Slide background
Sosyoloji Anabilim Dalı

Sosyoloji Anabilim Dalı


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017
4. Arslan, D.; çağrıcı, A.; Albayrak, M. From the sociological point of view, Democratic Party and Adnan Menderes in Turkish political life

Sosyolojik açıdan Türk siyasal hayatında Demokrat Parti ve Adnan Menderes. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 14, 819-819.
http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v14i1.4473

2016
3. çağlayandereli, M.; Arslan, D.; ünal, R. Adalet Algısı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2016, 7, 1-31.
http://www.ijoess.com/Anasayfa.Aspx
2. çağlayandereli, M.; Göker, H. Anadolu dövme sanatı; Tunceli ili örneği. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 2545-2562.
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3827
1. Arslan, D. Adana’nın demografik yapısının sosyolojik tahlili. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 3768-3793.
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4047