Slide background
Dersler

Dersler

1. Dönem Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1071001 MAT123 ANALİTİK GEOMETRİ I 2 2 3 5
1071002 MAT131 ANALİZ I 4 2 5 7
1071003 MAT151 SOYUT MATEMATİK I 3 0 3 4
1071004 MAT141 LİNEER CEBİR I 3 2 4 6
1071005 YD101 İNGİLİZCE I 4 0 4 4
1071006 AİL101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 2
1071007 TD101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2
2. Dönem Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1072001 MAT124 ANALİTİK GEOMETRİ II 2 2 3 5
1072002 MAT132 ANALİZ II 4 2 5 7
1072003 MAT152 SOYUT MATEMATİK II 3 0 3 4
1072004 MAT142 LİNEER CEBİR II 3 2 4 6
1072005 YD102 İNGİLİZCE II 4 0 4 4
1072006 TD102 TÜRK DİLİ II 2 0 2 2
1072007 AİL102 ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI TARIHİ II 2 0 2 2
3. Dönem Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1073001 FİZ201 FİZİK I 4 0 4 5
1073002 MAT237 ANALİZ III 4 2 5 8
1073003 MAT235 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER I 3 2 4 7
1073004 MAT241 TOPOLOJİYE GİRİŞ 3 0 3 6
1073005 MAT273 BİLGİSAYARA GİRİŞ 2 2 3 4
4. Dönem Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1074001 FİZ202 FİZİK II 4 0 4 5
1074002 MAT238 ANALİZ IV 4 2 5 8
1074003 MAT236 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER II 3 2 4 7
1074004 MAT242 DİFERANSİYEL GEOMETRİ 3 2 4 6
1074005 MAT274 PROGRAMLAMA 2 2 3 4
5. Dönem Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1075001 MAT303 CEBİR I 3 2 4 7
1075002 MAT305 REEL ANALİZ I 3 0 3 5
1075003 MAT351 KOMPLEKS ANALİZ I 3 2 4 8
1075004 MAT339 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER I 2 2 3 5
5. Dönem Seçmeli Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1075005 MAT373 PROGRAMLAMA II 3 0 3 5
1075006 MAT381 OLASILIK I 3 0 3 5
1075007 MAT391 EKONOMİ I 3 0 3 5
1075008 MAT325 SAYILAR KURAMI I 3 0 3 5
1075009 MAT367 DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ I 3 0 3 5
1075010 MAT371 DOĞRUSAL PROĞRAMLAMA I 3 0 3 5
1075011 MAT383 FOURİER ANALİZ I 3 0 3 5
1075012 MAT315 LİNEER CEBİRDEN SEÇME KONULAR I 3 0 3 5
1075013 MAT369 DİFERANSİYEL DENKLEMLERDEN SEÇME KONULAR I 3 0 3 5
1075014 MAT353 ANALİZDEN SEÇME KONULAR I 3 0 3 5
1075015 MAT375 GEOMETRİDEN SEÇME KONULAR I 3 0 3 5
1075016 MAT347 TOPOLOJİK VEKTÖR UZAYLARI I 3 0 3 5
6. Dönem Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1076001 MAT304 CEBİR II 3 2 4 7
1076002 MAT306 REEL ANALİZ II 3 0 3 5
1076003 MAT352 KOMPLEKS ANALİZ II 3 2 4 8
1076004 MAT342 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER II 2 2 3 5
6. Dönem Seçmeli Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1076005 MAT374 PROĞRAMLAMA III 3 0 3 5
1076006 MAT382 OLASILIK II 3 0 3 5
1076007 MAT338 BAZI ÖZEL FONKSİYONLAR 3 0 3 5
1076008 MAT326 SAYILAR KURAMI II 3 0 3 5
1076009 MAT368 DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ II 3 0 3 5
1076010 MAT372 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA II 3 0 3 5
