Slide background
Dersler

Dersler

Dersler
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
020002 FBE 502 FEN BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 2 2 3 6
020002 FBE 502 FEN BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 2 2 3 6
020003 FBE 503 FEN BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 2 2 3 6
020003 FBE 503 FEN BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 2 2 3 6
020010 FBE 506 BİLİMSEL ETİK 2 0 0 2
020010 FBE 506 BİLİMSEL ETİK 2 0 0 2
020011 FBE 507 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 0 2
020011 FBE 507 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 0 2
020020 FBE 504 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3 0 0 3
020020 FBE 504 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3 0 0 3
020021 FBE 505 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3 2 0 4
020021 FBE 505 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3 2 0 4
020051 SEM YL SEMİNER ( YL ) 0 0 0
020051 SEM YL SEMİNER ( YL ) 0 0 0
020072 SEM DR SEMİNER ( DR ) 0 0 0
020072 SEM DR SEMİNER ( DR ) 0 0 0
02110014 KİM 501 TERMAL ANALİZ YÖNTEMLERİ 3 0 3 6
02110015 KİM 502 UYGULAMALI ELEKTROKİMYA I 3 0 3 6
02110015 KİM 502 UYGULAMALI ELEKTROKİMYA I 3 0 3 6
02110016 KİM 503 UYGULAMALI ELEKTROKİMYA II 3 0 3 6
02110016 KİM 503 UYGULAMALI ELEKTROKİMYA II 3 0 3 6
02110017 KİM 504 KİMYASAL TERMODİNAMİK 3 0 3 6
02110017 KİM 504 KİMYASAL TERMODİNAMİK 3 0 3 6
02110018 KİM 506 NÜKLEER MAGNETİK REZONANS SPEKTROSKOPİSİ 3 0 3 6
02110019 KİM 507 KROMATOGRAFİK YÖNTEMLER 3 0 3 6
02110019 KİM 507 KROMATOGRAFİK YÖNTEMLER 3 0 3 6
02110020 KİM 508 KÖMÜRÜN MAKROMOLEKÜLER YAPISI 3 0 3 6
02110022 KİM 511 METALORGANİK BİLEŞİKLERİ 3 0 3 6
02110022 KİM 511 METALORGANİK BİLEŞİKLERİ 3 0 3 6
02110030 KİM 521 ATOMİK SPEKTROSKOPİSİ 3 0 3 6
02110030 KİM 521 ATOMİK SPEKTROSKOPİSİ 3 0 3 6
02110031 KİM 522 ANORGANİK KİMYADA PREPARATİF YÖNTEMLER 3 0 3 6
02110031 KİM 522 ANORGANİK KİMYADA PREPARATİF YÖNTEMLER 3 0 3 6
02110033 KİM 524 REAKSİYON MEKANİZMALARI 3 0 3 6
02110034 KİM 525 KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ 3 0 3 6
02110034 KİM 525 KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ 3 0 3 6
02110035 KİM 530 ÇÖZELTİLERİN VE SAF SIVILARIN TERMODİNAMİĞİ 3 0 3 6
02110035 KİM 530 ÇÖZELTİLERİN VE SAF SIVILARIN TERMODİNAMİĞİ 3 0 3 6
02110039 KİM 534 TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ I 3 0 3 6
02110039 KİM 534 TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ I 3 0 3 6
02110040 KİM 535 TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ II 3 0 3 6
02110040 KİM 535 TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ II 3 0 3 6
02110044 KİM 539 FRONTİER ORTİBAL TEORİSİ 3 0 3 6
02110044 KİM 539 FRONTİER ORTİBAL TEORİSİ 3 0 3 6
02110046 KİM 541 ATMOSFER KİMYASI 3 0 3 6
