Slide background
Tarih Anabilim Dalı

Tarih Anabilim Dalı

Anabilim Dalımız torba programdır. Alt bilim dallarına ayrılmamıştır. Bu nedenle bilimsel araştırma yöntemlerine ait genel dersler dışında tüm derslerimiz seçmelidir. Öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri alanlar doğrultusun­da ders seçer­ler. Anabilim Dalımızda Yüksek Lisans ve Doktora  Programına başlayan öğrenciler Eskibatı Tarihi (Eski Yunan ve Roma Tarihi), Ortaçağ Avrupa Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Cum­huri­yet Tarihi alanlarında tez çalışması yapma imkanına sahiptir.

Anabilim Dalımız tarihçilikte çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda programını oluşturmuş ve gelişmeler ışığında güncelleştirmeyi de sürdürmektedir. Tarihsel aktörlerin çeşitliliği gerçeğinden ve uzun dönemli bir bakış açısının gerekliliğinden yola çıkarak sosyal bilimlerin tüm disiplinlerine açık bir yaklaşım içinde yerel, ulusal ve evrensel tarihe ilişkin doğru bilgilere ulaşmak görev anlayışının temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede tarihsel aktörler olarak sadece bireyleri ve örneğin büyük adamları görmek yerine, aynı zamanda grup çıkarlarını ve ekolojiyi (mekân, çevre) de hesaba katan bir sosyo-ekonomik tarihçilik vizyonumuzdur. Bilimsel gerçeklerin ışığından içinde yaşadığımız toplumun bilgisine ve yararına sunmak temel önceliğimizdir. Özgüveni gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, analiz ve sentez yapabilen, demokratik tutum ve davranışlar sergileyen, ulusal ve toplumsal duyarlılığa sahip, bir kaynak dilini (Osmanlıca, Latince, Eski Yunanca, Ortaçağ Fransızcası) kullanabilen, ideolojik saplantıları olmayan, yeteneğini ve sınırlarını bilen, yapacağı araştırma ve çalışmalarda yerel, ulusal ve evrensel dengesini kurabilen mezunlar yetiştirmek anabilim dalımızın temel vizyon ve misyonunu oluşturmaktadır. Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının amacı, araştırmacı ya da akademisyen olarak, hayatın farklı dönem ve süreçlerinde alanla ilgili ortaya çıkacak, sorun, ihtiyaç ve eksiklere cevap verebilecek geleceğin tarihçilerini yetiştirmektir.