Slide background
Matematik ( 2. Öğretim )

Matematik ( 2. Öğretim )

Tarihçe

Mersin Üniversitesi Matematik Bölümü 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Matematik bölümünün öncelikli amacı temel matematik bilgisine ve bağımsız düşünme yeteneğine sahip, problemleri tahmin edebilen ve bunlara çözümler üretebilen ve farklı bakış açılarından problemlere yaklaşabilen ve matematiğin çeşitli alanlarında çalışmalar yapabilen bilim adamlarının yetiştirilmesini sağlamaktır.

Bölümümüz 1993 yılından itibaren birinci öğretim ve 2010 yılından itibaren de ikinci öğretim programlarına öğrenci almaktadır. Bölümümüzde, Cebir ve Sayılar Teorisi, Analiz, Topoloji, Geometri, Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz, Diferansiyel Denklemler ve Uygulamalı Matematik alanlarında çeşitli dersler verilmektedir. Bölüm öğrencilerine bilgisayar kullanımı öğretilmekte ve programlama dersleri verilmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nü tamamlayan öğrenciler “Matematikçi” ünvanı ile mezun olurlar. Matematik bölümü mezunları hem kamuda, hem de özel sektörde geniş çalışma olanaklarına sahip olurlar.

Amacı: Matematik bölümü lisans eğitiminin amacı temel matematik bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmek, hedefleri lisansüstü çalışmalar yapmak olan öğrencileri ise bu yönde hazırlamaktır. 

Vizyon: Güçlü bir matematiksel altyapı ile donanmış, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek, matematiksel düşünceyi benimsemiş ve almış olduğu eğitimle gerek ülkemiz bilim hayatında, gerekse toplum ve iş yaşamında saygın yerler edinebilecek, matematiksel olarak kendine güvenen, sorgulayan, yeniliklere açık, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek; akademik kadrosuyla da disiplinler arası çalışma yeteneğine sahip, üretken, seçkin, ve sürekli gelişime ve değişime açık biçimde matematiğe, teknolojik gelişmelere ve topluma ışık tutmaktır.

Misyon: Matematik bölümünün misyonu, çağın gereksinimlerine uygun olarak lisans eğitimi programını sürekli yenileyerek, zorunlu derslerle temel matematiği ve matematiksel düşünceyi özümsetmeyi amaçlamak, geniş bir yelpazeye sahip seçmeli derslerle de öğrencilerinin kariyer hedefleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine imkan sunmaktır. Ayrıca bölümümüz, Erasmus programıyla yurt dışındaki, Farabi programıyla da yurt içinde anlaşmalı olan üniversiteler ile olan işbirliği çalışmaları yardımıyla öğrencilerine geniş bir bilgi paylaşımı olanağı sağlamaktadır. Matematiksel gelişimlerinin yanı sıra matematik bölümü öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve matematiksel kültürlerini geliştirmeleri açısından, öğrencilere yönelik çeşitli seminer, konferans ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Ayrıca, bölüm içinde yapılan akademik seminerler, düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyumlara öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrencilerin akademik personel ile iletişimini artırmak ve böylece öğrenciler ile akademik personelin ortak çalışmalar yapması için uygun zemin hazırlanması hedeflenmektedir.

Program Dili: Türkçe

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hanlar REŞİDOĞLU

ERASMUS ve FARABİ Koordinatörü: Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKASLAN

AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Hamza MENKEN