Slide background
Kimya

Kimya

        Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü 1992 yılında kurulmuş, 1997-1998 yılında ise eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümümüzde 4 yıllık lisans programının yanında yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Bölümümüz 15 Ekim 2014 tarihinden geçerli olmak üzere FEDEK tarafından akredite edilmiştir. Bölümümüzün akademik kadrosunda 5 profesör, 5 doçent, 2 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde Fizikokimya, Analitik Kimya, Anorganik Kimya ve Organik Kimya anabilim dallarında araştırma laboratuvarları mevcuttur. Araştırma laboratuvarlarında bulunan cihazlarımızdan bazıları GC, GC-MS, FTIR, UV/VIS-spektrometre, HPLC, TG/TGA, X-RAY-difraktometre, elektrokimyasal çalışma üniteleri, potansiyostatlardır. Mevcut olanaklar dahilinde hedefimiz, hem teorik hem de uygulamalı kimya alanlarında görev yapabilecek, çağın gereksinimlerine uygun düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış kimyagerler yetiştirmektir. Öğrencilerimize kimya bilimini öğretebilmenin yanı sıra;  disiplinler arası çalışabilme ve kollektif düşünebilme becerilerini de kazandırmayı amaçlamaktayız. Ayrıca bölümümüz; ERASMUS programı çerçevesinde, gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimizi yurt dışındaki üniversitelere göndererek bilgi, beceri ve tecrübelerinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Alanında deneyimli ve dinamik akademisyenleri ile ulusal ve uluslararası platformlarda diğer üniversitelerle yarışır düzeydeki bölümümüz, lisans ve lisansüstü eğitime verdiği önemin yanında Araştırma-Geliştirme ve Endüstriyel uygulama faaliyetleri konularında yeni girişimlere açık olup, her tür ortak çalışmaya hazır durumdadır.


