Slide background
Mersin Üniversitesi

  Doç. Dr. Özgür Sönmez
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Organik Kimya Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14562 .
Oluşturma
:
2015-05-18 11:09:35 .
Düzenleme
:
2018-12-20 12:13:48 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
10
ARTICLES WITH
CITATION DATA
10
SUM OF THE
TIMES CITED
98
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
9.80
Scopus ID
Scholar ID
h-index
5
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2006
Doktora Tezi

1. Kömür Ve Maseral Gruplarının Çeşitli Çözücülerde Şişme Davranışları ve Sıvılaşma Üzerine Etkileri Danışman: Dr. Elife Sultan GİRAY, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2006.

Yüksek Lisans Tezi

1. Seçici Oksidasyon Yöntemi ile Yüksek Kükürt İçerikli Linyitlerin Kimyasal Olarak Temizlenmesi Danışman: Dr. Elife Sultan GİRAY, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1997-11-20 - 2000-06-16
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000-06-19 - 2007-01-19
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-01-19 - 2008-05-20
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-10-10 - 2012-11-16
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-11-16 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018-09-21 - 2020-09-21
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018-01-26 - 2021-01-26
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016-02-10 - 2019-02-10
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ MUSTAFA BAYSAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-04-10 - 2018-04-10
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-01-27 - 2018-01-27
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 10250
2018
11. Gözmen sönmez, B.; Sönmez, .; Sozutek, A. Comparative mineralization of Basic Red 18 with electrochemical advanced oxidation processes. JOURNAL OF THE SERBİAN CHEMİCAL SOCİETY, 2018, 83, 93-105. 1000 + 0
10.2298/JSC170227095G

10. Sönmez, .; Yıldız, .; çakır, M.; Gözmen sönmez, B.; Giray, E. Influence of the addition of various ionic liquids on coal extraction with NMP. FUEL, 2018, 212, 12-18. 900 + 0
10.1016/j.fuel.2017.10.017

2016
9. Sönmez, O.; Gözmen, B.; Cevik, T.; Giray, E. Optimization of solvent extraction process of some Turkish coals using response surface methodology and production of ash-free coal. ASİA-PACİFİC JOURNAL OF CHEMİCAL ENGİNEERİNG, 2016, 11, 1101-1011. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1002/apj.2034

2015
8. Sönmez, O.; Gözmen, B.; çakır, M.; Cevik, T. Response surface methodological approach to optimize microwave-assisted extraction of Cayirhan lignite. ENERGY SOURCES, PART A: RECOVERY, UTİLİZATİON AND ENVİRONMENTAL EFFECTS, 2015, 37, 2458-2466. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/15567036.2012.721053

2014
7. Erdogan, E.; Everest, A.; Sonmez, O. Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Ballota saxatilis subsp. brachyodonta (Boiss) P. H. Davis & Doroszenko from Turkey. JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS, 2014, 17, 1100-1104. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1080/0972060X.2014.935023

2013
6. Gozmen, B.; Sonmez, O.; Turabik, M. Response surface methodology for oxidative degradation of the basic yellow 28 Dye by temperature and ferrous ion activated persulfate. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 2013, 25, 6831-6839. 1000 + 0
2011
5. Sonmez, O.; Giray, E. Producing ashless coal extracts by microwave irradiation. FUEL, 2011, 90, 2125-2131. 1000 + 10
https://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2011.02.006


Alıntılanma Sayısı: 2
4. Sonmez, O.; Giray, E. An investigation of the effect of pre-swelling on the extraction yield of two different ranked Turkish coals. ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 2011, 33, 1901-1911. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1080/15567030903503159

2008
3. Giray, E.; Kirici, S.; Kaya, D.; Turk, M.; Sonmez, O.; ınan, M. Comparing the effect of sub-critical water extraction with conventional extraction methods on the chemical composition of Lavandula stoechas. TALANTA, 2008, 74, 930-935. 450 + 100
https://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2007.07.040


Alıntılanma Sayısı: 20
2004
2. Giray, E.; Sonmez, O. Supercritical extraction of scrap tire with different solvents and the effect of tire oil on the supercritical extraction of coal. FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, 2004, 85, 251-265. 1000 + 40
https://dx.doi.org/10.1016/S0378-3820(03)00200-5


Alıntılanma Sayısı: 8
2001
1. Sonmez, O.; Giray, E. The influence of process parameters on desulfurization of two Turkish lignites by selective oxidation. FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, 2001, 70, 159-169. 1000 + 80
https://dx.doi.org/10.1016/S0378-3820(01)00172-2


