Slide background
Öğretim Elemanları

  Prof. Dr. Türkan Özsoy
Özgeçmiş
:
Birim
:
.
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14556 .
Faks
:
+90-324-3610046 .
Oluşturma
:
2015-05-28 08:45:11 .
Düzenleme
:
2018-10-16 19:39:56 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
12
ARTICLES WITH
CITATION DATA
11
SUM OF THE
TIMES CITED
154
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
14.00

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1979
YÜKSEK LİSANS DENİZ BİLİMLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1982
DOKTORA ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999
Doktora Tezi

1. Kilikya Baseni Kıyısal Sistemine Taşınan Atmosferik Kirleticilerin Kaynaklarının Belirlenmesi-Atmosferik Girdilerin Deniz Ekosistemi Üzerine Olan Etkileri Danışman: Dr. Cemal Ahmet Saydam, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Temel Bilimleri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 1999.

Yüksek Lisans Tezi

1. A Study of Mercury in three Benthic Species of the Eastern Mediterranean Danışman: Dr. Turgut Balkaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Diğer, Kimyasal Oşinografi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 1982.

http://www.ims.metu.edu.tr/Sayfa.php?icerik=Tez">http://www.ims.metu.edu.tr/Sayfa.php?icerik=Tez

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 5950
2009
7. özsoy, T.; örnektekin, S. Trace elements in urban and suburban rainfall, Mersin, Northeastern Mediterranean. ATMOSPHERİC RESEARCH, 2009, 94, 203-219. 1000 + 239
http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2009.05.017

Publications_009.pdf


Alıntılanma Sayısı: 41
2008
6. özsoy, T.; örnekteki, S. Kuzeydoğu Akdeniz`de Kızıl Yağmurlar. EKOLOJİ, 2008, 18, 20-31. 1000 + 13
http://dx.doi.org/10.5053/ekoloji.2008.694

Publications_006.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
2007
5. özsoy, T.; Türkoğlu, E.; Doğan, A.; Serin, D. A study of ionic composition and inorganic nutrient fluxes from rivers discharging into the Cilician Basin, Eastern Mediterranean. ENVİRONMENTAL MONİTORİNG AND ASSESSMENT, 2007, 145, 17-29. 950 + 53
http://dx.doi.org/10.1007/s10661-007-0013-8

Publications_005.pdf


Alıntılanma Sayısı: 10
4. özsoy, T.; Türker, P.; örnektekin, S. Precipitation Chemistry as an Indicator of Urban Air Quality in Mersin, North-Eastern Mediterranean Region. WATER, AİR AND SOİL POLLUTİON, 2007, 189, 69-83. 1000 + 89
http://dx.doi.org/10.1007/S11270-007-9557-z

Publications_008.pdf


Alıntılanma Sayısı: 13
2001
3. özsoy, T.; Saydam, C. Iron speciation in precipitation in the north-eastern Mediterranean and its relationship with Sahara dust. JOURNAL OF ATMOSPHERİC CHEMİSTRY, 2001, 40, 41-76. 1000 + 189
http://dx.doi.org/10.1023/A:1010602026579

Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 33
2000
2. özsoy, T.; Saydam, C. Acidic and alkaline precipitation in the Cilician Basin, north-eastern Mediterranean Sea. SCİENCE OF THE TOTAL ENVİRONMENT, 2000, 253, 93-109. 1000 + 181
http://dx.doi.org/10.1016/S0048-9697(00)00380-6

Publications_001.pdf


Alıntılanma Sayısı: 26
1980
1. Tugrul, S.; Salıhoglu, I.; Balkas, T.; Aydogdu (özsoy), T. Seasonal variation of mercury concentrations in organisms of the Cilician Basin. ENVİRONMENT INTERNATİONAL, 1980, 4, 281-287. 0 + 44
http://dx.doi.org/10.1016/0160-4120(80)90080-x


Alıntılanma Sayısı: 4
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 390
2003
2. özsoy, T. Atmospheric wet deposition of soluble macro-nutrients in the Cilician Basin, North Eastern Mediterranean Sea. JOURNAL OF ENVİRONMENTAL MONİTORİNG, 2003, 5, 971-976. 200 + 69
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2003/em/b309636j#!divAbstract

