Slide background
Kimya

Kimya

        Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü 1992 yılında kurulmuş, 1997-1998 yılında ise eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümümüzde 4 yıllık lisans programının yanında yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Bölümümüz 15 Ekim 2014 tarihinden geçerli olmak üzere FEDEK tarafından akredite edilmiştir. Bölümümüzün akademik kadrosunda 5 profesör, 5 doçent, 2 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde Fizikokimya, Analitik Kimya, Anorganik Kimya ve Organik Kimya anabilim dallarında araştırma laboratuvarları mevcuttur. Araştırma laboratuvarlarında bulunan cihazlarımızdan bazıları GC, GC-MS, FTIR, UV/VIS-spektrometre, HPLC, TG/TGA, X-RAY-difraktometre, elektrokimyasal çalışma üniteleri, potansiyostatlardır. Mevcut olanaklar dahilinde hedefimiz, hem teorik hem de uygulamalı kimya alanlarında görev yapabilecek, çağın gereksinimlerine uygun düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış kimyagerler yetiştirmektir. Öğrencilerimize kimya bilimini öğretebilmenin yanı sıra;  disiplinler arası çalışabilme ve kollektif düşünebilme becerilerini de kazandırmayı amaçlamaktayız. Ayrıca bölümümüz; ERASMUS programı çerçevesinde, gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimizi yurt dışındaki üniversitelere göndererek bilgi, beceri ve tecrübelerinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Alanında deneyimli ve dinamik akademisyenleri ile ulusal ve uluslararası platformlarda diğer üniversitelerle yarışır düzeydeki bölümümüz, lisans ve lisansüstü eğitime verdiği önemin yanında Araştırma-Geliştirme ve Endüstriyel uygulama faaliyetleri konularında yeni girişimlere açık olup, her tür ortak çalışmaya hazır durumdadır.