02110046 KİM 541 ATMOSFER KİMYASI 3 0 3 6
02110047 KİM 542 KOMPLEKS KİMYASI 3 0 3 6
02110047 KİM 542 KOMPLEKS KİMYASI 3 0 3 6
02110049 KİM 544 STEREOKİMYA 3 0 3 6
02110049 KİM 544 STEREOKİMYA 3 0 3 6
02110051 KİM 546 ELEKTROKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMLERİ 3 0 3 6
02110051 KİM 546 ELEKTROKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMLERİ 3 0 3 6
02110052 KİM 547 ELEKTROPOLİMERİZASYON: İLETKEN POLİMERLER 3 0 3 6
02110052 KİM 547 ELEKTROPOLİMERİZASYON: İLETKEN POLİMERLER 3 0 3 6
02110053 KİM 548 İLERİ FOTOKİMYA VE İLERİ OKSİDASYON TEKNİKLERİ 3 0 3 6
02110053 KİM 548 İLERİ FOTOKİMYA VE İLERİ OKSİDASYON TEKNİKLERİ 3 0 3 6
02110054 KİM 549 ENDÜSTRİYEL KOROZYON 3 0 3 6
02110054 KİM 549 ENDÜSTRİYEL KOROZYON 3 0 3 6
02110056 KİM 551 ORGANİK KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİNDE ANALİTİK TEKNİKLER 3 0 3 6
02110056 KİM 551 ORGANİK KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİNDE ANALİTİK TEKNİKLER 3 0 3 6
02110057 KİM 552 VOLTAMETRİK YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI 3 0 3 6
02110057 KİM 552 VOLTAMETRİK YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI 3 0 3 6
02110058 KİM 553 KOROZYON İNHİBİTÖRLERİ 3 0 3 6
02110058 KİM 553 KOROZYON İNHİBİTÖRLERİ 3 0 3 6
02110059 KİM 554 ANALİTİK KİMYADA VERİ ANALİZİ VE KALİTE GÜVENCESİ 3 0 3 6
02110059 KİM 554 ANALİTİK KİMYADA VERİ ANALİZİ VE KALİTE GÜVENCESİ 3 0 3 6
02110064 KİM 559 NANOKATALİZÖRLER VE UYGULAMALARI 3 0 3 6
02110064 KİM 559 NANOKATALİZÖRLER VE UYGULAMALARI 3 0 3 6
02110065 KİM 560 KÖMÜR KİMYASI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ 3 0 3 6
02110067 KİM 562 YEŞİL KİMYA VE UYGULAMALARI 3 0 3 6
02110067 KİM 562 YEŞİL KİMYA VE UYGULAMALARI 3 0 3 6
02110069 KİM 564 İLERİ BİYOKİMYA 3 0 3 7
02110069 KİM 564 İLERİ BİYOKİMYA 3 0 3 7
02110070 KİM 565 BİYOKİMYA TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI 2 2 3 10
02110070 KİM 565 BİYOKİMYA TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI 2 2 3 10
02110073 KİM 571 İLERİ KİMYA 3 0 3
02110073 KİM 571 İLERİ KİMYA 3 0 3
02110074 KİM 574 ANORGANİK REAKSİYON MEKANİZMASİ 3 0 3
02110074 KİM 574 ANORGANİK REAKSİYON MEKANİZMASİ 3 0 3
02110075 KİM 572 İLERİ ANALİTİK TEKNİKLER 3 0 3
02110075 KİM 572 İLERİ ANALİTİK TEKNİKLER 3 0 3
02110076 KİM 573 EKSTRAKSİYON TEKNİKLERİ 3 0 3
02110076 KİM 573 EKSTRAKSİYON TEKNİKLERİ 3 0 3
02110077 KİM 575 ALTERNATİF ÇÖZÜCÜ SİSTEMLERİNDE KATALİZ 3 0 3 6
02110077 KİM 575 ALTERNATİF ÇÖZÜCÜ SİSTEMLERİNDE KATALİZ 3 0 3 6
Seçmeli Dersler
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
02110001 KİM 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 0
02110001 KİM 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 0
02110002 KİM 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 0
02110002 KİM 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 0