Publications_004.pdf

2000
1. özsoy, T.; Saydam, C.; Kubilay, N.; Salihoğlu, . Aerosol Nitrate and Non-Sea-Salt Sulfate over the Eastern Mediterranean. THE GLOBAL ATMOSPHERE AND OCEAN SYSTEM, 2000, 7, 185-228. 190 + 56
Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 130
2007
2. Türkoğlu, E.; Doğan, A.; Serin, D.; özsoy, T. Kilikya Akarsularının İyonik Bileşimi ve Su Kalitesi Üzerine bir Çalışma. TÜRK SUCUL YAŞAM DERGİSİ, 2007, 5, 618-627. 130 + 24
Publications_007.pdf

1981
1. Salihoğlu, .; Tuğrul, S.; Baştürk, .; Aydoğdu (özsoy), T.; Balkaş, T. Kuzeydoğu Akdeniz’de deniz ürünlerindeki cıva miktarlarının mevsimsel dağılımı. DOĞA BİLİM DERGİSİ, 1981, 5, 55-60. 0 + 5
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 2482
1. özsoy, T.; örnektekin, S. Progress in Environmental Science and Technology, ISBN: 978-7-03-024459-8, Science Press USA Inc., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3500, 9 Sayfa, İngilizce, Shanghai, Çin, 2009. 250
http://www.isest.com.cn/Contents_2009.pdf
2. özsoy, T.; örnektekin, S. Environmental and Regional Air Pollution, ISBN: 978-1-60692-893-6, Nova Science Publishers, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 26 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2009. 1375
http://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=9187
3. Kapur, S.; Saydam, C.; Akça, E.; çavuşgil, V.; Karaman, C.; Atalay, .; özsoy, T. Global Climate Change and Pedogenic Carbonates, ISBN: 1-56670-458-8, CRC Press Lewis Publishers, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 26 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2000. 857
http://www.amazon.com/Global-Climate-Change-Pedogenic-Carbonates/dp/1566704588
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1250
1. özsoy, T. Su Kimyası, ISBN: 9789756900338, Can Matbaacılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 250, 92 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2011. 500
http://www.mersin.edu.tr/akademikf/fen-edebiyat-fakultesi/ogretim-elemanlarimizdan-kitaplar
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1250
1. özsoy, T. The Effects of Climatic and Anthropogenic Changes in Marine Ecosystems, ISBN: 9789754412611, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 750, 30 Sayfa, İngilizce, İzmir, Türkiye, 2009. 750
http://www.worldcat.org/title/effects-of-climatic-and-anthropogenic-changes-in-marine-ecosystems/oclc/505427521
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Sözlü 500

1. Özsoy, T.; Örnektekin, S., Wet atmospheric deposition of inorganic N, P and Fe in the Northeastern Mediterranean and contribution to ecosystems. 2009 International Symposium on Environmental Science and Technology, Shanghai, China, 2009-06-02, 2009-06-05, Shanghai, Çin, 2009. 500

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 950

5. Özsoy, T., Trends in river supplied inorganic macro nutrients in the Cilician Basin, Eastern Mediterranean. V. International Workshop on ECOSYSTEM 2007 “The Effects of Climate and Human Related Changes on Marine Ecosystems, İzmir, Turkey, 2007-10-18, 2007-10-20, İzmir, Türkiye, 2009. 200

4. Özsoy, T.; Örnektekin, S., Elemental composition of rainwater in Mersin, an urban site in the North-Eastern Mediterranean. 3rd International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, Istanbul, Turkey, 2005-09-26, 2005-09-30, İstanbul, Türkiye, 2005. 200

3. Özsoy, T.; Kubilay, N.; Saydam, C., A case study of atmospheric sulfate aerosols and their possible biogenic sources. Second International Symposium on Air Quality Management (AQM 2001) at Urban, Regional and Global Scales, Istanbul, Turkey, 2001-09-25, 2001-09-28, Istanbul, Türkiye, 2001. 200

2. Saydam, C.; Özsoy, T.; Kubilay, N.; Özsoy, E., Possible impact of desert origin particles on climatic variability. 1st International Conference on Land Degradation, Adana, Turkey, 1996-06-10, 1996-06-14, Adana, Türkiye, 1996. 170

