Slide background
Dersler

Dersler

Dersler
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
020002 FBE 502 FEN BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 2 2 3 6
020002 FBE 502 FEN BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 2 2 3 6
020003 FBE 503 FEN BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 2 2 3 6
020003 FBE 503 FEN BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 2 2 3 6
020010 FBE 506 BİLİMSEL ETİK 2 0 0 2
020010 FBE 506 BİLİMSEL ETİK 2 0 0 2
020011 FBE 507 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 0 2
020011 FBE 507 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 0 2
020020 FBE 504 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3 0 0 3
020020 FBE 504 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3 0 0 3
020021 FBE 505 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3 2 0 4
020021 FBE 505 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3 2 0 4
020051 SEM YL SEMİNER ( YL ) 0 0 0
020051 SEM YL SEMİNER ( YL ) 0 0 0
020072 SEM DR SEMİNER ( DR ) 0 0 0
020072 SEM DR SEMİNER ( DR ) 0 0 0
02150021 MAT 510 CEBİR I 3 0 3 6
02150022 MAT 511 CEBİR II 3 0 3 6
02150023 MAT 512 CİSİM KURAMI 3 0 3 6
02150023 MAT 512 CİSİM KURAMI 3 0 3 6
02150024 MAT 513 CEBİRSEL SAYILAR 3 0 3 6
02150024 MAT 513 CEBİRSEL SAYILAR 3 0 3 6
02150025 MAT 516 DEĞİŞMELİ CEBİR I 3 0 3 6
02150026 MAT 517 DEĞİŞMELİ CEBİR II 3 0 3 6
02150029 MAT 520 HALKA TEORİSİ HALKA TEORİSİNDEKİ GELİŞMELER 3 0 3 6
02150029 MAT 520 HALKA TEORİSİ HALKA TEORİSİNDEKİ GELİŞMELER 3 0 3 6
02150030 MAT 522 GERÇEL ANALİZ I 3 0 3 6
02150031 MAT 523 GERÇEL ANALİZ II 3 0 3 6
02150031 MAT 523 GERÇEL ANALİZ II 3 0 3 6
02150032 MAT 524 KARMAŞIK ANALİZ 3 0 3 6
02150033 MAT 526 FONKSİYONEL ANALİZ I 3 0 3 6
02150034 MAT 527 FONKİSYONEL ANALİZ II 3 0 3 6
02150034 MAT 527 FONKİSYONEL ANALİZ II 3 0 3 6
02150035 MAT 529 FOURİER ANALİZİ 3 0 3 6
02150035 MAT 529 FOURİER ANALİZİ 3 0 3 6
02150036 MAT 530 HARMONİK ANALİZ I 3 0 3 6
02150037 MAT 531 HARMONİK ANALİZ II 3 0 3 6
02150038 MAT 532 HİLBERT UZAYLARINDA YAKLAŞIM 3 0 3 6
02150038 MAT 532 HİLBERT UZAYLARINDA YAKLAŞIM 3 0 3 6
02150039 MAT 533 YAKLAŞIM TEORİSİ I 3 0 3 6
02150040 MAT 534 YAKLAŞIM TEORİSİ II 3 0 3 6
02150041 MAT 536 CAUCHY İNTEGRAL TEORİSİ 3 0 3 6
02150042 MAT 537 TOPLANABİLME TEORİSİNE GİRİŞ 3 0 3 6
02150042 MAT 537 TOPLANABİLME TEORİSİNE GİRİŞ 3 0 3 6
02150043 MAT 538 IRAKSAK SERİLER 3 0 3 6
02150044 MAT 539 LİNEER OPERATÖR TEORİYE GİRİŞ 3 0 3 6
02150046 MAT 545 ÖLÇÜM VE İNTEGRAL KURAMI I 3 0 3 6
02150047 MAT 546 ÖLÇÜM VE İNTEGRAL KURAMI II 3 0 3 6
02150047 MAT 546 ÖLÇÜM VE İNTEGRAL KURAMI II 3 0 3 6
02150048 MAT 547 KONVEKS ANALİZ I 3 0 3 6
02150049 MAT 548 KONVEKS ANALİZ II 3 0 3 6
02150053 MAT 553 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR I 3 0 3 6
02150054 MAT 554 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR II 3 0 3 6
02150054 MAT 554 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR II 3 0 3 6
02150055 MAT 555 TOPOLOJİ I 3 0 3 6
02150056 MAT 556 TOPOLOJİ II 3 0 3 6
02150056 MAT 556 TOPOLOJİ II 3 0 3 6
02150061 MAT 572 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 3 6
02150061 MAT 572 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 3 6
02150062 MAT 573 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 3 6
02150063 MAT 574 SAYISAL DİFERENSİYEL DENKLEM ÇÖZÜMLERİ I 3 0 3 6
02150064 MAT 575 SAYISAL DİFERENSİYEL DENKLEM ÇÖZÜMLERİ II 3 0 3 6
02150065 MAT 576 DİFERENSİYEL OPERATÖRLER I 3 0 3 6
02150066 MAT 577 DİFERENSİYEL OPERATÖRLER II 3 0 3 6
02150066 MAT 577 DİFERENSİYEL OPERATÖRLER II 3 0 3 6
02150068 MAT 579 VARYASYONEL YÖNTEMLER I 3 0 3 6
02150069 MAT 580 VARYASYONEL DENKLEMLER II 3 0 3 6
