Slide background
Matematik

Matematik

Genel Görünüm

Tarihçe

    Mersin Üniversitesi Matematik Bölümü 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Matematik bölümünün öncelikli amacı temel matematik bilgisine ve bağımsız düşünme yeteneğine sahip, problemleri tahmin edebilen ve bunlara çözümler üretebilen ve farklı bakış açılarından problemlere yaklaşabilen ve matematiğin çeşitli alanlarında çalışmalar yapabilen bilim adamlarının yetiştirilmesini sağlamaktır.

    Bölümümüz 1993 yılından itibaren birinci öğretim ve 2010 yılından itibaren de ikinci öğretim programlarına öğrenci almaktadır. Bölümümüzde, Analiz, Topoloji, Geometri, Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz, Diferansiyel Denklemler ve Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi alanlarında çeşitli dersler verilmektedir. Bölüm öğrencilerine bilgisayar kullanımı öğretilmekte ve programlama dersleri verilmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nü tamamlayan öğrenciler “Matematikçi” ünvanı ile mezun olurlar. Matematik bölümü mezunları hem kamuda, hem de özel sektörde geniş çalışma olanaklarına sahip olurlar.

Amacı: Matematik bölümü lisans eğitiminin amacı temel matematik bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmek, hedefleri lisansüstü çalışmalar yapmak olan öğrencileri ise bu yönde hazırlamaktır. 

Vizyon: Güçlü bir matematiksel altyapı ile donanmış, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek, matematiksel düşünceyi benimsemiş ve almış olduğu eğitimle gerek ülkemiz bilim hayatında, gerekse toplum ve iş yaşamında saygın yerler edinebilecek, matematiksel olarak kendine güvenen, sorgulayan, yeniliklere açık, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek; akademik kadrosuyla da disiplinler arası çalışma yeteneğine sahip, üretken, seçkin, ve sürekli gelişime ve değişime açık biçimde matematiğe, teknolojik gelişmelere ve topluma ışık tutmaktır.

Misyon: Matematik bölümünün misyonu, çağın gereksinimlerine uygun olarak lisans eğitimi programını sürekli yenileyerek, zorunlu derslerle temel matematiği ve matematiksel düşünceyi özümsetmeyi amaçlamak, geniş bir yelpazeye sahip seçmeli derslerle de öğrencilerinin kariyer hedefleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine imkan sunmaktır. Ayrıca bölümümüz, Erasmus programıyla yurt dışındaki, Farabi programıyla da yurt içinde anlaşmalı olan üniversiteler ile olan işbirliği çalışmaları yardımıyla öğrencilerine geniş bir bilgi paylaşımı olanağı sağlamaktadır. Matematiksel gelişimlerinin yanı sıra matematik bölümü öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve matematiksel kültürlerini geliştirmeleri açısından, öğrencilere yönelik çeşitli seminer, konferans ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Ayrıca, bölüm içinde yapılan akademik seminerler, düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyumlara öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrencilerin akademik personel ile iletişimini artırmak ve böylece öğrenciler ile akademik personelin ortak çalışmalar yapması için uygun zemin hazırlanması hedeflenmektedir.

Program Dili: Türkçe

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İlhan DAĞADUR

AKTS ve Bologna Koordinatörü: Prof. Dr. Hamza MENKEN

MEVLANA Koordinatörü: Doç. Dr. Tuncay TUNÇ

ERASMUS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Şemsi EKEN MERİÇ

FARABİ Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Sertaç GÖKTAŞ


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018
14. şimşek, E.; Tunç, T. On approximation properties of some class positive linear operators in q-analysis. JOURNAL OF MATH. INEQ., 2018, 12, 559-571.
http://dx.doi.org/10.7153/jmi-2018-12-42
2017
13. Gulsen, T.; Yilmaz, E.; Göktaş, S. Conformable fractional Dirac system on time scales. JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS, 2017, 2017, 1-10.
http://dx.doi.org/10.1186/s13660-017-1434-8
12. Altınok, M.; Dovgoshey, O.; Kucukaslan, M. UNIONS AND IDEALS OF LOCALLY STRONGLY POROUS SETS. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, 2017, 6, 1-32.
10.3906/mat-1604-44
11. Göktaş, S.; Kerimov, N.; Maris, E. On the Uniform Convergence of Spectral Expansions for a Spectral Problem with a Boundary Condition Rationally Depending on the Eigenparameter. JOURNAL OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY, 2017, 54, 1175-1187.
10. Abdullayev, F.; Abdullayev, G. On the Sharp Inequalities for Orthonormal Polynomials Along a Contour. COMPLEX ANALYSIS OPER.THEORY, 2017, 11, 1569-1586.
10.1007/s11785-017-0640-1
9. özkartepe, P.; Abdullayev, F. Interference of the Weight and Boundary Contour for Algebraic Polynomials in Weighted Lebesgue Spaces. I. UKR.MATH.J., 2017, 68, 1574-1590.
http://dx.doi.org/10.1007/s11253-017-1313-y
8. poyraz, N.; Yaşar, E. Lightlike Hypersurfaces of a Golden Semi-Riemannian Manifold. MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS, 2017, 14, 204-224.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00009-017-0999-2
7. Tarsuslu(yılmaz), S.; çuvalcıoğlu, G.; Demirbaş, E. The lower and upper approximations in a multiplicative set. JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, 2017, 33, 3561-3567.
https://content.iospress.com/articles/journal-of-intelligent-and-fuzzy-systems/ifs17198
6. Mizrak, O.; Mamedov, K.; Akhtyamov, A. Characteristic Properties of Scattering Data of a Boundary Value Problem. FILOMAT, 2017, 31, 3945-3951.
https://dx.doi.org/10.2298/FIL1712945M
5. şimşek, E.; Tunç, T. On the Construction of q-Analogues for some Positive Linear Operators. FILOMAT, 2017, 31, 4287-4295.
http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/publikacije/filomat/2017/31-13/31-13-26-3905.pdf
4. Koşar, C.; Küçükaslan, M.; Et, M. On Asymptotically Deferred Statistical Equivalence of Sequences . FILOMAT, 2017, 31, 5139-5150.
https://doi.org/10.2298/FIL1716139K
3. Abdullayev, F. Polynomial inequalities in regions with corners in the weighted Lebesgue spaces. FILOMAT , 2017, 31, 5647-5670.
2. Abdullayev, F.; Tunç, T.; Abdullayev, G. Polynomial inequalities in quasidisks on weighted Bergman space, . UKR.MATH.J., 2017, 69, 675-695.
10.1007/s11253-017-1388-5
1. Abdullayev, F.; Tunç, T.; Abdullayev, G. Polynomial Inequalities in Quasidisks on Weighted Bergman Spaces. UKRAINIAN MATHEMATICAL JOURNAL, 2017, 69, 675-696.
http://dx.doi.org/10.1007/s11253-017-1388-5