1. Özsoy, T.; Balkaş, T.; Bingel, F.; Salihoğlu, İ.; Tuğrul, S., Mercury in some fish of the North Levantine (Eastern Mediterranean). VI es Journees Etud. Pollutions, CIESM, Cannes, Monaco, 1982-12-02, 1982-12-04, Cannes, Monako, 1983. 180

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. Özsoy, T.; Kubilay, N., Atmospheric deposition of soluble macro-nutrients to the Northeastern Mediterranean Basin. WCRP/SCOR Workshop on Intercomparison and Validation of Ocean-Atmosphere Flux Fields, Potomac, MD, USA, 2001-05-21, 2001-05-24, Potomac, MD, Amerika Birleşik Devletleri, 2001. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 545

6. Özsoy, T.; Bizsel, N., Possible Changes in Water Discharges and N, P Loads of Some Major Turkish Mediterranean Rivers During the Last Decade. Regional Process of the 5th World Water Forum, Regional Meeting on Water in the Mediterranean Basin, North East University, Lefkosa, TRNC, 2008-10-09, 2008-10-11, Lefkoşa, KKTC, 2008. 100

5. Özsoy, T.; Türker, P.; Örnektekin, S., Precipitation chemistry as an indicator of urban air quality in Mersin. 1st International Conference on Air Pollution and Combustion (CAPAC), METU, Ankara, Turkey, 2005-06-22, 2005-06-25, Ankara, Türkiye, 2005. 100

4. Kubilay, N.; Özsoy, T.; Nickovic, S.; Moulin, C.; Dulac, F., Monitoring of the transport of chemicals to the eastern Mediterranean and the Black Sea through the atmosphere. International Conference, Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea, Athens, Greece, 1999-02-23, 1999-02-26, Atina, Yunanistan, 1999. 80

3. Saydam, C.; Polat, İ.; Özsoy, T.; Şenyuva, H., Iron comes from above. Biochemistry of Iron in Seawater Working Group, 109/SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research), Amsterdam, Holland, 1998-11-01, 1998-11-05, Amsterdam, Hollanda, 1998. 75

2. Özsoy, T.; Saydam, C.; Kubilay, N.; Nalçacı, O.; Salihoğlu, İ., Sources of aerosol nitrate and non-sea salt sulfate over the eastern Mediterranean. European Geophysical Society, Annales Geophysicae, Part II, Hydrology, Oceans, Atmosphere & Nonlinear Geophysics, Vienna, Austria, 1997-04-21, 1997-04-25, Viyana, Avusturya, 1997. 90

1. Saydam, C.; Kubilay, N.; Özsoy, T., Saharan Dust Input into the Mediterranean and its Impact on the Biological Processes. 6th Annual Global Emiliana Modeling (GEM-VI) International Workshop, Cabara, France, 1996-07-15, 1996-07-17, Cabara, Fransa, 1996. 100

Uluslararası - Özet - Poster 282

6. Sinekli, D.; Özsoy, T., Phosphorus Speciation in Atmospheric Bulk Deposition Samples. 8th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD), İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey, 2012-09-16, 2012-09-20, İzmir, Türkiye, 2012. 50
http://aacd2012.iyte.edu.tr/

5. Özsoy, T., Atmospheric wet deposition of soluble macro-nutrients in the Cilician Basin. 26th NATO/CCMS International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and Its Application, Istanbul, Turkey, 2003-05-26, 2003-05-30, İstanbul, Türkiye, 2003. 50

4. Özsoy, T.; Saydam, C., Iron speciation in precipitation and its relationship with Sahara dust. Euresco Conferences, Geochemistry of Crustal Fluids: The Role and Fate of Trace Elements in Crustal Fluids, Seefeld in Tirol, Austria, 2002-12-14, 2002-12-19, Tirol, Avusturya, 2002. 50

3. Özsoy, T.; Saydam, C., Iron speciation in precipitation in the Cilician Basin, northeastern Mediterranean. Surface Ocean Lower Atmosphere Study-SOLAS Open Science Conference Congress Centrum, Damp, Kiel, 2000-02-20, 2000-02-24, Damp, Kiel, Almanya, 2000. 50

