Slide background
Sosyoloji Anabilim Dalı

Sosyoloji Anabilim Dalı


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017
4. Arslan, D.; çağrıcı, A.; Albayrak, M. From the sociological point of view, Democratic Party and Adnan Menderes in Turkish political life

Sosyolojik açıdan Türk siyasal hayatında Demokrat Parti ve Adnan Menderes. ULUSLARARASI INSAN BILIMLERI DERGISI, 2017, 14, 819-819.
http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v14i1.4473

2016
3. çağlayandereli, M.; Arslan, D.; ünal, R. Adalet Algısı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 2016, 7, 1-31.
http://www.ijoess.com/Anasayfa.Aspx
2. çağlayandereli, M.; Göker, H. Anadolu dövme sanatı; Tunceli ili örneği. JOURNAL OF HUMAN SCIENCES, 2016, 13, 2545-2562.
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3827
1. Arslan, D. Adana’nın demografik yapısının sosyolojik tahlili. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES, 2016, 13, 3768-3793.
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4047