Slide background
Kimya

Kimya

        Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü 1992 yılında kurulmuş, 1997-1998 yılında ise eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümümüzde 4 yıllık lisans programının yanında yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Bölümümüz 15 Ekim 2014 tarihinden geçerli olmak üzere FEDEK tarafından akredite edilmiştir. Bölümümüzün akademik kadrosunda 5 profesör, 5 doçent, 2 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde Fizikokimya, Analitik Kimya, Anorganik Kimya ve Organik Kimya anabilim dallarında araştırma laboratuvarları mevcuttur. Araştırma laboratuvarlarında bulunan cihazlarımızdan bazıları GC, GC-MS, FTIR, UV/VIS-spektrometre, HPLC, TG/TGA, X-RAY-difraktometre, elektrokimyasal çalışma üniteleri, potansiyostatlardır. Mevcut olanaklar dahilinde hedefimiz, hem teorik hem de uygulamalı kimya alanlarında görev yapabilecek, çağın gereksinimlerine uygun düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış kimyagerler yetiştirmektir. Öğrencilerimize kimya bilimini öğretebilmenin yanı sıra;  disiplinler arası çalışabilme ve kollektif düşünebilme becerilerini de kazandırmayı amaçlamaktayız. Ayrıca bölümümüz; ERASMUS programı çerçevesinde, gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimizi yurt dışındaki üniversitelere göndererek bilgi, beceri ve tecrübelerinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Alanında deneyimli ve dinamik akademisyenleri ile ulusal ve uluslararası platformlarda diğer üniversitelerle yarışır düzeydeki bölümümüz, lisans ve lisansüstü eğitime verdiği önemin yanında Araştırma-Geliştirme ve Endüstriyel uygulama faaliyetleri konularında yeni girişimlere açık olup, her tür ortak çalışmaya hazır durumdadır.