2. Kubilay, N.; Özsoy, E.; Özsoy, T.; Nickovic, S., Monitoring of the transport of chemicals to the eastern Mediterranean through the atmosphere. Surface Ocean Lower Atmosphere Study-SOLAS Open Science Conference Congress Centrum, Damp, Kiel, 2000-02-20, 2000-02-24, Damp, Kiel, Almanya, 2000. 37

1. Özsoy, T.; Saydam, C.; Kubilay, N.; Nalçacı, O.; Salihoğlu, İ., Aerosol nitrate and non-sea-salt sulfate over the eastern Mediterranean. 23rd NATO/CCMS International Technical Meeting on Air Pollution Modeling and its Application, Varna, Bulgaria, 1998-09-28, 1998-10-02, Varna, Bulgaristan, 2000. 45
http://www.springer.com/gp/book/9780306461880

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 400

4. Özsoy, T.; Örnektekin, S., Kuzeydoğu Akdeniz-Mersin Yağmurlarında Eser Elementler. Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, 2008-10-22, 2008-10-25, Antakya, Türkiye, 2008. 100
http://web.deu.edu.tr/hkk2008/icerik/bilimkurul.html

3. Özsoy, T.; Kubilay, N.; Saydam, C., Doğu Akdeniz atmosferinde temel asidik bileşenler. IV. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İçel, 2001-11-07, 2001-11-10, Mersin, Türkiye, 2001. 100

2. Özsoy, T.; Saydam, C., Doğu Akdeniz yağmurlarında demir çeşitlenmesi-Sahra tozu içeren ‘kızıl yağmurların’ deniz ekosistemi üzerine olası etkileri. 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, 2000-05-30, 2000-06-02, Ankara, Türkiye, 2000. 100

1. Özsoy, T.; Saydam, C.; Nalçacı, O., Doğu Akdenizde asit yağmurları. Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi, Hava Kirlenmesi ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, İzmir, 1999-09-27, 1999-09-29, İzmir, Türkiye, 1999. 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 232

5. Sinekli, D.; Yenilmez, A.; Özsoy, T., Mersinde Atmosferik Çökelme Örneklerinin İyonik Bileşimi. Uluslararası Katılımlı V. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (HKK 2013), Bildiriler Kitabı, 619-626, Anadolu Üniversitesi, 18-20 Eylül 2013, Eskişehir, 2013-09-18, 2013-09-20, Eskişehir, Türkiye, 2013. 50
http://hkk2013.anadolu.edu.tr/tr/komite

4. Özsoy, T.; Örnektekin, S., Kilikya Baseninde Atmosferden Yaş Çökelme yolu ile Taşınan Elementlerin Ekosistemlere Olası Katkıları. IV. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2010-10-25, 2010-10-27, Ankara, Türkiye, 2010. 50

3. Özsoy, T.; Örnektekin, S., Mersin yağmurlarında antropojenik bir bileşen: Formaldehit. VII. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Yaşam, Çevre, Teknoloji, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İzmir, 2007-10-24, 2007-10-27, İzmir, Türkiye, 2007. 50

2. Türkoğlu, E.; Doğan, A.; Serin, D.; Özsoy, T., Kilikya akarsularının iyonik bileşimi ve su kalitesi üzerine bir çalışma. Ulusal Su Günleri, 2007 Sempozyumu, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, TUDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Antalya, 2007-05-16, 2007-05-18, Antalya, Türkiye, 2007. 32

1. Özsoy, T.; Türker, P.; Örnektekin, S., Mersin’de yağmur suyunun temel iyonik bileşimi-alkali yağmurlar. VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 2005-11-24, 2005-11-26, İstanbul, Türkiye, 2005. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Özsoy, T.; Türker, P.; Örnektekin, S., Mersin’de toplam inorganik azot ile diğer inorganik türlerin atmosferik yaş çökelme akıları. III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2006-07-05, 2006-07-07, Çanakkale, Türkiye, 2006. 50

Ulusal - Özet - Poster 25

1. Özsoy, T.; Örnektekin, S., Doğu Akdeniz Yağmurlarının Makro-Besin Tuzu İçerikleri Bakımından İncelenmesi. IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2008-06-25, 2008-06-27, Elazığ, Türkiye, 2008. 25

