Slide background
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Kuruluş Bilgileri

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 1993-1994 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans diploması verilir.

Derecenin Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları

Yüksek Lisans programına başvurmak isteyen adayların: 1) İlgili alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları, 3) Yabancı dil sınavından geçerli puan almış olmaları 4) Anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar

Mersin Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1. Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 75 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasına yardımcı olur. Öğrencilere bilimsel bilgi üretme ortamı sağlar. Üretilen bilginin tez, bildiri, makale, kitap yazarak paylaşılmasını teşvik eder. Ana Bilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı alanında ihtiyaç duyulan, gerekli niteliklere sahip araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar, üniversitelerde Türk Dili okutmanı olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca uzman ve araştırmacı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, devlet arşivleri gibi kurum ve kuruluşlarda; editör ve düzeltmen olarak çeşitli yazılı ve görsel basın-yayın organlarında, araştırma görevlisi olarak üniversitelerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Mersin Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent, biri doktorasını tamamlamış 2 öğretim görevlisi ve yüksek lisans aşamasında 2 araştırma görevlisi olmak üzere 10 akademik personel bulunmaktadır. Dersler, Fen-Edebiyat Fakültesi dersliklerinde yapılmaktadır. Merkezi kütüphanenin yanı sıra, Bölüm seminer odasında öğrencilerin sıklıkla yararlandıkları kaynak kitaplar bulundurulmaktadır. Bölüm Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programlarına katılmaktadır. Öğrenciler yerleşke alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanmaktadırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN

Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Hürriyet GÖKDAYI

Adres Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Posta Kodu: 33343

Telefon: +90 324 361 00 01 / 4630

E-Posta: nilciblak@mersin.edu.tr