Alıntılanma Sayısı: 16
Uluslararası - Diğer 100
2008
1. Kızıl, S.; Kırıcı, S.; Sönmez, O. Effect Of Different Row Distances on Some Agronomical Characteristics And Essential Oil Composition Of Cumin (Cuminum Cyminum L.)" . DİE BODENKULTUR, 2008, 59, 77-83. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2007
1. Sönmez, O.; Giray, E. Bazı Türk Kömürlerinin Çeşitli Çözücülerdeki Şişme Davranışlarının İncelenmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ, 2007, 2, 109-115. 200 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Arslan, U.; Sönmez, Ö., Heterojen Katalizör Varlığında Soya Yağından Biyodizel Üretimi. I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200
Scientific_Meetings_004.pdf

1. Kurman, A.; Giray, E.; Sönmez, O., The effect of solvent swelling for the production of ashless coal, . Second International Conference on Clean Coal Technologies for our Fture, 2005-05-10, 2005-05-12, Sardinia, İtalya, 2005. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 270

3. Topaktaş, B.; Sönmez, Ö.; Sönmez, B., Esterification of Oleic Acid Catalyzed by Ionic Liquid using Ultrasonic Method. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 100
http://imsec2017.org

2. Yıldız, Ö.; Sönmez, Ö.; Çakır, M.; Sönmez, B., The effect of the ionic liquids on the dissolution of coal in an organic solvent. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 85
http://imsec2016.org/

1. Yıldız, Ö.; Sönmez, Ö.; Çakır, M.; Sönmez, B., Solvent extraction of Zonguldak coal by 1-methylnapthalane. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 85
http://imsec2016.org/

Uluslararası - Özet - Poster 295

6. Ersan, P.; Sönmez, Ö.; Sönmez, B., Microwave-assisted D-pinitol extraction from carob fruit.. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 50
http://imsec2017.org/

5. KIRMA, F.; GÖZMEN, B.; SÖNMEZ, Ö., Removal of metronidazole (mnz) by electro-fenton process with fe(ıı) ions, Fe: Oxalate complex and grapeneoxide-fepo4. 1 st International Mediterranen Science and En, 2016-10-26, 2016-10-28, ADANA, Türkiye, 2016. 50

4. Dinçer, E.; Gözmen, B.; Sönmez, Ö., Distrubition of dissolved inorganic nutrients (P, N, Si) in Seyhan, Ceyhan, Berdan, Göksu, and Lamas Rivers and Variations Depending on Enviromental Factors. 1 st International Mediterranen Science and Enginering Congress (IMSEC 2016), 2016-10-26, 2016-10-28, ADANA, Türkiye, 2016. 50

3. Küçük, A.; Sönmez, Ö.; Gözmen, B., The Effect of The Ionic Liquids on The Solvent Extraction of Coal . 1 st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies, 2015-09-30, 2015-10-03, İzmir, Türkiye, 2015. 50

2. Sönmez, Ö.; Gözmen, B.; Çevik, T.; Çakır, M.; Giray, E., Microwave-assisted extraction of some Turkish coals using N-methyl-2-pyrrolidinone and 1-methylnaphthalene. 1 st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies, 2015-09-30, 2015-10-03, İzmir, Türkiye, 2015. 45

1. Turabik, M.; Gözmen, B.; Sönmez, O., Oxidative degradation of dye aqueous solutions by persulfate with Ferro (FeII) catalyst: Application surface response methodology. 1st International Industriel Water Technologies Symposium and Fair, 2012-12-06, 2012-12-09, Bursa, Türkiye, 2012. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Sönmez, O.; Giray, E., Investigation of dissolution of some Turkish coals in NMP with Microwave Extraction Method . Ninth National Chemical Engineering Congress, 2010-06-22, 2010-06-25, Ankara, Türkiye, 2010. 50
http://www.ukmk11.ogu.edu.tr/arsiv/ukmk9/S%F6zl%FC%20Sunumlar/7.%20%C7evre%20Dostu%20Teknolojiler/7-97.pdf

Ulusal - Özet - Poster 46

2. ÇAKIR, M.; Sönmez, O.; Çevik, T.; Gözmen, B., Response surface methodological approach to optimize microwave-assisted extraction of Cayirhan lignite, . National Analytical Chemistry Congress, 2012-09-03, 2012-09-06, HATAY, Türkiye, 2012. 21