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Baseline Studies and Monitoring of Metals, Particularly Mercury and Cadmium in Marine Organisms (MED-POL II), UNEP/FAO (GFCM), Proje No: 04, 500000 USD, Araştırmacı, 1985,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 400

4. Mersin Atmosferinde Antropojenik bir Bileşen: Formaldehit BAP-FBE KB (AY) 2013-3 YL, BAP, Proje No: 12, 10000 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

3. Mersinde Atmosferik Yaş Çökelme Örneklerinin Makro Besin Tuzu İçerikleri BAP-FEF K (DS) 2011-5, BAP, Proje No: 11, 8000 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100

2. Mersinde Asit Yağmurları, Yağmur Suyunun Temel İyonik ve Eser Elementel Bileşiminin Saptanması (BAP-FEFKB2004-3), BAP, Proje No: 10, 15500000 TL, Yürütücü, 2007,Tamamlandı. 100

1. Mersinde Yağmur Suyunun Kimyasal Analizi Yolu ile Hava Kalitesinin Belirlenmesi (102Y144 YDABAG), TÜBİTAK, Proje No: 09, 20500000 TL, Yürütücü, 2006,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

6. Atmosferik Kirleticilerin Taşınımı ve Kaynaklarının Belirlenmesi (YDABÇAG - 462/G), TÜBİTAK, Proje No: 07, 5000000 TL, Araştırmacı, 1998,Tamamlandı. 50

5. Mersin Kanalizasyon Deniz Deşarjı Oşinografi Çalışmaları, İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi, Proje No: 06, 3000000 TL, Araştırmacı, 1986,Tamamlandı. 0

4. İstanbul Kanalizasyon Projesi Atıksu Sistemlerinin İşletme Öncesi ve Sonrası İzlenmesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), Proje No: 05, 2000000 TL, Araştırmacı, 1985,Tamamlandı. 0

3. Akdeniz Eylem Planı II. Aşama (MED-POL II) Uzun Süreli İzleme Programı, T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü, Proje No: 03, 2000000 TL, Araştırmacı, 1984,Tamamlandı. 0

2. SEKA Taşucu Kağıt Fabrikası, İşletme Öncesi Oşinografik ve Atmosferik Çalışmaları, SEKA-Akdeniz Müessesesi Müdürlüğü, Proje No: 02, 1000000 TL, Araştırmacı, 1984,Tamamlandı. 0

1. İskenderun Körfezindeki Kirlenmeye Neden olan Faktörler ve Su Ürünlerine Etkileri, Tarım Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Proje No: 01, 1000000 TL, Araştırmacı, 1982,Tamamlandı. 0

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 50

1. Karbon dioksitin Sabit Yataklı Reaktörde ve Yüksek Basınç Koşullarında Farklı Elektrokatalizörlerle İndirgenme Veriminin Araştırılması (101T018), TÜBİTAK, Proje No: 08, 16550000 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2003,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Aslı Yenilmez, Mersin Atmosferik Çökelme Örneklerinin Formaldehit İçeriklerinin İncelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

2. Dilek Sinekli, Mersin’de Atmosferik Yaş Çökelme Örneklerinin Makro Besin Tuzu İçerikleri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200

1. Pelin Türker, Mersin’de Yağmur Suyunun Temel İyonik Bileşimi-Asit Yağmurları, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2005, Tamamlandı. 200

