Slide background
Öğretim Elemanları

  Arş. Gör. Dr. Özgür Yılmaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Organik Kimya Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlik Köy Kampüsü Kimya Bölümü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14517 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-01 10:39:00 .
Düzenleme
:
2019-02-20 13:50:31 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
6
ARTICLES WITH
CITATION DATA
4
SUM OF THE
TIMES CITED
7
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
1.75
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
2
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA ORGANİK KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. 1,4-SİKLOHEKZADİEN ve OKSANORBORNADİEN TÜREVLERİNDEN YENİ TRİSİKLİK MOLEKÜLLERİN ve RİBOZ TÜREVLERİNİN SENTEZİ Danışman: Dr. Doç.Dr. Nermin ŞİMŞEK KUŞ, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2015.

Yüksek Lisans Tezi

1. SÜBSTİTÜE BİSİKLİK DİENOFİLLERİN ÇEŞİTLİ DİEN SİSTEMLERİYLE SİKLOKATILMA TEPKİMELERİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Nermin ŞİMŞEK KUŞ, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-12-20 - 2016-12-20
ARŞ. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-12-29 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4700
2019
5. Yabalak, E.; Yılmaz, . Eco-friendly approach to mineralise 2-nitroaniline using subcritical water oxidation method: use of ANN and RSM in the optimisation and modeling of the process. JOURNAL OF THE IRANİAN CHEMİCAL SOCİETY, 2019, 16, 117-126. 1000 + 0
10.1007/s13738-018-1487-8

2018
4. Yılmaz, .; Oderinde, M.; Emmert, M. Photoredox-Catalyzed C –H Cyanation of Unactivated Secondary and Tertiary Aliphatic Amines: Late-Stage Functionalization and Mechanistic Studies. THE JOURNAL OF ORGANİC CHEMİSTRY, 2018, 83, 11089-11100. 1000 + 0
10.1021/acs.joc.8b01700

2017
3. Yılmaz, .; Bekfelavi, E.; Kuş, N.; Tunç, T.; şahin, E. Synthesis of tricyclic ring systems: [2+2] ketene addition reaction for preparation of tricyclic ketone, alcohol, and lactone derivatives. SPRİNGER NATURE, 2017, 71, 929-938. 900 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s11696-016-0013-7

2015
2. Yilmaz, O.; Kus, N.; Tunç, T.; Sahin, E. Diels–Alder reactions: The effects of catalyst on the addition reaction. ELSEVİER BV, 2015, 1098, 72-75. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2015.06.012

1. Yilmaz, O.; şimşek kuş, N.; Küce, P.; Coral, G.; çelik, A.; Gültekin, M. Simple and convenient preparation of some bicyclic alcohols and epoxide derivatives: promising antibiotic activities of (rac)-dimethyl 3,8-dioxatricyclo[3.2.1.02,4]oct-6-ene-6,7-dicarboxylate. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2015, 24, 2709-2716. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00044-015-1324-x

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 130
2018
1. Bekfelavi, E.; Küce çevik, P.; Yılmaz, .; Kuş, N.; Coral, G.; çelik, A. The synthesis of two novel bicyclic haloketones and measurement of their biological activity. ACG PUBLİCATİONS, 2018, 1, 6-15. 130 + 0
http://dx.doi.org/10.25135/bmcr.12.18.11.1035

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2017
1. Yılmaz, O.; şimşek kuş, N. An intermolecular Diels-Alder cycloaddition under various condition between 1,3-cyclohexadiene and 7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-2,3-dicarboxylate. ACG PUBLİCATİONS, 2017, 10, 273-279. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.25135/acg.oc.32.17.09.049

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. YABALAK, E.; YILMAZ, Ö., Removal of 4-nitroaniline from aqueous solution by eco-friendly subcritical water oxidation method using response surface methodology. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 2018-10-24, 2018-10-26, ADANA, Türkiye, 2018. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. YABALAK, E.; YILMAZ, Ö., Application of artificial neural network and response surface methodology in the mineralisation of 2-nitroaniline by eco-friendly subcritical water oxidation method. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 2018-10-24, 2018-10-26, ADANA, Türkiye, 2018. 100

1. YILMAZ, Ö.; YILMAZ, M., Synthesis of new NN-type ligands and Palladium(II) complexes; Catalytic studies on the Heck C-C coupling reactions of the synthesized complexes . 4th organic chemistry congress, 2018-10-04, 2018-10-07, antalya, Türkiye, 2018. 100

Uluslararası - Özet - Poster 520

11. YILMAZ, O.; ODERINDE, M.; EMMERT, H., α-C-H Cyanation of Tertiary Amines via Photoredox Catalysis. Annual Graduate Research Innovation Exchange (GRIE), 2018-04-26, 2018-04-26, worcester ma, Amerika Birleşik Devletleri, 2018. 50

10. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Yeni Bisiklikepoksit Türevlerinin Sentezi. Uluslararası Katılımlı 5.İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2017-03-29, 2017-04-02, antalya, Türkiye, 2017. 50

9. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, Ö.; KÜCE, P.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Synthesis of newly bromoketone and bromolactone derivatives; the antibiotic and cytotoxic properties of synthesized molecules. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC II, 2016-03-21, 2016-03-24, Aydın, Türkiye, 2016. 40

8. YILMAZ, Ö.; BEKFELAVİ, E.; KAYNARPINAR, H.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Synthesis of newly cyclitol and bicyclocyclitols derivatives. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC II, 2016-03-21, 2016-03-24, Aydın, Türkiye, 2016. 47

7. LEBA, Y.; YILMAZ, Ö.; KAVLAK, A.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Investıgatıon Of Antıoxıdant Actıvıty Of Synthesızed Molecules Via Addıtıon Reactıons Of Ketene. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH VIII), 2015-11-11, 2015-11-15, Antalya, Türkiye, 2015. 42

6. YILMAZ, Ö.; GÖRMEZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GÜLTEKİN, M., Synthesis of Furan Derivatives; The Antioxidant Properties of Synthesized Furan Derivatives. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH VIII), 2015-11-11, 2015-11-15, Antalya, Türkiye, 2015. 47

5. YILMAZ, Ö.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Examination of Antioxidant Properties of Newly Synthesized Bicyclic And Tricyclic Molecules. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH VIII), 2015-11-11, 2015-11-15, Antalya, Türkiye, 2015. 50

4. YILMAZ, Ö.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Investigation of Antioxidant Properties of Synthesized Molecules Through Diels-Alder Reactions. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH VIII), 2015-11-11, 2015-11-15, Antalya, Türkiye, 2015. 50

3. YILMAZ, Ö.; GÖRMEZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GİZİR, A., Diels-Alder Reactions in Supercritical Carbondioxide. 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies (GCSTI 2015), 2015-09-30, 2015-10-03, İZMİR, Türkiye, 2015. 47

2. LEBA, Y.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N., The Synthesis Of New Monocyclıc And Bicyclıc Molecules May Exhibit Biological Activity. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, 2015-03-16, 2015-03-19, antalya, Türkiye, 2015. 50

1. YILMAZ, O.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; TUNÇ, T.; ŞAHİN, E., Synhesis of tricyclic ketone, lactone and alcohol derivatives with [2+2] ketene addition reaction. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, 2015-03-16, 2015-03-19, antalya, Türkiye, 2015. 45

Ulusal - Özet - Sözlü 37

1. KÜCE, P.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GÜLTEKİN, M.; CORAL, G.; ÇELİK, A., Dimetil 3,8-dioksatrisiklo[3.2.1.02,4]octa-6-en-6,7-dikarboksilat’ın Bazı Antibiyotik ve Toksik Etkilerinin İncelenmesi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2013-03-29, 2013-03-31, ANTALYA, Türkiye, 2013. 37

Ulusal - Özet - Poster 362

16. YILMAZ, Ö.; BEKFELAVİ, E.; KAYNARPINAR, H.; ŞİMŞEK KUŞ, N., SYNTHESIS of NEWLY HALOHYDRIN and HALOLACTONE DERIVATIVES. 28. ulusal kimya kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, mersin, Türkiye, 2016. 23

15. YILMAZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N., INVESTIGATION of [4+2] CYCLOADDITION REACTIONS in VARIOUS CONDITIONS. 28. ulusal kimya kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, mersin, Türkiye, 2016. 25

14. YILMAZ, O.; KÜCE, P.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Keten Katılma Reaksiyonları: Yeni Trisiklik Moleküllerin Biyolojik Aktiviteleri. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2015-03-20, 2015-03-22, ANTALYA, Türkiye, 2015. 22

13. YILMAZ, O.; KÜCE, P.; TALAŞ, G.; AŞKAROĞLU, H.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Furan Türevlerinin Biyolojik Aktiviteleri: Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2015-03-20, 2015-03-22, ANTALYA, Türkiye, 2015. 21

12. LEBA, Y.; KÜCE, P.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Sikloheptatrien’e Keten Katılma Tepkimesi Üzerinden Sentezlenen Moleküllerin Antibiyotik İncelemeleri. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2015-03-20, 2015-03-22, ANTALYA, Türkiye, 2015. 17

11. YILMAZ, O.; LEBA, Y.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Nükleosid Analoğu Olan Riboz Türevlerinin Sentezi. 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-26, Ankara, Türkiye, 2014. 25

10. YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N., [4+2] Siklokatılma Tepkimeleri Üzerinden Polisiklik Moleküllerin Sentezi. 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-26, Ankara, Türkiye, 2014. 25

9. LEBA, Y.; YILMAZ, O.; BEKFELAVİ, E.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Bisiklik Lakto-Diol Türevinin Keten Katılmalar Üzerinden Sentezi. 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-26, Ankara, Türkiye, 2014. 21

8. YILMAZ, O.; ŞİMŞEK, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Oksonorbornadien Türevlerinden gamma-Bütirolakton Sentezi. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2014-03-21, 2014-03-23, ANTALYA, Türkiye, 2014. 25