1. Erdoğan, E.; Sönmez, Ö., Investigation of Volatile Oil Components of Ballota Saxatilis Subsp. Brachydont Boiss. P. Davis & Doroszenko in Mersin Conditions. Ecology 2012 Symposium, 2012-05-03, 2012-05-05, Kilis, Türkiye, 2012. 25

Ulusal - Yürütücü 1100

11. Su Örneklerindeki Bisfenol-A’nın Biyoçar Kullanarak Zenginleştirilmesi ve Kromotografik Yöntem İle Analizi, BAP, Proje No: 2018-2-TP2-2944, 11000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

10. Oleik Asidinin Mikrodalga Yardımlı Esterifikasyonu ve Biyodizel Üretimi, BAP, Proje No: 2018-1-TP2-2910, 11000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

9. Çözücü Ekstraksiyonu Yöntemi ile Hazırlanan Külsüz Kömürlerin Gazlaştırılması ve Hidrojen Üretimi, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2534, 11000 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

8. Heterojen Katalizör Varlığında Soya Yağından Biyodizel Üretimi, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2533, 11000 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

7. İyonik Sıvı Katalizörlüğünde Ultrasonik Yöntemle Biyodizel Üretimi , BAP, Proje No: 2016-2-TP2-1814, 12642 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

6. Çözücü Ekstraksiyonu ile Zonguldak Kömüründen Kül İçeriği Azaltılmış Katı Ekstaktların Hazırlanması, BAP, Proje No: 2015-TP2-1303, 11000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

5. Zonguldak Kömürünün 1-Metilnaftalin İçindeki Çözünürlüğüne İyonik Sıvıların Etkisi , BAP, Proje No: 2015-TP2-1170, 6612 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

4. Kömürün Çözücü Ekstraksiyonunda İyonik Sıvıların Etkisi, TÜBİTAK, Proje No: 114M878, 30000 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

3. Mikrodalga Ekstraksiyon Yöntemi ile Kömürden Kül İçeriği Azaltılmış Kömür Ekstraktların (Külsüz Kömür) Hazırlanması, TÜBİTAK, Proje No: 111M145, 131000 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

2. Ön işlem Görmüş Kömürlerin Mikrodalga Fırında Çeşitli Çözücüler ile Çözücü Ekstraksiyonunun İncelenmesi , BAP, Proje No: BAP-FEF KB (ÖS) 2010-4 A, 25608 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

1. Temiz Kömür Üretiminde Mikrodalga Enerjinin Etkisi, TÜBİTAK, Proje No: 108M409, 25000 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 250

5. Mersin Üniversitesi Ultra Saf Çözücü Üretim Sistemi, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2504, 288280 TL, Araştırmacı, 2020, Devam ediyor... 50

4. Zeytin karasuyunun gözenekli MFe2O4 katalizörleri kullanılarak Fenton ve persulfat yöntemleri ile giderilmesi., BAP, Proje No: 2017-1-AP3-2243, 11850 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

3. Toplam Organik Karbon Analizi ile Endüstriyel Atıksularda Bulunan Organik Kirleticilerin Giderilmesinde İleri Oksidasyon Tekniklerinin Etkinliklerinin Kıyaslanması. , BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2291, 120000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

2. Düşük Renkli Kömürler İçin Modern Temiz Kömür Teknolojileri Geliştirmek, TÜBİTAK, Proje No: 106M204, 120000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

1. Kullanılmış otomobil ve kamyon lastiklerinin yeniden değerlendirilmesi: Düşük ranklı linyit’lerin sıvılaştırılması üzerine etkileri, TÜBİTAK, Proje No: MİSAG-140, 8500 TL, Araştırmacı, 2001,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

5. Bülent TOPAKTAŞ, İyonik Sıvı Katalizörlüğünde Ultrasonik Yöntem İle Biyodizel Üretimi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

4. Utku Arslan, Heterojen Katalizör Varlığında Soya Yağından Biyodizel Üretimi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

3. Özcan Yıldız, Çözücü ekstraksiyonu ile Zonguldak kömüründen kül içeriği azaltılmış katı ekstraktların hazırlanması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

2. Yaşar Küçük, Tunçbilek linyitinin çeşitli çözücülerde ısısal ekstraksiyonu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