Ulusal 35
1. ULUSAL HAVA KİRLİLİĞİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1300-1341, 2012-01-20 - Devam ediyor. 35
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 143
1. AFRICAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY , [ 2012 : 1 ] . 4
2. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT , [ 2008 : 1 ] . 5
3. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT , [ 2004 : 1 ] . 5
4. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT , [ 2012 : 1 ] . 5
5. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT , [ 2011 : 1 ] . 5
6. ATMOSPHERIC RESEARCH , [ 2010 : 6 ] . 30
7. ATMOSPHERIC RESEARCH , [ 2014 : 2 ] . 10
8. ATMOSPHERIC RESEARCH , [ 2007 : 2 ] . 10
9. ATMOSPHERIC RESEARCH , [ 2008 : 1 ] . 5
10. ATMOSPHERIC RESEARCH , [ 2009 : 4 ] . 20
11. CHEMOSPHERE , [ 2012 : 1 ] . 5
12. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE , [ 2009 : 1 ] . 5
13. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH , [ 2011 : 1 ] . 5
14. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH , [ 2013 : 2 ] . 10
15. ENVIRONMENTAL SCIENCE: PROCESSES & IMPACTS , [ 2015 : 1 ] . 5
16. ENVIRONMENTAL SCIENCE: PROCESSES & IMPACTS , [ 2013 : 1 ] . 5
17. NEURAL COMPUTING AND APPLICATIONS , [ 2015 : 1 ] . 5
18. WATER AIR AND SOIL POLLUTION: FOCUS , [ 2002 : 1 ] . 4
Ulusal 6000
1. TÜBİTAK, 2000-08-15, Mersin, Türkiye. 1000
2. TÜBİTAK, 2001-10-25, Mersin, Türkiye. 1000
3. TÜBİTAK, 2004-01-16, Mersin, Türkiye. 1000
4. TÜBİTAK, 2008-04-04, Mersin, Türkiye. 1000
5. TÜBİTAK, 2008-09-19, Mersin, Türkiye. 1000
6. TÜBİTAK, 2009-09-04, Mersin, Türkiye. 1000
1. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi , Üye No: 9935, Türkiye, 2000-10-01-Devam ediyor.
2. Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi , Üye No: 09, Türkiye, 1999-05-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KIM430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-2-1
Bahar KIM350 Çevre Kimyası II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM104 Genel Kimya Lab II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-1
Bahar KİM102 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Bahar KİM 554 Analitik Kimyada Veri Analizi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KİM351 Çevre Kimyası I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM101 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Güz KİM103 Genel Kimya Lab I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-1
Güz KM4477 Petrokimya Teknolojisi I ( Tek Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KIM427 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-2-1
Güz KİM351 Çevre Kimyası I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KIM311 Su Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM102 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Bahar KIM430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-2-1
Bahar KIM350 Çevre Kimyası II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM104 Genel Kimya Lab II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-1
Güz KIM311 Su Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM351 Çevre Kimyası I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KİM351 Çevre Kimyası I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KİM103 Genel Kimya Lab I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-1
Güz KİM351 Çevre Kimyası I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM311 Su Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KİM101 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Güz KİM-554 Analitik Kimyada Veri Analizi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM102 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Bahar KIM350 Çevre Kimyası II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM104 Genel Kimya Lab II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-1
Bahar KİM-554 Analitik Kimyada Veri Analizi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Güz KIM311 Su Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM101 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Güz KİM351 Çevre Kimyası I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM351 Çevre Kimyası I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KİM311 Su Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KİM103 Genel Kimya Lab I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KIM350 Çevre Kimyası II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM104 Genel Kimya Lab II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-1
Bahar KİM102 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Bahar KİM-541 Atmosfer Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Güz KİM311 Su Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KİM351 Çevre Kimyası I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KİM351 Çevre Kimyası I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM101 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Güz KIM311 Su Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM103 Genel Kimya Lab I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-1
Güz KİM-541 Atmosfer Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Güz KİM-205 Analitik Kimya I Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 4-2-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM102 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Bahar KİM104 Genel Kimya Lab II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-1
Bahar KIM206 Analitik Kimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-2-5
Bahar KIM350 Çevre Kimyası II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM206 Analitik Kimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 4-2-5
Bahar KİM-554 Analitik Kimyada Veri Analizi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Bahar KİM-206 Analitik Kimya II Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 4-2-5
Güz KİM351 Çevre Kimyası I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KIM205 Analitik Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-2-5
Güz KİM205 Analitik Kimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 4-2-5
Güz KIM311 Su Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM225 Analitik Kimya Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM104 Genel Kimya Lab II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-1
Bahar KİM102 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Bahar KİM-541 Atmosfer Kimyası Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Güz KİM101 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Güz KİM103 Genel Kimya Lab I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-1
Güz KİM351 Çevre Kimyası I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KIM311 Su Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KIM108 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 3-2-4
Bahar KIM350 Çevre Kimyası II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM102 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Bahar KİM104 Genel Kimya Lab II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-1
Güz KİM101 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Güz KIM311 Su Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM351 Çevre Kimyası I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KIM105 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 4-0-4
Güz KİM103 Genel Kimya Lab I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-1