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017
23. Emgili, H.; Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Degradation of Maxilon Blue GRL Dye Using Subcritical Water and Ultrasonic Assisted Oxidation Methods. GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE , 2017, 30, 140-150.
22. Yabalak, E.; Adıgüzel, S.; Adıgüzel, A.; Ergene, R.; Tunçer, M.; Gizir, A. Application of response surface methodology for the optimization of oxacillin degradation by subcritical water oxidation using H2O2: genotoxicity and antimicrobial activity analysis of treated samples. . DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2017, 81, 186-189.
http://www.deswater.com/home.php
21. Yabalak, E.; Könen adigüzel, S.; Adigüzel, A.; Ergene, R.; Tunçer, .; Gizir, A. Application of response surface methodology for the optimization of oxacillin degradation by subcritical water oxidation using H2O2: genotoxicity and antimicrobial activity analysis of treated samples. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2017, 81, 186-198.
http://www.deswater.com/home.php
20. Yabalak, E.; Döndaş, H.; Gizir, A. Subcritical water oxidation of 6-aminopenicillanic acid and cloxacillin using H2O2, K2S2O8, and O2. INFORMA UK LIMITED, 2017, 52, 210-220.
http://dx.doi.org/10.1080/10934529.2016.1246935
19. Kalderis, D.; Kayan, B.; Akay, S.; Kulaksız, E.; Gözmen, B. Adsorption of 2,4-dichlorophenol on paper sludge/wheat husk biochar: Process optimization and comparison with biochars prepared from wood chips, sewage sludge and hog fuel/demolition waste. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING, 2017, 5, 2222-2231.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jece.2017.04.039
18. Kayan, B.; Akay, S.; Gözman, B.; Gizir, A.; Demirel, M.; Kalderis, D. Degradation of nitroaromatic compounds in subcritical water: application of response surface methodology . DESALINATION AND WATER TREATMENT , 2017, 77, 237-246.
10.5004/dwt.2017.20778
17. Kayan, B.; Akay, S.; Kulaksız, E.; Gözmen, B.; Kalderis, D. Acid Red 1 and Acid Red 114 decolorization in H2O2 -modified subcritical water: process optimization and application on a textile wastewater . DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2017, 59, 248-261.
Publications_006.pdf
16. Turunc, E.; Binzet, R.; Gumus, I.; Binzet, G.; Arslan, H. Green synthesis of silver and palladium nanoparticles using Lithodora hispidula (Sm.) Griseb. (Boraginaceae) and application to the electrocatalytic reduction of hydrogen peroxide. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 2017, 202, 310-319.
http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2017.09.032
15. Kulaksız, E.; Gözmen, B.; Kayan, B.; dimitrios kalderis, . Adsorption of Malachite Green on Fe-modified biochar: influencing factors and process optimization. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2017, 74, 383-394.
Publications_008.pdf
14. Yılmaz, .; Bekfelavi, E.; şimşek kuş, N.; Tunç, T.; şahin, E. Synthesis of tricyclic ring systems: [2+2] ketene addition reaction for preparation of tricyclic ketone, alcohol, and lactone derivatives. CHEMICAL PAPERS, 2017, 71, 929-938.
Publications_003.pdf
13. Gozmen, B.; Sonmez, O.; Sozutek, A. Comparative mineralization of Basic Red 18 with electrochemical advanced oxidation processes. NATIONAL LIBRARY OF SERBIA, 2017, 95-95.
http://dx.doi.org/10.2298/JSC170227095G
12. Emire, Z.; Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Solubility and degradation of paracetamol in subcritical water. JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 2017, 82, 99-106.
http://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/3018
2016
11. Emire, Z.; Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Solubility and degradation of paracetamol in subcritical water. JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 2016, 81, 1-9.
10.2298/JSC160520079E
10. Sönmez, .; Gözmen, B.; çevik, T.; Giray, E. Optimization of solvent extraction process of some Turkish coals using response surface methodology and production of ash-free coal. ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING,, 2016, 11, 1001-1011.
http://dx.doi.org/10.1002/apj.2034
9. Düdükcü, M.; Avcı, G. Electrochemical synthesis and corrosion inhibition performance of poly-5-aminoindole on stainless steel. PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 2016, 97, 110-114.
doi:10.1016/j.porgcoat.2016.03.024
8. Sönmez, .; Gözmen, B.; çevik, T.; Giray, E. Optimization of solvent extraction process of some Turkish coals using response surface methodology and production of ash-free coal. ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 2016, 11, 1101-1011.
http://dx.doi.org/10.1002/apj.2034
7. Yabalak, E.; Döndaş, H.; Gizir, A. Subcritical water oxidation of 6-aminopenicillanic acid and cloxacillin using H2O2, K2S2O8 and O2.. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART A, 2016, 52, 210-220.
10.1080/10934529.2016.1246935
6. Emen, F.; Altinkaya, R.; Kafadar, V.; Avsar, G.; Yeşilkaynak, T.; Kulcu, N. Luminescence and thermoluminescence properties of a red emitting phosphor, Sr4Al14O25:Eu3+. ELSEVIER BV, 2016, 681, 260-267.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.04.232
5. şener, M.; Kayan, B.; Akay, S.; Gözmen, B.; Kalderis, D. Fe-modified sporopollenin as a composite biosorbent for the removal of Pb2+from aqueous solutions. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2016, 57, 28294-28312.
http://dx.doi.org/10.1080/19443994.2016.1182449
4. Avşar, G.; Sari, F.; Yuzer, A.; Soylu, H.; Er, O.; ınce, M.; Lambrecht, F. Intracellular uptake and fluorescence imaging potential in tumor cell of zinc phthalocyanine. ELSEVIER BV, 2016, 505, 369-375.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2016.04.023
3. Akarsu, C.; Ozay, Y.; Dizge, N.; Elif gulsen, H.; Ates, H.; Gozmen, B.; Turabik, M. Electrocoagulation and nanofiltration integrated process application in purification of bilge water using response surface methodology. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2016, 74, 564-579.
http://dx.doi.org/10.2166/wst.2016.168
2. Kayan, D.; Köleli, F. Simultaneous electrocatalytic reduction of dinitrogen and carbon dioxide on conducting polymer electrodes. ELSEVIER BV, 2016, 181, 88-93.
http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2015.07.045
Alıntılanma Sayısı: 5
1. Emire, Z.; Yabalak, E.; Gizir, A. Solubility and degradation of paracetamol in subcritical water. JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 2016, 81, 99-106.
10.2298/JSC160520079E