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017
21. Yabalak, E.; Adıgüzel, S.; Adıgüzel, A.; Ergene, R.; Tunçer, M.; Gizir, A. Application of response surface methodology for the optimization of oxacillin degradation by subcritical water oxidation using H2O2: genotoxicity and antimicrobial activity analysis of treated samples. . DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2017, 81, 186-189.
http://www.deswater.com/home.php
20. Yabalak, E.; Könen adigüzel, S.; Adigüzel, A.; Ergene, R.; Tunçer, .; Gizir, A. Application of response surface methodology for the optimization of oxacillin degradation by subcritical water oxidation using H2O2: genotoxicity and antimicrobial activity analysis of treated samples. DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, 2017, 81, 186-198.
http://www.deswater.com/home.php
19. Yabalak, E.; Döndaş, H.; Gizir, A. Subcritical water oxidation of 6-aminopenicillanic acid and cloxacillin using H2O2, K2S2O8, and O2. INFORMA UK LİMİTED, 2017, 52, 210-220.
http://dx.doi.org/10.1080/10934529.2016.1246935
18. Kalderis, D.; Kayan, B.; Akay, S.; Kulaksız, E.; Gözmen, B. Adsorption of 2,4-dichlorophenol on paper sludge/wheat husk biochar: Process optimization and comparison with biochars prepared from wood chips, sewage sludge and hog fuel/demolition waste. JOURNAL OF ENVİRONMENTAL CHEMİCAL ENGİNEERİNG, 2017, 5, 2222-2231.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jece.2017.04.039
17. Kayan, B.; Akay, S.; Gözman, B.; Gizir, A.; Demirel, M.; Kalderis, D. Degradation of nitroaromatic compounds in subcritical water: application of response surface methodology . DESALİNATİON AND WATER TREATMENT , 2017, 77, 237-246.
10.5004/dwt.2017.20778
16. Kayan, B.; Akay, S.; Kulaksız, E.; Gözmen, B.; Kalderis, D. Acid Red 1 and Acid Red 114 decolorization in H2O2 -modified subcritical water: process optimization and application on a textile wastewater . DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, 2017, 59, 248-261.
Publications_006.pdf
15. Turunc, E.; Binzet, R.; Gumus, I.; Binzet, G.; Arslan, H. Green synthesis of silver and palladium nanoparticles using Lithodora hispidula (Sm.) Griseb. (Boraginaceae) and application to the electrocatalytic reduction of hydrogen peroxide. MATERİALS CHEMİSTRY AND PHYSİCS, 2017, 202, 310-319.
http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2017.09.032
14. Kulaksız, E.; Gözmen, B.; Kayan, B.; dimitrios kalderis, . Adsorption of Malachite Green on Fe-modified biochar: influencing factors and process optimization. DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, 2017, 74, 383-394.
Publications_008.pdf
13. Yılmaz, .; Bekfelavi, E.; şimşek kuş, N.; Tunç, T.; şahin, E. Synthesis of tricyclic ring systems: [2+2] ketene addition reaction for preparation of tricyclic ketone, alcohol, and lactone derivatives. CHEMİCAL PAPERS, 2017, 71, 929-938.
Publications_003.pdf
12. Emire, Z.; Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Solubility and degradation of paracetamol in subcritical water. JOURNAL OF THE SERBİAN CHEMİCAL SOCİETY, 2017, 82, 99-106.
http://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/3018
2016
11. Emire, Z.; Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Solubility and degradation of paracetamol in subcritical water. JOURNAL OF THE SERBİAN CHEMİCAL SOCİETY, 2016, 81, 1-9.
10.2298/JSC160520079E
10. Sönmez, .; Gözmen, B.; çevik, T.; Giray, E. Optimization of solvent extraction process of some Turkish coals using response surface methodology and production of ash-free coal. ASİA-PACİFİC JOURNAL OF CHEMİCAL ENGİNEERİNG,, 2016, 11, 1001-1011.
http://dx.doi.org/10.1002/apj.2034
9. Düdükcü, M.; Avcı, G. Electrochemical synthesis and corrosion inhibition performance of poly-5-aminoindole on stainless steel. PROGRESS İN ORGANİC COATİNGS, 2016, 97, 110-114.
doi:10.1016/j.porgcoat.2016.03.024
8. Sönmez, .; Gözmen, B.; çevik, T.; Giray, E. Optimization of solvent extraction process of some Turkish coals using response surface methodology and production of ash-free coal. ASİA-PACİFİC JOURNAL OF CHEMİCAL ENGİNEERİNG, 2016, 11, 1101-1011.
http://dx.doi.org/10.1002/apj.2034
7. Yabalak, E.; Döndaş, H.; Gizir, A. Subcritical water oxidation of 6-aminopenicillanic acid and cloxacillin using H2O2, K2S2O8 and O2.. JOURNAL OF ENVİRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART A, 2016, 52, 210-220.
10.1080/10934529.2016.1246935
6. Emen, F.; Altinkaya, R.; Kafadar, V.; Avsar, G.; Yeşilkaynak, T.; Kulcu, N. Luminescence and thermoluminescence properties of a red emitting phosphor, Sr4Al14O25:Eu3+. ELSEVİER BV, 2016, 681, 260-267.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.04.232
5. şener, M.; Kayan, B.; Akay, S.; Gözmen, B.; Kalderis, D. Fe-modified sporopollenin as a composite biosorbent for the removal of Pb2+from aqueous solutions. DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, 2016, 57, 28294-28312.
http://dx.doi.org/10.1080/19443994.2016.1182449
4. Avşar, G.; Sari, F.; Yuzer, A.; Soylu, H.; Er, O.; ınce, M.; Lambrecht, F. Intracellular uptake and fluorescence imaging potential in tumor cell of zinc phthalocyanine. ELSEVİER BV, 2016, 505, 369-375.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2016.04.023
3. Akarsu, C.; Ozay, Y.; Dizge, N.; Elif gulsen, H.; Ates, H.; Gozmen, B.; Turabik, M. Electrocoagulation and nanofiltration integrated process application in purification of bilge water using response surface methodology. WATER SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2016, 74, 564-579.
http://dx.doi.org/10.2166/wst.2016.168
2. Kayan, D.; Köleli, F. Simultaneous electrocatalytic reduction of dinitrogen and carbon dioxide on conducting polymer electrodes. ELSEVİER BV, 2016, 181, 88-93.
http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2015.07.045
Alıntılanma Sayısı: 5
1. Emire, Z.; Yabalak, E.; Gizir, A. Solubility and degradation of paracetamol in subcritical water. JOURNAL OF THE SERBİAN CHEMİCAL SOCİETY, 2016, 81, 99-106.
10.2298/JSC160520079E