7. LEBA, Y.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; ERDOĞAN, H., Polihidroksilakton Türevlerinin Keten Katılmalar Üzerinden Sentezi. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2014-03-21, 2014-03-23, ANTALYA, Türkiye, 2014. 21

6. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Keten Katılmalar Üzerinden Siklitollerin Sentezi. 1. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2013-10-25, 2013-10-29, sakarya, Türkiye, 2013. 25

5. YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; TUNÇ, T.; ŞAHİN, E., Diels-Alder Tepkimeleri Üzerinden Sentezlenen Maddelerin Mekanistik İncelemeleri. 1. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 2013-10-25, 2013-10-29, sakarya, Türkiye, 2013. 23

4. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; AKKAPULU, M.; KIZMAZ, B.; KÜCE, P.; CORAL, G., Siklitol Sentezleri: Sentezlenen Siklitol Türevlerinin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 2013-03-29, 2013-03-31, ANTALYA, Türkiye, 2013. 17

3. YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N., Sübstitüe Bisiklik Dienofillerin Çeşitli Dien Sistemleriyle Siklokatılma Tepkimelerinin İncelenmesi. Uluslar arası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongresi, 2012-10-01, 2012-10-06, muğla, Türkiye, 2012. 25

2. BEKFELAVİ, E.; YILMAZ, Ö.; KÜCE, P.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; CORAL, G., Yeni Diol, Epoksidiol ve Tetrollerin Ilıman Şartlarda Sentezleri ve Sentezlenen Moleküllerin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. Uluslar arası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongresi, 2012-10-01, 2012-10-06, muğla, Türkiye, 2012. 20

1. YILMAZ, O.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GÜLTEKİN, M.; BALCI, M., Bishomoinositol ve Bisiklosiklitollerin Sentezi İçin Yeni Bir Yöntem. Uluslar arası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, 2011-06-27, 2011-07-02, Erzurum, Türkiye, 2011. 23

Ulusal - Yürütücü 100

1. NN, ONNO türü yeni ligantların ve paladyum komplekslerinin sentezi; Sentezlenen komplekslerin Heck C-C eşleşme reaksiyonlarındaki katalitik incelemeleri, BAP, Proje No: 2017-1-AP1-2188, 11000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 250

6. Yeni bishomoinositol ve bishomo inositol osfatların sentezi, BAP, Proje No: 2015-AP4-1235, 30000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

5. NORBORNADİEN VE OKSONORBORNADİEN TÜREVLERİNDEN POLİHİDROKSİ SİKLOPENTAN VE RİBOZ TÜREVLERİNİN SENTEZİ; SENTEZLENEN BİLEŞİKLERİN ANTİBAKTERİEL VE SİTOTOKSİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, BAP, Proje No: BAP-FBE KB (ÖY) 2014-1 DR, 20000 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

4. Mobil Bilgi ve Çocuk Akademisi, Çukurova Kalkınma Ajansı, Proje No: TR-62-11-02/028, 257000 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0

3. Diels Alder tepkimerli Üzerine Mekanistik ve Kinetik Bir Çalışma, BAP, Proje No: BAP-FEF KB (NŞK) 2012-4 HD, 900 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

2. Bazı Biyolojik ve Sentetik Önemi Olan Bisiklotetrol, Tetrasiklotetrol ve Polisikloeter ve Polisiklolakton Türevlerinin Sentezi, BAP, Proje No: BAP-FEF KB (NŞK) 2010-3 A, 26271 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

1. Sübstitüe Bisiklik Dienofillerin Çeşitli Dien Sistemleriyle Siklokatılma Tepkimelerinin İncelenmesi , BAP, Proje No: BAP-FBE KA (ÖY) 2010-5 YL, 10000 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 150

1. Hatice Derya Kaynarpınar, Dimetil 5,6-dihidroksi-bisiklo[2.2.1]hept-2-en-2,3-dikarboksilat’tan siklopentitol türevlerinin sentezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 150

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 28
1. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2017 : 1 ] . 4
2. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF PUBLIC AND ENVIRONMENTAL HEALTH , [ 2016 : 1 ] . 4
3. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF PUBLIC AND ENVIRONMENTAL HEALTH , [ 2017 : 2 ] . 8
4. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF PUBLIC AND ENVIRONMENTAL HEALTH , [ 2018 : 3 ] . 12
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON A: CHEMİSTRY , [ 2018 : 1 ] . 1
Uluslararası
1. worcester polytechnic institute , 2017-07-06 - 2018-07-06, Worcester, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri.
Ulusal
1. orta doğu teknik üniversitesi , 2010-08-12 - 2010-09-12, Ankara, Türkiye.
2. orta doğu teknik üniversitesi , 2010-01-19 - 2010-02-07, Ankara, Türkiye.
Ulusal 25
1. 25. ulusal kimya kogresi, 2011-06-27, Erzurum, Türkiye. 25
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM 536 Llaç Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KIM103 Kimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz KİM 427 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 0-2-1