Slide background
Matematik Anabilim Dalı

Matematik Anabilim Dalı

Matematik Yüksek Lisans Programı

Matematik Anabilim Dalı 1994–1995 eğitim-öğretim yılında Yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Matematik alanında Yüksek Lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Şartları : Yüksek Lisans programına başvurmak isteyen adayların: 1) İlgili alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları, 3) Anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olmaları gerekir.

Mersin Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları:

1.Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 70 puan) olmak,

2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak

Program Profili: Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalının amacı; teorik matematik bilgisine ve teorik bilgisini uygulamaya koyma becerine sahip olan, sorunların çözümünde matematiksel yöntemleri temel alan, bağımsız proje tasarlayıp yürütebilme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri : Matematik yüksek lisans mezunları yüksek öğretim kurumlarında öğretim görevlisi, kamu ve özel kuruluşlarda bilgisayar programcısı olarak, uygulamalı matematik alnında yetişenler DİE, MTE, TEK, DSİ gibi kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca bilgi işlem, istatistik, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu program mezunları, Eğitim Sertifikası aldıktan sonra KPSS’den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından Matematik öğretmeni olarak da atanmaktadır. Ayrıca dershanelerde ve etüt merkezlerinde Matematik öğretmeni olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Mersin Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Fiziki Mekân Durumu: Dersler Fen Edebiyat Fakültesi dersliklerinde yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kullanabileceği bir bilgisayar odası, bir çalışma odası, arşiv odası ve seminer odası mevcuttur.

Matematik Anabilim Dalında Cebir ve Sayılar Teorisi,  Diferansiyel Operatörlerin Spektral Analizi, Dizi Uzayları, Ekstremal Polinomlar, Fourier Serileri, Toplanabilme Teorisi, Uygulamalı Matematik, Yaklaşım Teorisi alanlarında araştırma yapan 12 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Öğrenciler Kampus alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanmaktadırlar.

Matematik Doktora Programı

Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı Doktora Programı 2004–2005 yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Matematik alanında Doktora diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Şartları : Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayın; 1- Lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olması, 2- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olması, 3- Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen başarı puanına sahip olması, 4- Anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olması gerekir. Lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayın; 1- Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 85.00 veya eşdeğeri olması, 2- ALES’in ilgili alanından en az 90 puan almış olması, 3- Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden “Üniversitelerarası Kurul” tarafından belirlenen başarı puanına sahip olması, 4- Anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olması gerekir.

Mersin Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başlayan öğrenciler için; 1. Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer ana bilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (120 AKTS) ders ve en az 1 seminer dersini alıp, başarılı (100 üzerinden en az 80 puan) olmak, 2. Doktora yeterlik sınavından başarılı olmak, 3. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (120 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak. Doktora programına lisans derecesi ile başlayan öğrenciler için; 1- Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer ana bilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 42 kredilik (150 AKTS) ders ve en az 1 seminer dersini alıp, başarılı (100 üzerinden en az 80 puan) olmak, 2- Doktora yeterlik sınavından başarılı olmak, 3- Konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi (150 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili: Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı Doktora Programının amacı ; teorik matematik bilgisine ve teorik bilgisini uygulamaya koyma becerine sahip olan, sorunların çözümünde matematiksel yöntemleri temel alan, bağımsız proje tasarlayıp yürütebilme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri : Matematik doktora programı mezunları yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev yapabilirler. Bunların dışında kamu ve özel kurumların AR-GE birimlerinde istihdam olanakları mevcuttur.

Üst Derece Programlarına Geçiş : Doktora eğitimini başarı ile tamamlayanlar, ilgili üniversitenin ‘’Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’’ni sağlamak koşuluyla öğretim üyesi olarak atanmak suretiyle akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca doktora sonrası programlara (post-doc) başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Mersin Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Fiziki Mekân Durumu: Dersler Fen Edebiyat Fakültesi dersliklerinde yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kullanabileceği bir bilgisayar odası, bir çalışma odası, arşiv odası ve seminer odası mevcuttur.

Matematik Anabilim Dalında Cebir ve Sayılar Teorisi,  Diferansiyel Operatörlerin Spektral Analizi, Dizi Uzayları, Ekstremal Polinomlar, Fourier Serileri, Toplanabilme Teorisi, Uygulamalı Matematik, Yaklaşım Teorisi alanlarında araştırma yapan 12 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Öğrenciler Kampus alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanmaktadırlar.

İletişim:

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hanlar REŞİDOĞLU

Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü: Doç.Dr. Hamza MENKEN