1. Mehmet Özden Çakır, Zonguldak Kömürünün 1-Metilnaftalin İçindeki Çözünürlüğüne İyonik Sıvıların Etkisi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 58
1. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2017 : 2 ] . 8
2. ENEGY & FUELS , [ 2018 : 2 ] . 10
3. ENERGY & FUELS , [ 2014 : 1 ] . 5
4. ENERGY FUELS , [ 2017 : 1 ] . 5
5. ENERGY SOURCES, PART A: RECOVERY, UTILIZATION, AND ENVIRONMENTAL EFFECTS , [ 2010 : 1 ] . 5
6. FUEL PROCESSING TECHNOLOGY , [ 2012 : 1 ] . 5
7. INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH , [ 2018 : 1 ] . 5
8. INTERNATIONAL JOURNAL OF OIL, GAS AND COAL TECHNOLOGY , [ 2017 : 1 ] . 5
9. JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2016 : 1 ] . 5
10. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2018 : 1 ] . 5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KIM340 Kömürün Makromoleküler Yapısı Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM112 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Bahar KM3314 Endüstriyel Organik Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-0-4
Bahar KİM 336 Staj Uygulamaları Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-2
Bahar KİM336 Staj Uygulamaları Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 0-4-2
Bahar KİM416 Endüstriyel Organik Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar KİM 573 Ekstraksiyon Teknikleri Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar KİM 562 Yeşil Kimya ve Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar NİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzem... 4-0-0
Bahar NİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzem... 4-0-0
Güz KİM413 Aromatik Bileşikler Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KM4507 Aromatik Bileşikler ( Teknik S Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM111 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Güz NİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzem... 4-0-0
Güz KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KİM 508 Kömürün Makromoleküler Yapısı Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KİM 573 Ekstraksiyon Teknikleri Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KİM 562 Yeşil Kimya ve Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM3314 Endüstriyel Organik Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-0-4
Bahar KM4478 Alternatif Yakıtlar ( Teknik S Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM112 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Bahar KİM 336 Staj Uygulamaları Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-2
Bahar KİM416 Endüstriyel Organik Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar KİM 573 Ekstraksiyon Teknikleri Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar KİM 562 Yeşil Kimya ve Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KM4477 Petrokimya Teknolojisi I ( Tek Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM413 Aromatik Bileşikler Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KM4479 Endüstriyel Polimerler ( Tekni Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM111 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Güz KM4475 Petrokimyasal Ürünler ve Kulla Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KM4507 Aromatik Bileşikler ( Teknik S Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KM4405 Staj Uygulamaları Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KİM 508 Kömürün Makromoleküler Yapısı Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz KİM 573 Ekstraksiyon Teknikleri Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KİM 562 Yeşil Kimya ve Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Yaz KİM112 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM112 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Bahar KİM416 Endüstriyel Organik Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 3-0-3
Bahar KIM430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-2-1
Bahar KIM340 Kömürün Makromoleküler Yapısı Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KM4472 Kömür Dönüşüm Teknolojileri ( Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM336 Staj Uygulamaları Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 0-4-1
Bahar KM3314 Endüstriyel Organik Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-0-4
Bahar KİM 336 Staj Uygulamaları Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-1
Bahar KİM416 Endüstriyel Organik Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar KİM 573 Ekstraksiyon Teknikleri Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar KİM 562 Yeşil Kimya ve Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar KİM 508 Kömürün Makromoleküler Yapısı Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KM4507 Aromatik Bileşikler ( Teknik S Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM413 Aromatik Bileşikler Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KM4479 Endüstriyel Polimerler ( Tekni Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KIM427 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-2-1
Güz KİM111 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Güz KİM 560 Kömür Kimyası ve İşleme Teknol Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz KİM 562 Yeşil Kimya ve Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KİM 508 Kömürün Makromoleküler Yapısı Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM 430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar KİM450 Kömür Dönüşüm Teknolojileri Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar KİM340 Kömürün Makromoleküler Yapısı Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar KIM340 Kömürün Makromoleküler Yapısı Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM 336 Staj Uygulamaları Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-1
Bahar KM4472 Kömür Dönüşüm Teknolojileri ( Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KIM430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-2-1
Bahar KİM112 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Bahar KİM416 Endüstriyel Organik Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 3-0-3
Bahar KİM416 Endüstriyel Organik Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar KİM 560 Kömür Kimyası ve İşleme Teknol Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KİM 562 Yeşil Kimya ve Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KİM 508 Kömürün Makromoleküler Yapısı Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KİM111 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Güz SER127 Temel Kimya - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz KM4507 Aromatik Bileşikler ( Teknik S Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM413 Aromatik Bileşikler Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KİM-508 Kömürün Makromoleküler Yapısı Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Güz KİM-560 Kömür Kimyası ve İşleme Teknol Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Güz KİM-562 Yeşil Kimya ve Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Güz KMT203 Organik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 2-2-3
