Slide background
Dersler

Dersler

1. Dönem Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1091001 TAR101 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ I 2 0 2 4
1091002 TAR113 İNSANLIK TARİHİNE GİRİŞ 3 0 3 3
1091003 TAR105 İSLAM TARİHİNE GİRİŞ 2 0 2 3
1091004 TAR109 İLKÇAĞDA ANADOLU VE AKDENİZ I 2 0 2 3
1091005 TAR107 OSMANLICA I 4 0 4 4
1091006 FEL155 FELSEFEYE GİRİŞ 2 0 2 3
1091007 SOS131 TOPLUMBİLİME GİRİŞ 2 0 2 2
1091008 AİL101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 0 2 2
1091009 TD101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2
1091010 YDI101 YABANCI DİL I 4 0 4 4
2. Dönem Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1092001 TAR102 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ II 2 0 2 3
1092002 TAR118 TÜRK TARİHİNE GİRİŞ 2 0 2 3
1092003 TAR114 SELÇUKLULAR VE BEYLİKLER TARİHİ 3 0 3 4
1092004 TAR110 İLKÇAĞDA ANADOLU VE AKDENİZ II 2 0 2 3
1092005 TAR108 OSMANLICA II 4 0 4 6
1092006 PSİ142 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ 2 0 2 3
1092007 AİL102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2 2
1092008 TD102 TÜRK DİLİ II 2 0 2 2
1092009 YDI102 YABANCI DİL II 4 0 4 4
3. Dönem Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1093001 TAR201 OSMANLI TARİHİNE GİRİŞ 3 0 3 5
1093002 TAR225 OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA MERKEZİ DÜZEN 3 0 3 5
1093003 TAR223 OSMANLICA TARİH METİNLERİ I 2 0 2 5
1093004 TAR217 ROMA TARİHİ 2 0 2 5
1093005 TAR215 TÜRK HUKUK TARİHİ 2 0 2 6
1093006 TAR211 TARİH FELSEFESİ 2 0 2 4
4. Dönem Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1094001 TAR222 BİZANS TARİHİ 3 0 3 6
1094002 TAR218 OSMANLI SİYASAL TARİHİ 3 0 3 6
1094003 TAR228 OSMANLICA TARİH METİNLERİ II 2 0 2 5
1094004 TAR210 MİLLİ MÜCADELENİN SOSYAL TARİHİ 2 0 2 3
1094005 TAR212 EKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARI 2 0 2 3
1094006 TAR214 MİTOLOJİ 2 0 2 3
1094007 TAR230 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ 2 0 2 4
5. Dönem Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1095001 TAR301 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ I 2 0 2 4
1095002 TAR319 OSMANLI TARİHLERİ VE TARİHÇİLERİ 2 0 2 4
1095003 TAR305 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 3 0 3 5
1095004 TAR323 YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ 2 0 2 5
1095005 TAR327 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 3 6
5. Dönem Seçmeli Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1095006 TAR311 OSMANLICA TARİH BELGELERİ I 3 0 3 6
1095007 TAR315 KADIN TARİHİ ÇALIŞMALARI 3 0 3 6
1095008 TAR331 AKDENİZDE TÜCCARLAR VE KORSANLAR 3 0 3 6
1095009 TAR339 ORTAÇAĞ FRANSIZCASI I 3 0 3 6
1095010 TAR335 LATİNCE I 3 0 3 6
1095011 TAR337 MAKRO TARİH ÇALIŞMALARI 3 0 3 6
1095012 TAR341 ALMANCA I 3 0 3 6
6. Dönem Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1096001 TAR302 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ II 2 0 2 3
1096002 TAR318 TANZİMAT DÖNEMİ OSMANLI KURUMLARI 2 0 2 3
1096003 TAR306 XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA AZINLIKLAR VE MİLLİYETÇİLİK 3 0 3 5
1096004 TAR308 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ 3 0 3 5
1096005 TAR310 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 2 0 2 4
1096006 TAR320 TÜRK İKTİSAT TARİHİ I 2 0 2 4
6. Dönem Seçmeli Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1096007 TAR322 OSMANLICA TARİH BELGERİ II 3 0 3 6
1096008 TAR326 ÇUKUROVA'NIN SOSYO-EKONOMİK VE SİYASAL TARİHİ 3 0 3 6
1096010 TAR340 ORTAÇAĞ FRANSIZCASI II 3 0 3 6
1096011 TAR334 LATİNCE II 3 0 3 6
1096012 TAR338 TÜRK BASIN TARİHİ 3 0 3 6
1096013 TAR342 ALMANCA II 3 0 3 6
7. Dönem Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1097001 TAR401 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ I 2 0 2 4
1097002 TAR403 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I 2 0 2 4
1097003 TAR405 TÜRK İKTİSAT TARİHİ II 2 0 2 4
1097004 TAR407 OSMANLI TOPLUMSAL YAPISI 2 0 2 4
1097005 TAR409 TARİH ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2 0 2 4
1097006 TAR411 BİTİRME ÇALIŞMASI I 0 2 1 4
7. Dönem Seçmeli Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1097007 TAR413 OSMANLI DİPLOMATİKASI I 3 0 3 6
1097008 TAR417 ÇAĞDAŞ ORTADOĞU TARİHİ 3 0 3 6
1097009 TAR419 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE 3 0 3 6
1097010 TAR421 ORTAÇAĞ FRANSIZCASI III 3 0 3 6
1097011 TAR423 LATİNCE III 3 0 3 6
1097012 TAR437 ALMANCA III 3 0 3 6
8. Dönem Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1098001 TAR402 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ II 2 0 2 3
1098002 TAR404 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II 2 0 2 3
1098003 TAR408 TARİHÇİLİKTE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 2 0 2 4
1098005 TAR424 YEREL TARİH ÇALIŞMALARI VE İÇEL TARİHİ 2 0 2 4
1098006 TAR412 BİTİRME ÇALIŞMASI II 0 2 1 5
1098013 TAR 436 TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DIŞ POLİTİKASI 3 0 3 5
8. Dönem Seçmeli Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1098007 TAR414 OSMANLI DİPLOMATİKASI II 3 0 3 6
1098008 TAR416 OSMANLI'DA GÜNDELİK YAŞAM 3 0 3 6
1098009 TAR432 CUMHURİYET TÜRKİYESİNE GÖÇ 3 0 3 6
1098010 TAR428 ORTAÇAĞ FRANSIZCASI IV 3 0 3 6
1098011 TAR430 LATİNCE IV 3 0 3 6
1098014 TAR 434 ALMANCA IV 3 0 3 6