1076011 MAT384 FOURİER ANALİZ II 3 0 3 5
1076012 MAT316 LİNEER CEBİRDEN SEÇME KONULAR II 3 0 3 5
1076013 MAT370 DİFERANSİYEL DENKLEMLERDEN SEÇME KONULAR II 3 0 3 5
1076014 MAT392 EKONOMİ II 3 0 3 5
1076015 MAT376 GEOMETRİDEN SEÇME KONULAR II 3 0 3 5
1076016 MAT348 TOPOLOJİK VEKTÖR UZAYLARI II 3 0 3 5
1076017 MAT354 ANALİZDEN SEÇME KONULAR II 3 0 3 5
1076018 MAT302 MATEMATİK TARİHİ 3 0 3 5
1076019 MAT318 GRUP TEORİSİ 3 0 3 5
1076020 MAT344 GENEL TOPOLOJİ 3 0 3 5
7. Dönem Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1077001 MAT405 FONKSİYONEL ANALİZ I 3 0 3 7
1077002 MAT407 NÜMERİK ANALİZ 2 2 3 7
7. Dönem Seçmeli Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1077003 MAT411 CEBİRDEN SEÇME KONULAR 4 0 4 8
1077004 MAT483 ELİPTİK FONKSİYONLAR 4 0 4 8
1077006 MAT473 PROGRAMLAMA IV 4 0 4 8
1077007 MAT439 ÖLÇÜ TEORİSİ VE İNTEGRASYON I 4 0 4 8
1077008 MAT413 İDEAL TEORİ I 4 0 4 8
1077009 MAT415 SOYUT CEBİR I 4 0 4 8
1077010 MAT417 HAKA VE MODÜLLER 4 0 4 8
1077011 MAT419 CİSİM GENİŞLEMELERİ 4 0 4 8
1077012 MAT421 GEOMETRİDEN SEÇME KONULAR I 4 0 4 8
1077013 MAT423 DİFERANSİYEL MANİFOLDLARA GİRİŞ 4 0 4 8
1077014 MAT437 KÜME TEORİSİ 4 0 4 8
1077015 MAT441 TOPOLOJİDEN SEÇME KONULAR I 4 0 4 8
1077016 MAT443 FUZZY KÜMELERİ 4 0 4 8
1077017 MAT451 MATEMATİKSEL LOJİK SEÇME KONULARI I 4 0 4 8
1077018 MAT465 UYGULAMALI MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR I 4 0 4 8
1077019 MAT475 PROGRAMLAMADA SEÇME KONULAR I 4 0 4 8
1077020 MAT481 ANALİZDEN SEÇME KONULAR I 4 0 4 8
1077021 MAT491 OPERATÖR TEORİYE GİRİŞ 4 0 4 8
1077022 MAT495 MATEMATİK METODLARI I 4 0 4 8
1077023 MAT467 MATEMATİKSEL FİZİK DENKLEMLERİ I 4 0 4 8
1077024 MAT453 TOPLANABİLME TEORİSİ I 4 0 4 8
8. Dönem Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1078001 MAT406 FONKSİYONEL ANALİZ II 3 0 3 7
1078002 MAT408 OLASILIK VE İSTATİSTİK 2 2 3 7
8. Dönem Seçmeli Dersleri
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
1078004 MAT416 SOYUT CEBİR 4 0 4 8
1078005 MAT410 GALOİS TEORİ 4 0 4 8
1078006 MAT412 CEBİRDEN SEÇME KONULAR II 4 0 4 8
1078007 MAT430 LEBESGUE İNTEGRALİ 4 0 4 8
1078008 MAT482 ANALİZDEN SEÇME KONULAR II 4 0 4 8
1078009 MAT464 MODULAR GRUPLAR 4 0 4 8
1078010 MAT436 FOURİER ANALİZ 4 0 4 8
1078012 MAT442 TOPOLOJİDEN SEÇME KONULAR II 4 0 4 8
1078013 MAT444 CEBİRSEL TOPOLOJİYE GİRİŞ 4 0 4 8
1078014 MAT452 MATEMATİKSEL LOJİK SEÇME KONULARI II 4 0 4 8
1078015 MAT466 UYGULAMALI MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR II 4 0 4 8
1078016 MAT476 PROGRAMLAMADA SEÇME KONULAR II 4 0 4 8
1078017 MAT474 PROGRAMLAMA V 4 0 4 8
1078018 MAT492 IRAKSAK VERİLERE GİRİŞ 4 0 4 8
1078019 MAT494 TOPOLOJİK VEKTÖR UZAYLARI 4 0 4 8
1078020 MAT496 MATEMATİK METODLARI II 4 0 4 8
1078021 MAT440 ÖLÇÜ TEORİSİ VE İNTEGRASYON II 4 0 4 8
1078022 MAT468 MATEMATİKSEL FİZİK DENKLEMLERİ II 4 0 4 8
1078023 MAT480 İNTERPOLASYON VE YAKLAŞIM KURAMI 4 0 4 8
1078024 MAT454 TOPLANABİLME TEORİSİ II 4 0 4 8
1078025 MAT422 GEOMETRİDEN SEÇME KONULAR II 4 0 4 8