02150074 MAT 590 DİFERANSİYEL GEOMETRİDE SEÇME KONULAR I 3 0 3 6
02150075 MAT 591 DİFERANSİYEL GEOMETRİDE SEÇME KONULAR II 3 0 3 6
02150075 MAT 591 DİFERANSİYEL GEOMETRİDE SEÇME KONULAR II 3 0 3 6
02150076 MAT 592 DİFERANSİYEL DENKLEMLERDE SEÇME KONULAR I 3 0 3 6
02150077 MAT 593 DİFERANSİYEL DENKLEMLERDE SEÇME KONULAR II 3 0 3 6
02150077 MAT 593 DİFERANSİYEL DENKLEMLERDE SEÇME KONULAR II 3 0 3 6
02150078 MAT 594 FONKSİYONEL ANALİZDE SEÇME KONULAR I 3 0 3 6
02150079 MAT 595 FONKSİYONEL ANALİZDE SEÇME KONULAR II 3 0 3 6
02150080 MAT 596 KOMPLEKS ANALİZDE SEÇME KONULAR I 3 0 3 6
02150081 MAT 597 KOMPLEKS ANALİZDE SEÇME KONULAR II 3 0 3 6
02150082 MAT 598 TOPOLOJİDE SEÇME KONULAR I 3 0 3 6
02150083 MAT 599 TOPOLOJİDE SEÇME KONULAR II 3 0 3 6
02150083 MAT 599 TOPOLOJİDE SEÇME KONULAR II 3 0 3 6
02150100 MAT 651 KOMPLEKS DÜZLEMDE YAKLAŞIM YÖNTEMLERİ 4 0 4 6
02150107 MAT 658 UYGULAMALI MATEMATİK I 3 0 3 6
02150108 MAT 659 UYGULAMALI MATEMATİK II 3 0 3 6
02150108 MAT 659 UYGULAMALI MATEMATİK II 3 0 3 6
02150109 MAT 660 SOYUT KONVEKSLİK I 3 0 3 6
02150110 MAT 661 SOYUT KONVEKSLİK II 3 0 3 6
02150111 MAT 662 P - ADİK ANALİZ I 3 0 3 6
02150112 MAT 663 P - ADİK ANALİZ II 3 0 3 6
02150112 MAT 663 P - ADİK ANALİZ II 3 0 3 6
02150113 MAT 664 DİZİ UZAYLARI VE TOPLANABİLME I 3 0 3 6
02150114 MAT 665 DİZİ UZAYLARI VE TOPLANABİLME II 3 0 3 6
02150114 MAT 665 DİZİ UZAYLARI VE TOPLANABİLME II 3 0 3 6
02150115 MAT 666 GRUP TEORİSİ 3 0 3 6
02150116 MAT 667 MODÜL TEORİSİ 3 0 3 6
02150117 MAT 668 SIRALI CEBİRSEL YAPILAR 3 0 3 6
02150118 MAT 669 FUZZY KÜME TEORİSİ 3 0 3 6
02150119 MAT 670 FUZZY CEBİR TEORİ 3 0 3 6
02150119 MAT 670 FUZZY CEBİR TEORİ 3 0 3 6
02150120 MAT 671 FUZZY MANTIK 3 0 3 6
02150120 MAT 671 FUZZY MANTIK 3 0 3 6
02150121 MAT 672 SEZGİSEL FUZZY KÜME TEORİ 3 0 3 6
02150122 MAT 673 OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ I 3 0 3 6
02150123 MAT 674 OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ II 3 0 3 6
02150124 MAT 675 YAKLAŞIM TEORİSİNİN METOTLARI I 3 0 3 6
02150124 MAT 675 YAKLAŞIM TEORİSİNİN METOTLARI I 3 0 3 6
02150125 MAT 676 YAKLAŞIM TEORİSİNİN METOTLARI II 3 0 3 6
02150126 MAT 677 YARI - RİEMANN GEOMETRİ I 3 0 3 6
02150127 MAT 678 YARI - RİEMANN GEOMETRİ II 3 0 3 6
02150128 MAT 679 POZİTİF OPERATÖRLER VE YAKLAŞIM KURAMI 3 0 3 6
02150128 MAT 679 POZİTİF OPERATÖRLER VE YAKLAŞIM KURAMI 3 0 3 6
02150129 MAT 680 REGÜLER MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ I 3 0 3 6
02150130 MAT 681 REGÜLER MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ II 3 0 3 6
02150131 MAT 682 İLERİ KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 3 6
02150131 MAT 682 İLERİ KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 3 6
02150133 MAT 683 ANALİTİK SAYILAR TEORİSİ 3 0 3
02150134 MAT 684 OLASILIK TEORİSİ 3 0 3
02150135 MAT 685 OLASILIKLI SAYILAR TEORİSİ I 3 0 3
02150136 MAT 686 OLASILIKLI SAYILAR TEORİSİ II 3 0 3
02150137 MAT 687 LATEX PROGRAMI VE UYGULAMALARI 3 0 3
02150137 MAT 687 LATEX PROGRAMI VE UYGULAMALARI 3 0 3
02150138 MAT 688 DOĞA OLAYLARINDA MATEMATİKSEL KAVRAMLARIN YANSIMASI VE MATEMATİKSEL MODELLEMEYE GİRİŞ 3 0 3
02150138 MAT 688 DOĞA OLAYLARINDA MATEMATİKSEL KAVRAMLARIN YANSIMASI VE MATEMATİKSEL MODELLEMEYE GİRİŞ 3 0 3
02150139 MAT 689 MATRİS DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 3
02150140 MAT 690 ORTOGONAL MATRİS POLİNMLAR 3 0 3
02150140 MAT 690 ORTOGONAL MATRİS POLİNMLAR 3 0 3
Seçmeli Dersler
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
02150001 MAT 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 0
02150001 MAT 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 0
02150002 MAT 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 0
02150002 MAT 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 0