Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Slide background
Fen - Edebiyat Fakültesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Aytekin Keskin
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Almanca Mütercim - Tercümanlık Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
01 Ocak 1963 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-555-2512043 .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4671 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-01-26 21:21:22 .
Düzenleme
:
2017-11-30 11:10:36 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1992
DOKTORA ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1997
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2200
2016
11. Keskin, A. Tanıkların Anlatımıyla Göçmenlik Olgusu: İktisatçı ve Politikacı Ernst Reuter’in Türkiye Yılları. İKTİSAT VE TOPLUM, 2016, 66, 14-25. 200 + 0
http://www.iktisatvetoplum.com

Publications_001.pdf

2015
10. Keskin, A. Ölenin Ardından veya Dilin Kültürelliği.... FELSEFELOGOS, 2015, 57, 189-210. 200 + 0
http://felsefelogos.com/Defaultx.aspx?ID=19

9. Keskin, A. Türkiye'ye Alman Bilim Göçü: Darûlfünun'da Alman Bilimciler. İKTİSAT VE TOPLUM, 2015, 56, 48-53. 200 + 0
http://www.iktisatvetoplum.com/iktisat-ve-toplum-dergisi-sayi-56.html

8. Keskin, A. Sorun Algısı ve Sorun Çözümünde "öz" ve "Yabancı" ilişkisi. İKTİSAT VE TOPLUM, 2015, 54, 49-57. 200 + 0
http://www.iktisatvetoplum.com/iktisat-ve-toplum-dergisi-sayi-54.html

2012
7. Keskin, A. Oryantalizm veya "Avrupalı akıl üstündür!". İKTİSAT VE TOPLUM, 2012, 27, 81-89. 200 + 0
http://www.efilyayinevi.com/tr/urun/s/462/Iktisat+ve+Toplum+Dergisi+Sayi+27/

6. Keskin, A. Romancının Düşün Dünyasını Yazınsal Ürünlerde Bulgulamak ve Yazınbilimsel bir Çözümleme: Oya Baydar Romanları. TÜRK DİLİ, 2012, 727, 65-71. 200 + 0
http://www.tdk.gov.tr/images/16-Aytekin%20KESKiN.pdf

2011
5. Keskin, A. Çeviribilim Tartışmaları Gölgesinde Çeviri Öğretimi ve Çeviri Didaktiği Gereksinimi. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 2011, 2, 229-248. 200 + 0
http://sbedergi.trakya.edu.tr/

2009
4. Keskin, A. Dünyada Kadın Olmak veya Kurgusallıkta Gerçeklik “Süßer Tee [Şekerli Çay]” – otobiyografik anlatı.. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2009, 25, 291-300. 200 + 0
http://http://www.littera.hacettepe.edu.tr/

2002
3. Keskin, A. Kültürözgün Anlatımların Çevirilebilirliği: Kültüremler, Atasözleri ve öyküleştirilmiş Söyleşiler Örneğinde Çeviri-. EGE ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2002, Özel Sayı, 207-220. 200 + 0
http://ermanistikizmir.ege.edu.tr/uploads/files/bcbc26d7ae995180e540b4186d5f8bdc_468.pdf

1998
2. Keskin, A. İki Dilli Sözlük Bilgisi (Lexikographie) ve “Dillerarası Eşdeğerlik Sorunsalı” –Almanca Türkçe Dil çifti Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Çalışma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 1998, 5, 229-242. 200 + 0
http://sbeski.cu.edu.tr/edergi

1992
1. Keskin, A. Güncel Dilsel Olgular ve Türkçenin Durumu. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 1992, 8, 128-140. 200 + 0
http://sbeski.cu.edu.tr/edergi

