektif/Edebiyat/Edebiyat-Inceleme/urunno=0000000708055
2. Durukan, E. Heidegger, ISBN: 9789944509350, çizgi kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 5 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2012. 200
http://oznefelsefesanat.blogspot.com.tr/2012_04_01_archive.html
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 510

3. DURUKAN, E.; Turunç, A., Elif Şafak’ın Bit Palas Romanının Almancaya ve Fransızcaya Çevirilerinde Postmodern Unsurların Aktarımı. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2016-10-12, 2016-10-14, Konya, Türkiye, 2016. 200
http://karsilastirmaliedebiyat.selcuk.edu.tr/

2. Turunç, A.; Durukan, E.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A., Elif Şafak’ın Bit Palas Romanının Fransızca ve Almanca Çevirilerine Yönelik Hermeneutik Temelli Bir Çeviri Çözümlemesi. V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2014-10-15, 2014-10-17, Mersin, Türkiye, 2015. 110
http://karsilastirmaliedebiyat.mersin.edu.tr/tr/program.html

1. Gündoğdu, M.; Büyüknisan, E., Yabancı Dil olarak Almanca dersinde Çeviri. IX. Uluslararası Germanistik Sempozyumu, 2005-05-03, 2005-05-07, Eskişehir, Türkiye, 2005. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. DURUKAN, E., Çeviri Öğretiminde Ölçmenin Yeri ve Önemi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100
http://kayit.multicongress.net/files/multi2018/Multicongress_ozet_kitapcigi.pdf

1. Durukan, E., Çeviride Ölçme ve Değerlendirme. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-21, Alanya, Türkiye, 2017. 100
http://kayit.asoscongress.com/sobiadfiles/asos_sempozyum_ozet_kitapcigi_2017.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Büyüknisan, E., Politik Dil Kullanımında Retorik Ögeler. III. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 2003-05-07, 2003-05-09, Sakarya, Türkiye, 2003. 100

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM238 Genel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM380 Sözlü Çeviri Becerileri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar ÇEV 546 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar ÇEV 558 Çeviribilim ve Sözlü Çeviri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 626 Sözlü Çeviri Kuramları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇAM477 Çeviri Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM237 Genel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM 375 Sözlü Çeviri Becerileri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz CAM317 Yazışmalar / Basın / Diplomasi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM443 Çeviri Projesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM483 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇEV 555 Çeviribilim Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ÇEV 545 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ÇEV 557 Çeviribilim ve Sözlü Çeviri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM238 Genel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM444 Çeviri Projesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM104 Yazılı Anlatım II ( Almanca ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar ÇAM380 Sözlü Çeviri Becerileri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇAM477 Çeviri Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM443 Çeviri Projesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM 375 Sözlü Çeviri Becerileri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz CAM103 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM483 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM237 Genel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 545 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM236 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM380 Sözlü Çeviri Becerileri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM104 Yazılı Anlatım II ( Almanca ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM238 Genel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM444 Çeviri Projesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇEV 546 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇAM 375 Sözlü Çeviri Becerileri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM237 Genel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM137 Metin Okuma ve İnceleme I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM355 Yazılı Metinlerde Sözlü Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-2-3
Güz ÇAM451 Uygulamalı Sözlü Çeviri Türler Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM443 Çeviri Projesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM467 Eşzamanlı Çeviri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz ÇAM483 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM140 Almanya Ülke Bilgisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM139 Almanya Ülke Bilgisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM225 Çeviri Kuram ve Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CAM241 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Alma Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 3-0-3
Güz CAM103 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM104 Yazılı Anlatım II ( Almanca ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM317 Yazışmalar / Basın / Diplomasi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM241 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Alma Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 3-0-3
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM359 İlaç Kullanma Kılavuzu Çeviris Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM103 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM234 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 3-0-3
Bahar CAM132 Yabancı Dil II ( İngilizce ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2