Güz KMT203 Organik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 2-2-3
Yaz KİM112 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Yaz KİM111 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM4472 Kömür Dönüşüm Teknolojileri ( Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar SER128 Temel Kimya - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar KİM450 Kömür Dönüşüm Teknolojileri Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar KİM416 Endüstriyel Organik Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 3-0-3
Bahar KİM416 Endüstriyel Organik Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar KİM112 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Bahar KİM452 Endüstriyel Kimya Laboratuarı Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-1
Bahar KİM-560 Kömür Kimyası ve İşleme Teknol Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Bahar KİM-562 Yeşil Kimya ve Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Bahar KMT206 Aletsel Analiz Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Bahar KMT206 Aletsel Analiz Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Güz KİM413 Aromatik Bileşikler Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz SER127 Temel Kimya - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz KİM111 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Güz KIM105 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 4-0-4
Güz KM4507 Aromatik Bileşikler ( Teknik S Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz TAK183 Kuyumculuk Kimyası 2-0-2
Güz KİM-508 Kömürün Makromoleküler Yapısı Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Güz KİM-562 Yeşil Kimya ve Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Yaz KİM111 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Yaz KİM112 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM340 Kömürün Makromoleküler Yapısı Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar KIM340 Kömürün Makromoleküler Yapısı Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM416 Endüstriyel Organik Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 3-0-3
Bahar KİM112 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Bahar SER128 Temel Kimya - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar KIM450 Kömür Dönüşüm Teknolojileri Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM450 Kömür Dönüşüm Teknolojileri Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar KİM416 Endüstriyel Organik Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar KİM-562 Yeşil Kimya ve Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Bahar KMT206 Aletsel Analiz Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Bahar KMT206 Aletsel Analiz Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Güz KIM105 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 4-0-4
Güz SER127 Temel Kimya - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz TAK183 Kuyumculuk Kimyası 2-0-2
Güz KİM111 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Güz KİM413 Aromatik Bileşikler ( Seç ) Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM413 Aromatik Bileşikler Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KİM-560 Kömür Kimyası ve İşleme Teknol Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Güz KİM-562 Yeşil Kimya ve Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Güz KMT203 Organik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 2-2-3
Güz KMT203 Organik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 2-2-3
Yaz KİM112 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Yaz KİM111 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM452 Endüstriyel Kimya Laboratuarı Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-1
Bahar SER128 Temel Kimya - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar KİM340 Kömürün Makromoleküler Yapısı Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar KIM340 Kömürün Makromoleküler Yapısı Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KIM450 Kömür Dönüşüm Teknolojileri Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM112 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Bahar KİM416 Endüstriyel Organik Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 3-0-3
Güz KİM105 Temel Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 3-0-3
Güz KİM105 Temel Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SER127 Temel Kimya - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz TAK183 Kuyumculuk Kimyası 2-0-2
Güz KIM105 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 4-0-4
Güz KİM413 Aromatik Bileşikler ( Seç ) Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM245 Organik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Güz KİM245 Organik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Yaz KİM112 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Yaz KİM111 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KIM340 Kömürün Makromoleküler Yapısı Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar SER128 Temel Kimya - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar KİM416 Endüstriyel Organik Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 3-0-3
Bahar KIM242 Enstrümental Analiz Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 2-3-3
Bahar KİM242 Enstrümental Analiz Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 2-3-3
Güz KIM221 Organik Kimya Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 2-2-3
Güz SER127 Temel Kimya - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz KİM105 Temel Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz KİM105 Temel Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 3-0-3
Güz KİM413 Aromatik Bileşikler ( Seç ) Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM245 Organik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Güz KİM245 Organik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SER128 Temel Kimya - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar KİM416 Endüstriyel Organik Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 3-0-3
Bahar KIM450 Kömür Dönüşüm Teknolojileri Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM413 Aromatik Bileşikler ( Seç ) Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz SER127 Temel Kimya - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz KİM245 Organik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 3-3-4
Güz KİM245 Organik Kimya Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 3-3-4
Güz KİM101 Denizcilik Kimyası Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri İşletme ( Es... 2-0-2
Güz KİM101 Denizcilik Kimyası Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme... 2-0-2