Slide background
Psikoloji

LİSANS PROGRAMI

Psikoloji

Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1992 yılında kurulan Psikoloji Bölümü, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak faaliyete başlamıştır. Başlangıçta 20 olan öğrenci kontenjanı, 2015-2016 öğretim yılı itibarıyla 82'ye yükselmiştir. Programın başlangıçta eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren karma eğitime geçilmiş, zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin kredi saatlerinin asgari yüzde otuzluk (%30) kısmı İngilizce olarak verilmeye başlanmıştır. Bu tarihten itibaren programımıza ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarı göstermişlerdir. Öğrencinin başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirme sağlanmaktadır. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekmektedir.


      Bölümümüzün lisans programı, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki ana grup dersi içermektedir. Ders programları oluşturulurken yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin psikoloji programları dikkate alınmıştır. Dördüncü sınıfta zorunlu derslerin sayısı azaltılmış ve öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik olarak tercih yapabilecekleri seçmeli dersler konulmuştur. Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için, gerekli olan yeter sayıdaki kredili derslerde başarılı olabilmelerinin yanında, "bitirme çalışması" hazırlamaları gerekmektedir. Bu uygulamanın temel amacı, öğrencilerimizin, kendilerinin yürütebileceği bir araştırmayı tamamlayıp bilimsel bir rapor şeklinde sunma becerisini kazanarak mezun olmalarını sağlamaktır. 

 

Bölümümüzde 21 öğrenci Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na, 6 öğrenci Psikoloji Doktora Programı'na devam etmektedir. 1 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 8 Araştırma Görevlisi bulunan bölümümüzde öğretim elemanları Sosyal Psikoloj (1 Prof.; 1 Doç; 4 Arş. Gör.), Gelişim Psikolojisi (2 Arş. Gör.), Klinik Psikoloji (1 Doç.; 2 Arş. Gör.), Endüstri Psikolojisi (1 Yrd. Doç), ve Uygulamalı Psikoloji (1 Yrd. Doç.) alt alanlarında çalışmaktadır. 

        Bölümümüzde kullanılmak  üzere süpervizör eşliğinde görüşme yapılabilecek 1 klinik görüşme odası, 1 seminer odası, 1 laboratuvar bulunmaktadır. Lisans öğrencilerine eğitimler bölümümüze tahsis edilen tam zamanlı 1, yarı zamanlı 5 derslikte verilmektedir. Dersliklerin tamamında klima, projeksiyon cihazı ve ses sistemi mevcuttur.  

 

Öğretim elemanlarımız, bölüm dersleri ve araştırmaları dışında, üniversitemiz bünyesindeki fakültelerin çeşitli bölümlerine yüksek lisans programlarına verdikleri derslerle de katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca üniversite ile bölge kurum ve kuruluşlarının bütünleşmesi gayesi ile değişik kurum ve kuruluşlardan gelen seminer, danışmanlık vs gibi psikolojik destek taleplerinin de karşılanmasına çalışılmakta ve üretilen psikolojik bilginin toplum için kullanılabilir duruma getirilmesi amacıyla halka yönelik seminerler de düzenlenmektedir.

        Lisans programından mezun olan öğrencilerimize "Psikoloji Lisans Programı" diploması verilmektedir. 

     Mezunlar, bu diploma ile, ilgili sınavlarda (KPSS, ALES, YDS gibi) başarılı olmak suretiyle, kamuda Aile ve Sosyal Politiklar Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde (Göç İdaresi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü gibi); Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve Türkiye Kamu Sağlığı bünyesinde; Adalet Bakanlığı'na bağlı adliye, mahkeme, ceza ve tevkif evleri ve buna benzer kurumlarda; İç İşleri Bakanlığı'na bağlı olarak İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri'nde; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hastane ve Rehberlik ve Danışma Merkezi birimlerinde "psikolog" olarak istihdam edilmektedirler. Lisans öğrenimi sırasında ya da sonrasında "Formasyon" eğitimi alan mezunlar ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında Rehberlik ve Danışmanlık Öğretmenliği ile Psikoloji Öğretmenliği yapabilmektedirler. Ayrıca, kurumların kıstaslarını yerine getirmek şartıyla, lisans sonrasında ya da lisansüstü eğitimi sırasında üniversitelerde "Araştırma Görevlisi" kadrosunda; yüksek lisans mezuniyeti sonrasında "Öğretim Görevlisi" kadrosunda çalışabilmektedirler.

      Özel sektörde ise; medya kuruluşlarında metin yazarı, pazarlama uzmanı ve bunun gibi pozisyonlarda, özel ana okulları ve kreşlerde sorumlu müdür; özel eğitim merkezleri, huzur evleri, bakım merkezleri gibi kurumlarda psikolog ünvanıyla, psikoloji biliminden öğrenilenleri uygulayarak iş bulunabilmektedir.