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1000
1. Keskin, A. Sprache - Kommunikation - Verständigung: Deutsch - die Sprache, die uns verbindet. Kongress der Germanisten Südosteuropas (22.- 24. Juni 2000); Ed. Marijka Dimitrova, Nikolina Burneva, Ljudmila Ivanova, ISBN: 978-3832215897 ?, Universitätsverlag “Hll. Kyrill und Method”, , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 624 Sayfa, Almanca, Veliko Tarnova, Bulgaristan, 2002. 250
2. Keskin, A. Fremdsprachenunterricht und die Stellung des Deutschen in der Türkei - Yabanci Dil Dersi ve Almancanın Türkiye'deki Konumu (Sprache und Kultur); Ed. Mustafa Çakır, ISBN: 978-3826593956, Shaker Verlag , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 336 Sayfa, Almanca, Aachen, Almanya, 2001. 500
3. Keskin, A. Neue Tendenzen und Zukunftsperspektiven der deutschen Sprache und der Germanistik in der Türkei: Tagungsbeiträge des VIII. Türkischen Germanistikkongresses - 22.-23. Mai 2002. Band 1 Taschenbuch – 2003; Ed. Mustafa Cakir , İlyas Ötztürk, Cemal Yildiz, ISBN: 978-3832215897, Shaker Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 330 Sayfa, Almanca, Aachen, Almanya, 2003. 250
1. Keskin, A. Alman Dili Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar. Prof. Dr. Hüseyin Salihoğlu:Türkçe Bilimsel Yayınlarda “Anadili” Kavramı ve Bilimsel Tutarlık Sorunu. Anadilinde Eğitim”, “Anadili” ve “Türkçe Eşleştirmesi Örneğinde., ISBN: 9944137621, Barış Kiitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 449 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1025
1. Keskin, A. 6. Germanistik Sempozyumu Açılımlar-Olanaklar ve Erekler; Tagunsbeiträge zu dem VI. Germanistik-Symposium Uni. Mersin 27-28 Oktober 1997, ISBN: 975-6900-00-8, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 428 Sayfa, Almanca, Mersin, Türkiye, 1998. 250
2. Keskin, A.; Demir, A. Uluslararası Gelişmeler ve Türkçenin Durumu, ISBN: ISBN 975 -7216 – 09 – 7, Mersin Atatürkçü Düşünce Derneği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 238 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2005. 125
Ulusal - Kitap Çevirme 1025
1. Keskin, A. Almanya'da Türk Kültürü: Çok-kültürlülük ve Kültürlerarası Eğitim-, ISBN: 9786053992523, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 10000, 389 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 100
http://www.bilgiyay.com/p/690/almanya-da-turk-kulturu-cok-kulturluluk-ve-kulturlerarasi-egitim-690
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 1025
1. Keskin, A. Alman İdealizmi II HEGEL; Ed: Güçlü Ateşoğlu: Tinin Fenolojisini Anlamlandırma Girişimleri (137-161), ISBN: 978-605-5063-01-6, Doğubatı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 794 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 50
http://www.dogubati.com/index.php?route=product/product&product_id=196&search=Alman+%C4%B0dealizmi+II
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 1025
1. Keskin, A. Türkçeyi Öğretemiyoruz! Neden?, ISBN: 978-9944-137-47-8, Barış Kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 169 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 500
http://barisyayinevi.com/kitap/yazar_detay.aspx?id=1522
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ÇAM453 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz CAM235 Dilbilim ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM 217 Yazılı ve Sözlü Anlatım III ( Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM363 Öykü Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM455 Avrupa Birliği Metinleri Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM101 Alman Dili Grameri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM443 Çeviri Projesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM 119 Yazılı ve Sözlü Anlatım I ( Tü Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM444 Çeviri Projesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM360 İlaç Kullanma Kılavuzu Çeviris Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM454 Basın ve Medya Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar CAM236 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM138 Metin Okuma ve İnceleme II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM318 Yazışmalar / Basın / Diplomasi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar CAM330 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar ÇEV 514 Sözlükçülük Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar ÇEV 552 Çeviribilimde Kuramsal Yaklaşı Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ÇEV 501 Çeviri Biliminin Yöntem ve Kur Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM120 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Türk Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM448 Seçmeli III ( Avrupa Birliği M Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM236 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM360 İlaç Kullanma Kılavuzu Çeviris Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CFM136 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Türk Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 2-0-2
Güz CAM235 Dilbilim ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM119 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Türk Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM359 İlaç Kullanma Kılavuzu Çeviris Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM447 Seçmeli III ( Avrupa Birliği M Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2