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018
30. Yabalak, E. An Approach to Apply Eco-friendly Subcritical Water Oxidation Method in the Mineralization of the Antibiotic Ampicillin. ELSEVIER BV, 2018, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jece.2018.10.010
29. Yabalak, E.; Yilmaz, . Eco-friendly approach to mineralise 2-nitroaniline using subcritical water oxidation method: use of ANN and RSM in the optimisation and modeling of the process. SPRINGER NATURE AMERICA, INC, 2018, 0, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1007/s13738-018-1487-8
28. Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Subcritical water oxidation of propham by H2O2using response surface methodology (RSM). JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART B, 2018, 53, 1-6.
27. Binzet, G.; Turunc, E.; Flörke, U.; Külcü, N.; Arslan, H. Crystal Structure and Cyclic Voltammetric Studies on the Metal Complexes of N-(Dimethylcarbamothioyl)-4-fluorobenzamide. JOURNAL OF CHEMISTRY, 2018, 2018, 1-8.
http://dx.doi.org/10.1155/2018/6108242
26. Yilmaz, O.; Oderinde, M.; Emmert, M. Photoredox-Catalyzed Cα–H Cyanation of Unactivated Secondary and Tertiary Aliphatic Amines: Late-Stage Functionalization and Mechanistic Studies. AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS), 2018, 83, 11089-11100.
http://dx.doi.org/10.1021/acs.joc.8b01700
25. Yabalak, E.; Görmez, .; Gözmen sönmez, B. Degradation, dephenolisation and dearomatisation of olive mill wastewater by subcritical water oxidation method using hydrogen peroxide: Application of multi-response central composite design. JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 2018, 83, 111-119.
24. Yabalak, E.; Görmez, .; Sönmez, B. Degradation, dephenolisation and dearomatisation of olive mill wastewater by subcritical water oxidation method using hydrogen peroxide: application of multi-response central composite design. J. SERB. CHEM. SOC., 2018, 113-113.
http://dx.doi.org/10.2298/JSC170909113Y
23. Kahraman, O.; Binzet, R.; Turunc, E.; Dogen, A.; Arslan, H. Synthesis, characterization, antimicrobial and electrochemical activities of zinc oxide nanoparticles obtained from sarcopoterium spinosum (L.) spach leaf extract. MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2018, 5, 115017-115017.
http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/aad953
22. Sonmez, O.; Yildiz, O.; Cakır, M.; Gözmen, B.; Giray, E. Influence of the addition of various ionic liquids on coal extraction with NMP. FUEL, 2018, 212, 12-18.
http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2017.10.017
21. Solmaz, U.; Gumus, I.; Binzet, G.; Celik, O.; Balci, G.; Dogen, A.; Arslan, H. Synthesis, characterization, crystal structure, and antimicrobial studies of novel thiourea derivative ligands and their platinum complexes. JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, 2018, 71, 200-218.
http://dx.doi.org/10.1080/00958972.2018.1427233
20. Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Subcritical water oxidation of propham by H2O2 using response surface methodology (RSM). JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART B, 2018, 53, 334-339.
https://doi.org/10.1080/03601234.2018.1431468
19. Cimen, E.; Gumus, I.; Arslan, H. The role of intermolecular interactions in the assembly of Zinc(II) and Lead(II) complexes containing carboxylate ligand and their conversion to metal oxides. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2018, 1166, 397-406.
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.04.024
18. Demirdögen, R.; Emen, F.; Ocakoğlu, K.; Murugan, P.; Sudesh, K.; Avsar, G. Green Nanotechnology for Synthesis and characterization ofpoly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) nanoparticles forsustained bortezomib release using supercritical CO2assisted particleformation combined with electrodeposition. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2018, 107, 436-445.
Publications_007.pdf
17. Yabalak, E.; Görmez, .; Gözmen sönmez, B. Degradation, dephenolisation and dearomatisation of olive mill wastewater by subcritical water oxidation method using hydrogen peroxide: Application of multi-response central composite design. JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 2018, 83, 489-502.
16. Nural, Y.; Gemili, M.; Yabalak, E.; Coen, L.; Ulger, M. Green synthesis of highly functionalized octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole derivatives using subcritical water, and their anti(myco)bacterial and antifungal activity. ARKIVOC, 2018, 5, 51-64.
http://dx.doi.org/10.24820/ark.5550190.p010.573
15. Binzet, G.; Gumus, I.; Dogen, A.; Flörke, U.; Kulcu, N.; Arslan, H. Nickel(II) and copper(II) complexes of N,N-dialkyl- N ′-3-chlorobenzoylthiourea: Synthesis, characterization, crystal structures, Hirshfeld surfaces and antimicrobial activity. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2018, 1161, 519-529.
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.02.073
14. Kaloğlu, N.; özdemir, .; Gürbüz, N.; Arslan, H.; Dixneuf, P. Ruthenium(η6,η1-arene-CH2-NHC) Catalysts for Direct Arylation of 2-Phenylpyridine with (Hetero)Aryl Chlorides in Water. MOLECULES, 2018, 23, 647-647.
http://dx.doi.org/10.3390/molecules23030647
13. Gumus, I.; Solmaz, U.; Binzet, G.; Keskin, E.; Arslan, B.; Arslan, H. Hirshfeld surface analyses and crystal structures of supramolecular self-assembly thiourea derivatives directed by non-covalent interactions. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2018, 1157, 78-88.
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2017.12.017
12. Gozmen, B.; Sonmez, O.; Sozutek, A. Comparative mineralization of Basic Red 18 with electrochemical advanced oxidation processes. NATIONAL LIBRARY OF SERBIA, 2018, 83, 93-105.
http://dx.doi.org/10.2298/JSC170227095G
11. Yabalak, E. Degradation of ticarcillin by subcritical water oxidation method: Application of response surface methodology and artificial neural network modeling. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART A, 2018, 53, 975-985.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10934529.2018.1471023
2017
10. Emgili, H.; Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Degradation of Maxilon Blue GRL Dye Using Subcritical Water and Ultrasonic Assisted Oxidation Methods. GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, 2017, 30, 140-150.
9. Yabalak, E.; Könen adigüzel, S.; Adigüzel, A.; Ergene, R.; Tunçer, .; Gizir, A. Application of response surface methodology for the optimization of oxacillin degradation by subcritical water oxidation using H2O2: genotoxicity and antimicrobial activity analysis of treated samples. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2017, 81, 186-198.
http://www.deswater.com/home.php
8. Yabalak, E.; Döndaş, H.; Gizir, A. Subcritical water oxidation of 6-aminopenicillanic acid and cloxacillin using H2O2, K2S2O8, and O2. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART A, 2017, 52, 210-220.
http://dx.doi.org/10.1080/10934529.2016.1246935
7. Kalderis, D.; Kayan, B.; Akay, S.; Kulaksız, E.; Gözmen, B. Adsorption of 2,4-dichlorophenol on paper sludge/wheat husk biochar: Process optimization and comparison with biochars prepared from wood chips, sewage sludge and hog fuel/demolition waste. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING, 2017, 5, 2222-2231.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jece.2017.04.039
6. Kayan, B.; Akay, S.; Gözmen, B.; Gizir, A.; Demirel, M.; Kalderis, D. Degradation of nitroaromatic compounds in subcritical water: application of response surface methodology. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2017, 77, 237-246.
10.5004/dwt.2017.20778
5. Kayan, B.; Akay, S.; Kulaksız, E.; Gözmen, B.; Kalderis, D. Acid Red 1 and Acid Red 114 decolorization in H2O2 -modified subcritical water: process optimization and application on a textile wastewater . DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2017, 59, 248-261.
Publications_006.pdf
4. Turunc, E.; Binzet, R.; Gumus, I.; Binzet, G.; Arslan, H. Green synthesis of silver and palladium nanoparticles using Lithodora hispidula (Sm.) Griseb. (Boraginaceae) and application to the electrocatalytic reduction of hydrogen peroxide. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 2017, 202, 310-319.
http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2017.09.032
3. Kulaksız, E.; Gözmen, B.; Kayan, B.; dimitrios kalderis, . Adsorption of Malachite Green on Fe-modified biochar: influencing factors and process optimization. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2017, 74, 383-394.
Publications_008.pdf
2. Yılmaz, .; Bekfelavi, E.; şimşek kuş, N.; Tunç, T.; şahin, E. Synthesis of tricyclic ring systems: [2+2] ketene addition reaction for preparation of tricyclic ketone, alcohol, and lactone derivatives. CHEMICAL PAPERS, 2017, 71, 929-938.
Publications_003.pdf
1. Emire, Z.; Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Solubility and degradation of paracetamol in subcritical water. JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 2017, 82, 99-106.
http://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/3018